Przeprosiny prawnika SM ZAKRZEWO Lecha Trawczyńskiego

Czy ,,AMBER GOLD” w SM ,,Zakrzewo”???  ciąg dalszy

Czy ,,AMBER GOLD” w SM ,,Zakrzewo” w Elblągu?

Wyrok Sądu Apelacyjnego z 06.12.2016r

Ankieta nt. przypadków sądowo-prokuratorskiego bezprawia

Dalszy ciąg pozwu prawnika Lecha Trawczyńskiego

Odpowiedż na pismo procesowe z 29 grudnia 2015r.

Biuro Interwencji Społecznych

"Układ zamknięty" w Sejmie RP - konferencja

Konferencja Poselskiego Zespołu na rzecz Nowej Konstytucji

Konferencja „Konstytucja–Wymiar Sprawiedliwości i Obywatele” raport

 

Nowe fakty

Czy istnieje PATOLOGIA w SM ,,Zakrzewo”??

Walne Zgromadzenie SM Zakrzewo w Elblągu 2015r

O Patologi w Zakrzewie w aferach prawa

Jak traktowani są członkowie SM ,,Zakrzewo” w Elblągu

Czy pan się leczy panie Łada?

Ciernista droga do uwłaszczenia

Na stronie SM ,,Zakrzewo” ukazała się informacja o działalności Witolda Łady

Zestaw dokumentów - dowodów jak Zarząd SM "Zakrzewo" sądzi się z członkami spółdzielni mieszkaniowej

 

Zebranie Przedstawicieli Członków SM ZAKRZEWO

 

Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity stan po nowelizacji: Dz.U. z 2009 r. Nr 77, poz. 649.)

Nowe zasady przekształcania spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych w prawo własności - NOWE!!!

Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych po nowelizacji z dn. 19.12.2009r.

Wniosek do spółdzielni mieszkaniowej - mieszkanie własnościowe

Wniosek do spółdzielni mieszkaniowej - mieszkanie lokatorskie

Wniosek o przekształcenie garaży na własność

 Jak ustanowić małą spółdzielnię mieszkaniową przez oddzielenie od spółdzielni molocha

 

 Art. 54 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

1.  Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Szanowni Państwo! Jeżeli macie jakieś informacje o nieprawidłowościach jakie występują w spółdzielniach mieszkaniowych i nie tylko NAPISZCIE DO NAS. Opisane i podpisane, będą one umieszczane na stronie uwłaszczeniowej. Jeżeli zastrzeżecie dane osobowe będą one tylko do naszej wiadomości.

 

WAŻNE !!! Uchwała NSA II OPS 2/12 z dnia 13 listopada 2012r. !!!

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13.08.2013

Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z dnia 02.04.2012

Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 21 XI 2012r sygn.akt X W 1729/11

Wyrok Sądu Okręgowego w Koszalinie z dnia 13 III 2013r sygn.akt.V Ka 79/13

Wyrok NSA sygn. akt II OSK 1683/08

Wyrok NSA z 5.08.2010r sygn.akt II OSK1283/09

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku 14.07.2013r

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 13.06.2013r

Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z 22.05.2013r

Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2013r

Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2012r

Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu z dnia 28 czerwca 2012r

Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 03.04.2013r

Kolejny wyrok o nieudostępnienie dokumentów spółdzielcy

Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 5 listopada 2013r

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 sierpnia 2013r

Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 9 stycznia 2014r

Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dn 23.01.2014r

Apelacja na wyrok z dn. 23.01.2014r

Czy adwokat jest osobą publiczną?

Odpowiedź na apelację

Odpowiadamy GIODO

Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 6 sierpnia 2013

Zła wiara to ich narzędzie.

Roman Przedwojski

Postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu z 01.04.2014r

Stanisław Parmańczuk uniewinniony!

Wyrok NSA w sprawie altan

Pracodawca, który się boi swojego pracownika

Dwa w jednym

Opiniowanie projektów uchwał na walnym zgromadzeniu

Prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego – oręż w rękach spółdzielców!

Sędziowie też niehigieniczni

Korupcja w Sądzie Najwyższym

Komorowski złożył zeznania ws. afery marszałkowej

Podeptana Konstytucja

Patologia w SM ,,Zakrzewo” w latach 2001 – 2015?

List do kandydata na Prezydenta RP

Wyrok w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 24.04.2015.

Apelacja do Sądu Okręgowgo w Elblągu

 

Sąd musi udostępnić wyrok, nawet jeśli jest on nieprawomocny

 Sądownictwo w III RP - skandaliczne wyroki.

Anita Gargas Zadanie specjalne Trybunał III RP

 

 

2022

 

5 - Pismo do Prezydenta Miasta Elbląga 16.11.2022r

4 - Odpowiedź z SM ZAKRZEWO 09.03.2022r

3 - Pismo do Rady Nadzorczej SM ZAKRZEWO 18.02.2022r

2 - Ponowne pismo do Prezydenta Elbląga

1 - Odpowiedź i stanowisko Prezydenta Miasta Elbląg

 

 

2021

33 - Odwołanie od uchwały Zarządu ROD Zalesie - wkrótce

32 - Pismo do Prezydenta Elbląga z dn. 06.12.2021r - wkrótce

31 - Ponowne pismo do Prezydenta Miasta Elbląg 08.11.2021

30 - Odpowiedź na zawiadomienie ROD ZALESIE Elblągu z dn. 28.10.2021r

29- Zawiadomienie ROD ZALESIE z dn. 28.10.2021r

28 - Pismo do Prezydenta Miasta Elbląg ws. ROD ZALESIE w Elblągu 20.10.2021

27 - Skarga do Prokuratora Generalnego  Zbigniewa Ziobro

26 - Jaki stan prawny mają struktury terenowe Polskiego Związku Działkowców -stowarzyszenie ogrodowe?

25 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Elblągu z dn. 21.12.2020r

24 - Skarga Witolda Łady do Rady Krajowej Polskiego Związku Działkowców

23 - Odpowiedź Witolda Łady na list Prezydenta Warszawy 17.08.2021r

22 - Odpowiedź Prezydenta Warszawy do Witolda Łady

21 - Pismo do Sądu Rejonowego w Warszawie 17.06.2021r

20 - Pismo do Sądu Okręgowego w Elblągu 17.06.2021r

19 - Dokumenty Prokuratury Okręgowej do Prokuratury Rejonowej w Warszawie

18 - Drugie pismo do Prezydenta RP z dn. 19.04.2021r

17 - Odpowiedź E. Konrackiego na pismo z 31.03.2021r

16 - Pismo do Ministra Sprawiedliwości z dn. 19.04.2021r

15 - List otwarty do prezesa Eugeniusza Kondrackiego PZD

14 - Odpowiedź Zarządu Okręgowego PZD

13 - Odpowiedź Zarządu Krajowego PZD

12 - List do Prezydenta RP - list otwarty

11 - Pismo do Ministra Sprawiedliwości - uzupełnienie

10 - Pismo dotyczące rodzinnych ogrodów działkowych do Ministra Sprawiedliwości z dn. 02.02.2021r

9 - Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD z dn. 01.02.2021

8 - Pismo do Zarządu Okręgowego PZD z dn.13.01.20201r

7 - Imperium działkowe kontratakuje. Układ zamknięty.

6 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Elblągu

5 - Pismo do Zarządu Okręgowego z 13.01.2021r

4 - Pismo do Zarządu Okręgowego z 12.01.2021r

3 - Pismo do Zarządu Krajowego PZD Warszawa z 12.01.2021r

2 - Stenogram z walnego zebrania ROD ZALESIE w Elblągu 26.09.2020r

1 - Nagranie dźwiękowe z walego zebrania ROD ZALESIE w  Elblągu 26.09.2020r (pucz)

 

2020

11 - Wniosek do Sądu o wydanie dokumentów z Walnego Zgromadzenia

10 - Przedsądowe wezwanie o udostępnienie dokumentów

9 - Skarga i wnioski do Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD

8 - Stan prawny Rodzinnych Ogrodów Działkowych

7a - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11.07.2012 o ogrodach działkowych

7 - Walne Zgromadzenie ROD ZALESIE

6 - Pismo w sprawie organizacji walnych zgromadzeń w spółdzielniach mieszkaniowych

5 - Pismo z Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

4 - Pismo nr 2 do Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu

3 - Pismo do Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu

2 - List otwarty Pani Krystyny Zwierz do Wice Marszałka Sejmu RP Pana Piotra Zgorzelskiego.

1 - MRiRW: polską spółdzielczość, również mleczarską toczy rak

 

 

2019

6 - Bardzo ważna zmiana w spółdzielniach mieszkaniowych

5 - Pismo do Prezydenta RP Andrzeja Dudy 15.05.2019

4 - Pisma do Urzedu Miasta w Elblągu III 2019r

3 - Pisma do SM ZAKRZEWO

2 - Zamieszanie z użytkowaniem wieczystym

1 - Polska kolorowa

 

2018

40 - Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

39 - Jakie prawa mają właściciele spółdzielni mieszkaniowych, którzy są jej członkami, oraz jak te prawa są łamane na przykładzie SM ,,Zakrzewo’’ w Elblągu?

38 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu 12.10.2018r

37 - Sprawa jerzyka

36 - Oświadczenie do Sądu Okręgowego z dn. 26.09.2018r

35 - Pismo przygotowawcze powoda

34 - Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia

33 - Pismo z Prokuratury Rejonowej w Elblągu

32 - Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia

31 - Odpowiedź na pozew 05.06.2018r

30 -  Relacja z Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu - czerwiec 2018r

29 - Pismo do Zarządu SM Zakrzewo (2) 21.06.2018r

28 - Pismo do Zarządu SM Zakrzewo (1) 21.06.2018r

27 - Pismo do Zarządu SM ZAKRZEWO 18.06.2018r

26 - Pismo do Ministra Inwestycji i Rozwoju 28.05.2018

25 - Pismo do Zarządu SM Zakrzewo 28.05.2018r

24 - Pismo do Zarządu SM Zakrzewo 25.05.2018r

23 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Elblągu 10.05.2018r

22 - Pismo do Prokuratury Rejonowej 25.05.2018r

21 - Pismo do Sądu Rejonowego z dn 08.05.2018r

20 - Pismo do Sądu Okręgowego z dn. 23.04.2018r

19 - Pismo Zarządu z dn. 23.04.2018r

18 - Pismo do Ministra Sprawiedliwości z dn. 09.04.2018r

17 - Odpowiedź Ministerstwa i Rozwoju

16 - Odpowiedź Kancelarii Prezydenta RP

15 - Pismo do Zarządu SM Zakrzewo 26.03.2018

14 - Odpowiedź Urzędu Marszałkowskiego na pismo

13 - Odpowiedź Rady Nazdorczej

12 - Pismo do Zarządu SM ZAKRZEWO 19.02.2018r

11 - Kto zapłaci za błędy na górze?

10 - Odpowiedź Zarządu na pismo z dnia 20 grudnia 2017r

9 - Pismo do Zarządu SM ZAKRZEWO 02.02.2018r

8 - Pismo do Przewodnicząego Komisji

7 - Uchwała NSA II OPS 2/12 z 13.11.2012r

6 - Pismo członka do Urzędu Marszałkowskiego

5 - Pismo członka do SM Zakrzewo (plus zdjęcia)

4 - Imperium w natarciu.

3 - Pismo do Zarządu SM ZAKRZEWO 11.01.2018r

2 - Pismo do Rady Nadzorczej SM Zakrzewo

1 - Pismo do Zarządu i Rady Nadzorczej 04.01.2018r

 

2017

25 - Sprawozdanie finansowe za 2017 rok

24 - Pismo do ministra sprawiedliwosci z 8.12.2017r

23 - Odpowiedź na pismo Prokuratora Okręgowego w Elblągu

22 - Czy ,,AMBER GOLD” w SM ,,Zakrzewo”???  ciąg dalszy

21 - Czy ,,AMBER GOLD” w SM ,,Zakrzewo” w Elblągu?

20 - ODZEW na nasz list!

19 - Pismo do Sądu rejonowego w Elblągu 09.06.2017r

18 - Pismo do Zbigniewa Ziobry 25.05.2017r

17 - Pismo do Ministra Sprawiedliwości 25.05.2017r

16 - Pismo do Prokuratury Rejonowej w Elblągu 18.05.2017

15 - Pismo do Prokuratury Rejonowej w Elblągu 12.05.2017

14 - Pismo do Prokuratury Rejonowej w Elblągu 10.05.2017

13 - Test wiarygodności!

12 - Konferencja na temat mafii - spółdzielczo- prokuratorsko- sądowej

11 - Raport z Konferencji w Sosnowcu.

10 - Pismo do Ministra Infrastruktury z 24.04.2017r

9 - Pytania członków do Zarządu SM Zakrzewo

8 - Pismo do ministra Andrzeja Adamczyka z 30.03.2017r

7 - KONIEC z „gonieniem króliczka”

6 - Anatomia draństwa – rzecz o spółdzielniach mieszkaniowych

5 - Nadciąga ARMAGEDON dla prezesów?

4 - List otwarty do członków ,,SM Zakrzewo"

3 - Społeczny projekt ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

2 - Pismo do Ministra Sprawiedliwości 29.12.2016r

1 - List otwarty do Zarządu SM Zakrzewo w Elblągu

 

2016

 

39 - Sprawozdanie finansowe za 2016 rok

38 - List otwarty do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

37 - Wyrok Sądu Apelacyjnego z 06.12.2016r

36 - Urzędnicze schody

35 - List do Ministra Infrastruktury i Budownictwa

34 - List otwarty do Prokuratury Okręgowej w Lublinie

33 - Pismo do Ministra Sprawiedliwości

32 - Pismo do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

31 - Społeczny Komitet Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości

30 - Pismo do Rady Nadzorczej z 14.09.2016r

29 - Pismo do Pani Premier Beaty Szydło

28 - Odpowiedź spółdzielni na pismo w sprawie wynajęcia sali

27 - Wszystko musi być pod kontrolą.

26 - Pismo do Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego Sławomira Sadowskiego

25 - Walne zgromadzenie 2016

24 - Walne Zgromadzenie 20-24.06.2016r

23 - Apelacja 04.05.2016

22 - Wyrok 16 marca 2016

21 - Wejdź na stronę i wypełnij.

20 - Odpowiedź Prezesa Sądu Okręgowego

19 - List otwarty do Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu

18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dn. 16. 03. 2016r

17 - Ankieta nt. przypadków sądowo-prokuratorskiego bezprawia

16 - Dalszy ciąg pozwu prawnika Lecha Trawczyńskiego

15 - Odpowiedż na pismo procesowe z18 stycznia 2016r.

14 - Biuro Interwencji Społecznych

13 - Stanowisko uczestników konferencji „Konstytucja-wymiar sprawiedliwości i obywatele”

12 - Konferencja Poselskiego Zespołu na rzecz Nowej Konstytucji.

11 - Niepokorni spółdzielni kontra spółdzielnia

10 - Petycja do Zespołu Poselskiego n/rz Nowej Konstytucji Sejm RP

9 - Odpowiedż na pismo procesowe z18 stycznia 2016r.

8 - Dalszy ciąg pozwu prawnika Lecha Trawczyńskiego

7 - List otwarty do Prezydenta RP

6 - Układ zamknięty – Roman Kryże żyje

5 - Stalinowski sędzia Jarosław Staszkiewicz

4 - Sprawiedliwa zbrodnia – sprawa pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego z Jeleniej Góry.

3 - Niepokorni spółdzielni kontra spółdzielnia

2 - Petycja do Zespołu Poselskiego n/rz Nowej Konstytucji Sejm RP

1 - KOD rozkodowany. Kto jest kim

 

2015

 

37 - Sprawozdanie finansowe za 2015 rok

36 - List otwarty do Prezydenta RP

35 - Układ zamknięty – Roman Kryże żyje

34 - Stalinowski sędzia Jarosław Staszkiewicz

33 - Sprawiedliwa zbrodnia – sprawa pokrzywdzonego Grzegorza Niedźwieckiego z Jeleniej Góry.

32 - Niepokorni spółdzielni kontra spółdzielnia

31 - Petycja do Zespołu Poselskiego n/rz Nowej Konstytucji Sejm RP

30 - KOD rozkodowany. Kto jest kim

29 - Demonstracja przed Sejmem w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

28 - Komorowski wiedział, że wydarzy się katastrofa w smoleńsku

27 - Zamach na własność

26 - Żal nad skrzywdzoną rodziną w Nisku.

25 - Lida Staroń jedną nogą poza PO.

24 - Dożywocie dla niewinnego

23 - Białystok - nepotyzm sądowy, czyli rodzinne sitwy sądowe...

22 - Wyborcy pytają kandydatów.

21 - Rugi, czyli o grabieży SM

20 - Pismo do Zarządu SM ZAKRZEWO 27.04.2015r

19 - SKOK Wołomin, ART-B i …… SM „PAX”

18 - Tak się ściga

17 - Jak pracuje polska policja

16 - Ministerialny nakaz lustracji SM „Hutnik”

15 - Złodzieje w ŚSM w Warszawie

14 - Uważaj przy kupnie mieszkania spółdzielczo-własnościowego

13 - Spółdzielnia mieszkaniowa to wspólna własność czy prywatny folwark?

12 - Reforma polskich SM – czy to możliwe?

11 - List Henryka Sułka do Witolda Łady i odpowiedź

10 - Odpowiedź SM ZAKRZEWO z dn. 22.01.2015r

9 - Odpowiedź SM ZAKRZEWO z dn. 16.01.2015r

8 - Na Piechoty runęła elewacja wieżowca (elblag24.pl)

7 - Efekt władzy absolutnej zarządu – komornik w SM

6 - Prawo własności

5 - Protest OSU do Trybunału Konstytucyjnego RP

4 - Pismo do Zarządu SM ZAKRZEWO 07.0.2015

3 - Pismo do Zarządu SM ZAKRZEWO

2 - List otwart do Zarządu SM ZAKRZEWO

1 - TERMOMODERNIZACJA

 

 

2014

68 - Sprawozdanie finansowe za 2014 rok

67 - 15 styczna TK rozstrzygnie również

66 - Strach się bać

65 - Folwarki prezesów

64 - OKUPACJA ŚSM

63 - Szóstka za gender

62 - Po stronie prawdy - Ostrowiec (video)

61 - Po stronie prawdy - Bydgoszcz (video)

60 - List otwarty do Rady Nadzorczej

59 - Jest taka SM, …. W Warszawie!

58 - Balkony i barierki

57 - Dlaczego media kłamią (www.aferyibezprawie.org/)

56 - Mogą stracić swoje mieszkania!

55 - Zamontować kamerę w biurze prezesa

54 - Jak są traktowani i łamane prawa członków i właścicieli spółdzielni mieszkaniowych przez władze RP

53 - Czyżby stare w nowym chałacie?

52 - Zdarzyło sie tylko w Polsce (film)

51 - Ignorowanie pism w SM JAROTY w Olsztynie

50 - Rozliczył komornika!

49 - Elbląg do Olsztyna

48 - Jest wyrok w sprawie dziennikarza skazanego z artykułu 212.

47 - Pismo od prezydenta Elbląga na skargę Romana Przedwojskiego 18.08.2014

46 - Odpowiedź na Pismo od Prezydenta Elbląga

45 - Pismo Prezydenta Elbląga do OSU na skargę R. Przedwojskiego

44 - Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy R. Przedwojskiego

43 - Skarga Romana Przedwojskiego do Prezydenta Elbląga

42 - Decyzja GIODO z dn. 30.07.2014r

41 - Odpowiedź do GIODO na pismo z dn. 09.06.2014r

40 - Pismo GIODO do OSU w Elblągu z dn. 9.06.2014r

39 - Skarga Romana Przedwojskiego na OSU w Elblągu

38 - Odpowiedźi Zarządu SM ZAKRZEWO

37 - Upadłość SM „Śródmieście” w Łodzi

36 - WROCŁAW – „Od koryta odciąć się nie damy”

35 - Kradł, fałszował dokumenty, kary unika

34 - Pismo do Zarządu Spółdzielni SM ZAKRZEWO z 07.07.2014r

33 - Pismo do Zarządu Spółdzielni SM ZAKRZEWO z 03.07.2014r

32- GIODO w obronie MAFII !

31 - Apelacja w/s własności lokalu

30 - Pismo od GIODO i odpowiedź

29 - Urząd Miasta Łodzi zaczął działać

28 - Recydywa do kwadratu

27 - Były wicewojewoda warmińsko-mazurski odmawia przyjęcia Orderu Odrodzenia Polski

26 - Artykul na temat rozliczeń ciepła

25 - Szanowni Działacze spółdzielczości oraz Unii Europejskiej

24 - Prezes z zarzutami, mieszkańcy z problemami. Afera z akademikiem w tle

23 - Spółdzielca to nie obywatel

22 - Dobre imię recydywisty

21 - Czy adwokat jest osobą publiczną?

20 - Banderowcy w nowym rządzie

19 - Sądowa groteska

18 - Odpowiedź od Zarządu SM Zakrzewo

17 - Paragraf się znajdzie (Nasz Dziennik)

16 - Pismo do Sądu Okręgowego 24.02.2014r

15 - Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich 12.02.2014r

14 - Pismo do Rzecznika Prwa Obywatelskich 28.01.2014r

13 - Bloki SM Pojezierze pod lupą nowych śledczych

12 - Pismo procesowe z dn 04.02.2014

11 - Podziękowanie

10 - Z JASTRZĘBIA!!! PILNE!!!

9 - Oczyszczenie polskich sądów z PO-komunistycznej gangreny

8 - „MAJDAN” przed sądem w Olsztynie

7 - Pismo do Przewodniczącego  Rady Nadzorczej

6 - Wash and go - ciąg dalszy

5 - Wyrok Sądu Okręgowego z dnia 9 stycznia 2014r

4 - Resortowe dzieci

3 - Zaskarżone na naszą szkodę

2 - Zaskarżone w naszym interesie

1 -  Wniosek do Sądu Rejonowego w Elblągu 09.01.2014

 

2013

 

91 - Kolejny wyrok o nieudostępnienie dokumentów spółdzielcy

90 - Bezkarny prezes z zarzutami (!) doradza tymczasowym władzom spółdzielni w sprawach finansowych

89 - Pismo do Rzecznika Dyscyplinarnego

88  - Pismo do RN SM ZAKRZEWO w Elblągu

87 - List otwarty

86 - Treść wyroku Sądu Rejonowego z dn. 05.11.2013r

85 - PILNE! – PREZES „SIEDZI”!!!

84 - Pismo do Zarządu SM ZAKRZEWO

83 - Pismo do Przewodniczącego Rady Nadzorczej w SM ,,Zakrzewo”

82 - Niepodległa czy znaczy wolna

81 - Dwa w jednaj sprawie

80 - Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 5 listopada 2013r.

79 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

78 - Czy będzie dochodzenie w SM ZAKRZEWO?

77 - PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA W SPÓŁDZIELCZOŚCI MIESZKANIOWEJ INSPIROWANA PRZEZ WŁADZE RP

 76 - Zażalenie na Prokuratora Generalnego

75 - Happy end

74 - Spółdzielcze bez gwarancji

73 - Uczynki miłosierdzia

72 - Pismo Komendanta Miejskiego Policji z 29.08.2013r

71 - Zawiadomienie Sądu Rejonowego w Elblągu z dn.13.09.2013r

70 - Wyrok Nakazowy Sądu Rejonowego w Elblągu z dn.12.09.2013r

69 - Odpowiedź Komendanta Wojewódzkiego Policji na Zażalenie z dn.02.09.2013r

68 - Akt oskarżenia z dn. 26.08.2013r.

67 - Pismo do Przewod. Komisji Nadzwyczajnej Sejmu- z załącznikami z dn.17.09.2013r

66 - Zażalenie do Prokuratora Okręgowego z dn.03.09.2013r

65 - Uzupełnienie wniosku do Sądu Rejonowego z dn.03.09.2013r.

64 - Zażalenie do Komendanta Wojewódzkiego Policji z dn.27.08.2013r.

63 - I jak zwykle – echo.

62 - Scenariusz z posiedzenia nadzwyczajnej komisji sejmu

61 - Trzecie pismo do RN ,,Zakrzewo" w Elblągu 05.09.2013r

60 - Władze RP a przestępczość zorganizowana

59 - Skrót przebiegu sprawy przegranej przez prezesa SM Jaroty w Olsztynie

58 - Władze RP a przestępczość zorganizowana

57 - Miliony zmieniły 2 osiedla

56 - Komornik z Działdowa oskarżony

 

55 - Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13.08.2013r

54 - Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 6 sierpnia 2013r

53 - Prezes spółdzielni i księgowa oskarżeni

52 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 18 czerwca 2013r.

51 - Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2012r

50 - Wyrok Sądu Okręgowego  w Tarnobrzegu z dnia 28 czerwca 2012r

49 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 03.04.2012r

48 - Władze RP a przstępczość zorganizowana

47 - Pismo do Prezesa SM ZAKRZEWO 15.07.2013r

46 - Pismo do Prokuratora Generalnego z dnia 2.07.2013r

45 - Postanowienie Sadu Okręgowego w Elblagu z 18.06.2013r

44 - Sąd Okręgowy w Elblągu pismo procesowe z dnia 18.06.2013r

43 - Wyrok sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 13.06.2013r

42 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z 22.05.2013r

41 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koszlinie

39 - Kulisy Walnego Zgromadzenia w SM ,,Zakrzewo” w Elblągu (czerwiec 2013r)

37 - Uchwała NSA II OPS 2/12 z dnia 13 listopada 2012r.

36 - Powiększa się grono zatrzymanych w sprawie wrocławskiej spółdzielni mieszkaniowej

35 - Termorenowacja = oszustwo

34 - Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa spółdzielczego 28.05.2012 (transmisja)

33 - Pismo do Zarządu SM ZAKRZEWO 27.05.2013r

32 - Informacja dla członków SM ZAKRZEWO 26.05.2013r

31 - Zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w Elblągu z dn. 10.05.2013r

30 - Pismo do prezesów SM Zakrzewo 21.05.2013

29 - Powtórne pismo do prezesów SM Zakrzewo

28 - Proponowane zmiany w Statucie SM ,,Zakrzewo"

27 - Norwid ma rację „Oj­czyz­na to wiel­ki zbioro­wy obowiązek”. Jeśli naród nie dba o państwo, to je traci

26 - Sąd zmusza do jawności zarząd spółdzielni

25 - Pismo Pana Neymana 03.05.2013r

24 - Pismo do Prezesów SM

23 - Pismo do Prezesa Łukaszewskiego

22 - Pismo do Pani Szneidrowskiej

21 -  Czy wybrane demokratycznie władze spółdzielni mają prawo z nami tak postępować?

20 - Temat pod poduszkę

19 - Ta historia jest prawdziwa (Nasz Dziennik)

18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdansku

17 - Dalszy ciąg bezprawia w RP

16 - Pismo do Radców Prawnych

15 - Żąda odszkodowania 832 tyś.zł. za pozostawienie gospodarstwa (onet.pl)

14 - Kolejny strzał w kolano Nowaczyka (elblag24.pl)

13 - Wiceprezydent Lewandowski kłamał w/s mieszkania! (elblag24.pl)

12 - Wyrok Sądu Rejonowego w Elblagu z dn. 18.06.2012r

11 - Jakie prawa mają członkowie spółdzielni

10 - Skarga do Komendanta Policji

9 - Odpowiedź Zarządu na pismo z dn. 28.02.2013r

8 - Pismo do Ministra Sprawiedliwości RP

7 - Pismo do Zarządu Spółdzielni SM ZAKRZEWO

6 - Do mieszkańców ul. Kalenkiewicza

5 - Pisma do Zakrzewa i odpowiedź

4 - Pismo do Komisji Nadzwyczajnej Sejmu do rozpatrzenia projektu o SM

3 - Projekty ustaw skierowane do Komisji.

2 - Mit "końca spółdzielczości mieszkaniowej"

1 - Projekt zmian w ustawie o spóldzielniach mieszkaniowych

 

2012

 

100 - Przemówienie o. Tadeusza Rydzyka CSsR

99 - Wielki Marsz Obudź się Polsko 29.09.2012r

98 - "Wolny Elbląg" na półmetku (www.elblag24.pl)

97 - Rekordowa podwyżka w Polsce (www.elblag24.pl)

96 - Komunistyczne klany (Nasz Dziennik)

95 - Pismo do Przewodniczącej RN SM "ZAKRZEWO" (05.12.2012r)

94 - Pismo do Ministerstwa Transportu

93 - Odpowiedź ministra budownictwa

92 - Kto, kiedy i jak zarabia na eksmisjach w spółdzielni?

91 - Bezprawie Rzeczypospolitej

90 - Co dalej ze sprawą Teatru Dramatycznego w Elblągu?

89 - Statut ważniejszy od Ustawy

88 - Odwrócona hipoteka niebezpieczna dla klientów

87 - Po stronie prawdy: Protest przeciwko polityce mieszkaniowej Gdańska

86 - Mafia sądowo - prokuratorska

85 - Złowieszczy backcasting: likwidacja Polski

84 - Pismo do NIK

83 - Ocalić od zapomnienia

82 - Katastralne uderzenie w mieszkańców miast

81 - Stadion Narodowy w Warszawie z piętnem Bieruta (Nasz Dziennik)

80 - Jak można być właścicielem mieszkania i je stracić?

79 - Informacja dla członków SM ,,Zakrzewo”

78 - Drugie pismo do Radcy prawnego przy SM ZAKRZEWO

77 - Pismo do Prezesów SM ZAKRZEWO w Elblągu

76 - Pierwsze pismo do Radcy prawnego przy SM ZAKRZEWO

75 - Wyrok Sądu Apelacyjnego sygn.IACa1212/11

74 - Pismo do rządzących 15.05.2012r

73 - Zażalenie do Prokuratora Generalnego 15.05.2012r

72 - Pismo APELACJA do Sądu Apelacyjnego

71 - Pismo do Sądu Najwyższego

70 - Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych. PROJEKT

69 - Pismo do członków spółdzielni na walne zgromadzenie

68 - Projekt zmian zapisów w Statucie SM ZAKRZEWO - na Walne Zgromadzenie

 

67 - ZAWIADOMIENIE O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTEPSTWA

66 - Prawo niech stanowi prawo

65 - SSO Elżbieta Ziółkowska, Małgorzata Kuracka

64 - Przewodniczący Sądu Apelacyjnego w Warszawie - zapytanie

63 - Zawiadomienie SSR Renata Iwanowska

62 - Zawiadomienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów

61 - Zawiadomienie o wszczęciu śledztwa

60 - Co naprawdę Orban robi na Węgrzech?

59 - Rewolucja w SM- Rzeczypospolita -02.04.2012

58 - Do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa

57 - Fundusz remontowy

56 - Jak naprawić polskie sądy

55 - Brak korzyści z przeprowadzanych termomodernizacji na Zawadzie?

54 - List otwarty do Narodu

53 - Skarga do Prokuratora Generalnego w sprawie czlonka Rady Nadzorczej SBM ,,Politechnika"

52 - Skarga do Prokuratora Generalnego w sprawie członka Rady Nadzorczej

51 - Skarga do PG w sprawie Malgorzaty Syczewskiej v-ce przew.Rady Nadzorczej

50 - Skarga do PG w sprawie Sekretarza Rady Nadzorczej

49 - Zły prezes

48 - Fałszerze jedzenia

47 - Skandal w sosnowieckiej Sokolni

46 - ZAŻALENIE- prokurator Marcin Gogacz

45 - Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej

44 - Skarga o stwierdzenie nieważności z prawem

43 - Pismo Pani J. Sosińskiej 07.03.2012r

42 - Apelacja Pani Krystyny Przyczyna z 4.03.2012r

41 - Wyrok Sadu Apelcyjnego w Warszawiez dn.10.02.2012r.

40 - PG-ZAWIADOMIENIE-mec. Jan Rostafiński

39 - Prokurator Generalny - Zawiadomienie

38 - Zawiadomienie Prokuratora

37 - Zażalenie

36 - Śledztwo prokuratury w sprawie Krajowej Rady Spółdzielczej

35 - Bezprawie w spółdzielczości RP

34 - Skarga do KRS oraz ZRSM RP

33 - Zawiadomienie Prokuratora Generalnego z 24.02.2012r.

32 - PREZES SĄDU REJONOWEGO dla W-wy Mokotowa

31 - Sentencja WYROKU SA w Warszawie z 10.02.2012 r. sygn. akt: VI ACa 227/11

30 - WYROK SA+uzasadnienie sygn. akt: VI ACa 338/10

29 - Stanowisko Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie TV TRWAM

28 - List Otwarty- Minister Sprawiedliwości i inni sprawujący władzę

27 - Pismo do KOMORNIKA Marka Gralińskiego (Warszawa)

26 - Skarga Pani Kondratowicz na działalność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

25 - List Pani J.Sosinskiej do Pani B.Popławskiej

24 - Zawiadomienie do Prokuratora Generalnego

23 - "List Pana Zb.Bilskiego do Pani B.Popławskiej

22 - Pismo do Prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy - Mokotowa (w sprawie eksmisji)

21 - Wyrok SA sygn. akt: VI ACa 227/11 (III C 777/10) c.d.

20 - Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

19 - Wyrok SA sygn. akt: VI ACa 227/11 (III C 777/10)

18 - Pytanie do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie

17 - Kto dla kogo w SM Nowa?

16 - Wyznania Pani B.P.

15 - Wniosek o skorygowanie ustawy

14 - Sprawa Komornika Agnieszki Powichrowskiej (Warszawa)

13 - "Spróbuj pomyśleć"

12 - Stracą swoje mieszkania za długi spółdzielni?

11 - Pismo w sprawie TV TRWAM

10 - Aneks do kłamstwa

9 - Za kulisami Tuskokraju (Nasz Dziennik)

8 - Protest do KRiT

7 - Czy niesuwerenność to w UE suwerenność? (Nasz Dziennik)

6 - ZAWIADOMIENIE-PG dot. WYROK SĄDU w/s eksmisji

5 - Ile Owsiak dał, a ile wziął żeby dawać?

4 - Sędziowie ponad prawem - List Otwarty (Elblag24)

3 - Ochrona niezawisłości sędziowskiej

2 - RPO: notariusze nie mają prawa żądać zaświadczeń od sprzedających mieszkania spółdzielcze

1 - Sędziowie ponad prawem - List Otwarty

 

2011

 

121 - Zawiadomienie Prokuratora generalnego Andrzeja Szeremeta o uzasadnionym podejrzeniu popelnienia przestępstwa

120 - Asy rozdane (portel.pl)

119 - SA - ustalenie nieistnienia uchwały ZP z dnia 28.05.2010r.

118 - Spółdzielcy Uczcie się prawa!!!

117 - Do wszystkich członków spółdzielni mieszkaniowych

116 - Damy MFW między 20 a 45 mld zł

115 - Rybiński: Czas ratować Unię, wspólny rynek i otwarte granice

114 - 45 zasad zniewolenia Polski oraz bonus informacyjny

113 - "Kupujcie konserwy, zróbcie zapas" - Janusz Szewczak

112 - Szósty rok procesu firm, które remontowały teatr w Elblągu (Dziennik Elbląski)

111 - Opinia Pana Macieja Kowalczyka

110 - Prezes spółdzielni nie może taić zarobków

109 - Zawiadomienie do Prokuratora Generalnego - Warszawa 17.11.2011r

108 - Pismo z dn. 13.11.2011r [Warszawa]

107 - Sprzeciw SOS i KZLiS na działania prokuratury (ws. śledztwa 'finansowego' w Kr.R.Sp.)

106 - Piotr Solis: Podatek katastralny zniszczy Polaków

105 - Jakie prawa mają członkowie (właściciele) w spółdzielni mieszkaniowej?!

104 - Lista śmierci - SALon24

103 - "Zdarzyło się tylko w Polsce” – Zapraszamy na film

102 - Cios prezesa. Ludzie z otoczenia Wałęsy nietykalni ...

101 - Kupieni razem z mieszkaniem? - UWAGA TVN

100 - Spółdzielcy, czas na działanie (Nasz Diennik)

99 - "Mieszkamy, płacimy i płaczemy". Czynsze w Zakrzewie idą w górę (dziennik Elbląski)

98 - Pismo do Wojewody Warmińsko Mazurskiego z dn. 30.08.2011r

97 - Odpowiedź Prezydenta Elbląga 18.08.2011r

96 - Skarga na SSA Jefimko /Warszawa - 15.08.2011/

95 - Skarga z powiadomieniem

94 - Pismo do Prezydenta Miasta Elbląga 12.08.2011r

93 - Skarga Pani Jadwigi Sosińskiej z dn.10.08.2011r -2-

92 - Skarga Pani Jadwigi Sosińskiej z dn.10.08.2011r -1-

91 - Skarga do Prezydenta RP

90 - Pismo pani Barbary Popławskiej z dn. 03.08.2011r /Warszawa/

89 - Skarga pana Zbigniewa Bilskiego z 08.08.2011r

88 - Oświadczenie p. Chludzińskiego i p. Sosińskiej

87 - Ponowna skarga członka Spółdzielni (Toruń)

86 - Emeryci na bruk

85 - Sprzeciw od nakazu zapłaty

84 - Niewolnicy XXI wieku - polityczni.pl

83 - Treść pisma, które miało być odczytane na 5 części WZ

82-  O reformie spółdzielni w programie "Bez kantów"

81 - Stanowisko Zarządu Głównego Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców w Koninie

80 - Zagłosowali przeciwko własnej ustawie

79 - Tragiczny finał protestu w Hajnówce (wideo onet.pl)

78 - Spółdzielnia dla spółdzielcy, nie odwrotnie

77 - List otwarty do Premiera

76 - Za pomarańczową rewolucją w Bytomiu stoją mieszkańcy

75 - Pismo do Prokuratora Generalnego i CBA

74 - Informacja na temat ocieplenia bloków w SM ZAKRZEWO

73 - Przemyślenia członka społdzielni

72 - SKARGA SSO Elżbieta Ziółkowska III WYDZIAŁ Cywilny SO w Warszawie

71 - Chcą ich ukarać za prawdę (UWAGA TVN)

70 - Statuty-postulaty do p.Posłów RP

69 - Do spółdzielców  maj 2011 r

68 - Sprawa Olewnika- mam inne zdanie

67 - SKARGA-dot. fałszywych zeznań prezesa

66 - Skarga na Prokuraturę z 18.05.2011r (Toruń)

65 - SKARGA: statut SBM "Politechnika" - odrzucenie drugiego wniosku o wznowienie postępowania

64 - Zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych

63 - Odpowiedź Zarządu i Rady Nadzorczej

62 - Skarga z wnioskiem o wynagrodzenie szkody (Toruń)

61 - Skarga na bezprawne zebranie

60 - To koniec spółdzielni mieszkaniowych?

59 - Pismo do Ministerstws Infrastruktury 10.05.2011

58 - Pismo do Wojewody 27.04.2011

57 - STOP CENZURZE - manifestacja pod URM

56 - SKARGA SSO w Warszawie XXIV Wydział s. Jacek Tyszka

55 - Pismo do Urzędu Marszałkowskiego (06.05.2011)

54 - Więcej płacą, bardziej marzną (film)

53 - Panie Prokuratorze generalny ...

52 - Skarga do Prezydenta i nie tylko 26.24.2011r

51 - KRS-SKARGA, bezprawne Walne Zgromadzenie 23.05.2011r.

50 - Informacja dla członków SM ,,Zakrzewo” w Elblągu!!!! (19 kwiecień)

49 - Pismo do Prokuratora Generalnego (Toruń)

48 - Sąd w Elblągu nie chce stresowć chuliganów

47 - Pismo do Zarządu SM ZAKRZEWO

46 - Zapytanie do władz Miasta Elbląga

45 - Zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępswa

44 - Czas płynie, spółdzielczość mieszkaniowa trwa...

43 - Skarga na postanowienia P.R. Gliwice-Wschód

42 - Skarga na Sąd Rejonowy w Toruniu

41 - Oskarżony o kradzież 2 zł uniewinniony. Koszt procesu 100 zł (dziennik elbląski)

40 - Sąd skazał mnie za kradzież 2 złotych (dziennik elbląski)39 - Skarga na Sąd Rejestrowy i spółdzielnię

38 - Trzecia skarga do najwyższych władz w państwie

37 - 2 pismo do Prezesa SM ZAKRZEWO 02.03.2011r

36 - Pismo do Prezesa SM ZAKRZEWO 02.03.2011r

35 - List pracownika spółdzielni do członka spółdzielni!!!

34 - Oszustwa Spółdzielni Mieszkaniowej wspierane przez terenowe organa organa wymiaru sprawiedliwości

33 - Pismo do najwyższych władz państwa 27.02.2011r

32 - Uzasadnienie oddalenia apelacji SM Wyżyny w sprawie nieistnienia ZPCz spółdzielni

  31 - Odpowiedź Prezesa na pismio z 11 lutego 2011r

30 - Odpowiedź Rady Nadzorczej

29 - Skarga na sądy i natariuszy

28 - Skarga do Prokuratora Generalnegoz z dn. 22.02.2011r

27 - Czy członkowie SM ,,Zakrzewo” zostali wprowadzeni w błąd ????!!!!!!

26 - Uwagi do projektów ustaw o spółdzielniach i spółdzielniach  mieszkaniowych

25 - Pismo do zarządu SM ZAKRZEWO 11.02.2011r (2)

24 - Pismo do zarządu SM ZAKRZEWO 11.02.2011r

23 - Pismo do Rady Nadzorczej SM ZAKRZEWO 11.02.2011r

22 - Pismo do Ministra Infrastruktury

21 - Pismo do Ministra Sprawiedliwości

20 - Wniosek do Urzędu Miasta w Elblągu

19 - Co zmieniło się na lepsze w SM ,,Zakrzewo” w Elblągu od lipca 2010r.

18 - Skarga do Wojewody WM 31.01.2011r

17 - Czy było bezprawie w SM ,,Zakrzewo”?

16 - Artykuł z Dziennikka Elbląskiego 28.01.2011

15 - Do członków SM ,,Zakrzewo” 27.01.2011r

14 - Materiał zgromadzony na Walne Zgromadzenie. Informacja o działalności RN SM ,,Zakrzewo”

13 - Materiał na Walne Zgromadzenie w SM ,,Zakrzewo” w Elblągu w dniu 26.01.2011r.

12 - Małe mieszkanie - gigantyczny rachunek

11 - Do członków SM ,,Zakrzewo” w Elblągu

10 - Bunt lokatorów

9 - Lokatorzy powołali grupę ochrony mieszkańców

8 - Wyciskanie lokatora

7 - Pismo od Prezesa SM ZAKRZEWO z 3.01.2011r

6 - Czy mogą być dwa odmienne postanowienia w podobnej sprawie?

5 - Spółdzielnia Sielanka stawia na energię słoneczną (Dziennik Elbląski)

4 - Sąd: Orłowska-Budo odwołana z funkcji prezesa zgodnie z prawem (Dziennik Elbląski)

3 - Artykuł z dziennika elbąskiego "Radny do prokuratury"

2 - Sędzia skarży Polskę do Trybunału w Strasburgu

1 - Układ w Olsztynie czy tylko? CBS podsłuchiwało sędziów i prokuratorów. Sprawa wyciszona.

 

2010

120 - Zakrzewo podnosi czynsze, najwięcej za małe mieszkania

119 - Pismo do Prezesa SM ZAKRZEWO z dn. 28.12.2010r

118 - Święte prawo własności dla członków spółdzielni mieszkaniowych będących współwłaścicielami nieruchomości zarzadząnych w sposób zwykły przez spółdzielnie

117 - Pismo do Prezesa SM ZAKRZEWO 22.12.2010r

116 - Opłaty za użytkowanie wieczyste rosną nawet o 1000 proc.

115 - Wieczystym po kieszeniach

114 - Poselski projekt ustawy o spółdzielniach (wpłynął 05-10-2010)

113 - Rządowe poparcie dla separatystów

112 - Wysłuchanie publiczne rodziń ofiar katastrofy smoleńskiej w Parlamencie Europejskim

111 - Pod Choinkę!

110 - Sprzeczne z Konstytucją wcielanie do mafii

109 - Ankieta dla członków SM ,,Zakrzewo” w Elblągu

108 - Pismo do Rady Nadzorczej SM ZAKRZEWO 29.11.2010r

107 - Odpowiedź Rady Nadzorczej SM ZAKRZEWO z dn. 24.11.2010r

 106 - Odpowiedź komornika na pismo z dn. 18.11.2010r

105 - Pismo do komornika 18.11.2010r

104 - Wybory 2010

103 - Sprzeczne interesy

102 - Pismo do Rady Nadzorczej z dn.02.11.2010r

101 - Dobra wiadomość dla Elblążan!

100 - Odpowiedź Komornika Sądowego na pismo z dnia 12 pażdziernika 2010r

99 - Układ w Olsztynie czy tylko? CBS podsłuchiwało sędziów i prokuratorów. Sprawa wyciszona.

98 - Pisma do Krajowej Rady Komorniczej oraz Rzecznika Praw Obywatelskich

97 - Pismo do Komornika Sądowego w Elblągu

96 - Pismo do Rady Nadzorczej SM ZAKRZEWO 13.10.2010r

95 - Spółdzielnie dla spółdzielców - nowy pojekt ustawy (Nasz Dziennik)

94 - Prośba o wystąpienie do Trybunału konstytucyjnego

93 - Rozważania obywatela RP okradanego w majestacie prawa

92 - Fundusz remontowy w spółdzielniach mieszkaniowych

91 - Donald Tusk osadzony i czeka na deportację z Polski!

90 - Do mieszkańców SM ,,Zakrzewo” i nie tylko!

89 - Pismo do Rady Nadzorczej SM zakrzewo 28.09.2010r

88 - Demonstracja przeciwko bezprawiu w spółdzielczości mieszkaniowej (i nie tylko)

87 - Sejm odrzucił projekt prezesów spółdzielni mieszkaniowych

86 - Projekt Obywatelski

85 - Gdzie zamieszkają polscy wypędzeni? - Nasz Dziennik

84 - Informacja dla mieszkańców SM,,Zakrzewo"

83 - Pismo do Rady Nadzorczej 16.09.2010r

82 - Co pisze na poniższy temat Dziennik Elbląski

81 - Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo" w Elblągu - odwołana

80 - Pismo do rady Nadzorczej 8.09.2010r

79 - Demokratyczne państwo prawa

78 - Pismo doSądu Okręgowego z 28.07.2010r

77 - Informacja dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu 20.08.2010r

76 - Pismo do Rady Nadzorczej SM ZAKRZEWO 13 sierpień 2010r

75 - Sędzia zawinił, Skarb Państwa zapłaci

74 - Skończyć z użytkowaniem wieczystym

73- Rafał Gawroński pierwszym oficjalnym wieźniem politycznym V RP – aresztowany z drewnianymi krzyżami naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego!

72 - OŚWIADCZENIE W SPRAWIE  PUBLIKACJI  MEDIALNYCH    DOTYCZĄCYCH  KRZYŻA  PRZED  PAŁACEM  PREZYDENCKIM   i  PRZED  SEJMEM RZECZYPOSPOLITEJ  W  WARSZAWIE

71 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie

70 - Informacja dla Członków SM ,,Zakrzewo” w Elblągu

69 - Pisma do nowej Rady Nadzorczej SM ZAKRZEWO

68 - Sympatyk Związku wnosi o podjęcie działań konstruktywnych

67 - O zmianie ustawy - Prawo spółdzielcze

66 - Więzienie w zawieszeniu dla b. prezesa "Pojezierza"

65 - Pytania które nie mogły być zadane członkom Zarządu SM ,,Zakrzewo” na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 .06.2010r.

64 - Uprawnienia członków spółdzielni mieszkaniowych oraz postanowienie prokuratury "olewające" prawomocne wyroki NSA

63 - Walne Zgromadzenie w SM ZAKRZEWO

62 - Jakie prawa  mają członkowie spółdzielni mieszkaniowych

61 - Wniosek Formalny na Walne Zgromadzenie SM ,,Zakrzewo”

60 - List otwarty do Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego

59 - Zawiadomienie kandydatów na urząd Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i Jarosława Kaczyńskiego oraz  Donalda Tuska o podejrzeniu (nie)istnienia państwa bezprawia w środku Europy dr Janusz B. Kępka

58 - Sądownictwo woła o pomstę

57 - Sędziowie ponad prawem

56 - Tusk z Komorowskim i z Putinem - katyńscy towarzysze zamachu? Rafał Gawroński.

55 - Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości 12.05.2010r

54 - Uwaga na niekorzystny dla spółdzielców projekt

53 - Odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości 19.05.2010r

52 - Protokół rozprawy apelacyjnej 22.04.2010

51 - Protokół Sądu Okręgowego w Gdańsku 15.04.2010r.

50 - Oficerowie BOR bronili ciała prezydenta

49 - Korupcja w Sądzie Najwyższym

48 - "Niech zstąpi Duch Twój"

47 - Pismo do Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu

46 - Jaką drogę musi przejść członek spółdzielni aby otrzymać żądany dokument

45 - Fałszywka ,,obywatelska” działaczy spółdzielczych

44 - Wniosek procesowy o ustanowienie kuratora sądowego

43 - Pismo Ministerstwa Infrastruktury i  Komisji Rewizyjnej do SM ZAKRZEWO

42 - Wniosek ponaglający  SM ZAKRZEWO o przyspieszenie apelacji

41 - SM ZAKRZEWO ... ciąg dalszy - Elblg24

40 - Film

39 - List członka SM ZAKRZEWO do OSU 12.03.2010r

38 - Wniosek do Sądu Rejonowego w Olsztynie 12.03.2010r

37 - Odpowiedź na apelację spółdzielni 10.03.2010r

36 - Apelacja SM ZAKRZEWO do Sądu Rejonowego w Olsztynie 18.02.2010r

35 - Mała spółdzielnia mieszkaniowa wydzielona z dużej spółdzielni - to się opłaca!

34 - Pismo od Przewodniczącego Rady Nazdzorczej

33 - Ponowne pismo do SM ZAKRZEWO (2.03.2010r)

32 - INFORMACJA o przejawach działalności w obrębie Spółdzielni Witolda Łady

31 - SM ZAKRZEWO nie chce informowac swoich czalonków o swojej działalnosci

30a - Jak Zarząd SM "Zakrzewo" manipuluje...

30 - Informacja dla członków SM ,,Zakrzewo”

29 - Kuriozalny wyrok w Sądzie Okręgowym w Katowicach

28 - Spółdzielnie mieszkaniowe: nie można zwoływać zebrań przedstawicieli

27 - Czy tylko woda? - Elblag24

26 - Pismo do Pzewodniczącego Rady Nadzorczej (19.02.2010)

25 - Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia (19.02.2010)

24 - Wezwanie z Sądu Rejonowego na rozprawę  (12.02.2010r)

23 - Skarga do Ministra Sprawiedliwości 8.02.2010

22 - Skarga do Ministra Infrastuktury 8.02.2010

21c - Czy pani Prezes kłamie? - Elblag24

21b - Sukces mieszkańców Zakrzewa - Elblag24

21a - Kto leje wodę...? - Elblag24

21 - Burzliwe spotkanie w SM ZAKRZEWO - Elblag24

20 - Znikająca woda - Artykuł Elblag24

19 - Wyparowały tysiące litrów wody - Artykuł z Dziennika Elbląskiego

18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie udostępnienia dokumentów przez SM ZAKRZEWO 4.02.2010

17 - Ponowne pisma do członków Zarządu SM ZAKRZEWO na pismo z 27.01.2010r

16 - Odpowiedź Zarządu SM ZAKRZEWO na pismo z dnia 15.01.2010r

15 - Bielsko - Żywieckie szambo

14 - Preferencyjne warunki spłaty zadłużenia dla spółdzielni mieszkaniowych

13 - Ustawa wprowadzająca najem okazjonalny podpisana

12 - Opinia w sprawie zastępowania w spółdzielniach mieszkaniowych walnego zgromadzenia zebraniem przedstawicieli

11 - Donald Tusk i sprawcy na ul. Rakowiecką

10 - Komisja i poseł Gruszka

9 - Opłaty mieszkaniowe w niektórych spółdzielniach i wspólnotach w Elblągu po 1 stycznia 2010r.

8 - Pisma do SM ZAKRZEWO 15.01.2010

7 - 30 milionów złotych za zbrodnie na Zirajewskim, a ile na Generale Marku Papale?

6 - Mamo, Tato. Ja też chcę być sędzią - Czy taki rodzinny klan jest tylko w Białymstoku?

5 - Na stronie SM ,,Zakrzewo” ukazała się informacja o działalności Witolda Łady

4 - W dniu 28-12-2009 r. na stronie internetowej SM "Zakrzewo" w Elblągu pod sprawozdaniem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo" z działalności w roku 2008, pojawiła się informacja.

3 - Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich 

2 - Represjonowana demokracja

1 - Helsińska Fundacja Praw Człowieka zbankrutowała. 

 

2009

63- Wypowiedź Pani poseł Gabrieli Masłowskiej 28.12.2009r.

62 - Jaką drogę krzyżową musi przejść członek spółdzielni, aby otrzymać informacje

61 - Artykuł w Elblag24

60 - Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu doElbląg 24

59 - Pozostawcie Pomnik Walki i Męczeństwa na Starym Rynku w Bydgoszczy

58 - ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SM ,,ZAKRZEWO” W ELBLĄGU

57 - Krajowy Związek Lokatorow i Spółdzielców

56 - Wniosek o kserokopie umów o pracę z pracownikami spółdzielni

55 - Dodatkowe pismo do SM Zakrzewo o uchwałę Rady Nadzorczej

54 - Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

53 - Pisma do SM

52 - Odpowiedź OSU na pytania SM "Zakrzewo"

51 - Wniosek SM

50 - Czy można płacić mniej za mieszkanie !!!

49 - Problemy ze zdobywaniem informacji przez członka spółdzielni mieszkaniowej

48 - TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY ORZEKŁ TAK JAK W POPRZEDNIM ORZECZENIU

47 - ,,Demokracja” w SM ,,Zakrzewo” w Elblągu

46 - Hymn Protestującego

45 - Odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków SM

44 - Odpowiedź spółdzielni na próbę przekazania przedstawicielom na ZPCz wniosku od członków SM "Zakrzewo"

43 - Odpowiedź Okręgowej Izby Radców Prawnych i oświadczenie radcy prawnego Henryka Ostrowskiego

42 - Odpowiedź na pismo Krajowej Rady Spółdzielczej

41 - Odpowiedź Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu na skargę.

40 - Skarga na Sąd Okręgowy w Elblągu do Pani Prezes Sądu Okręgowego

39 - Zestaw dokumentów - dowodów jak Zarząd SM "Zakrzewo" sądzi się z członkami spółdzielni mieszkaniowej

38 - Przedstawicielka na Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu.

37 - Przedstawiciel na Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu.

36 - A oto jak wygląda skład Przedstawicieli członków na ZPCz SM „Zakrzewo

35 - Pismo do organów władzy SM "Zakrzewo".

34 - REGULAMIN OBRAD ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW

33 - Przedstawiciel na Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu.

32 - Pismo do Krajowej Rady Spółdzielczej

31 - Regulamin Grup Członkowskich SM Zakrzewo

30 - Zebranie Grupy Członkowskiej

29 - Wnioski o odwołanie przedstawicieli na ZPCz SM Zakrzewo

28 - Informacja działalności władz spóldzielni dla członków SM Zakrzewo

27 - Wezwanie o zapłatę z dnia 23 kwietnia 2009 r.

26 - Wezwanie o zapłatę od OSU dla SM Zakrzewo z dnia 23.04.2009 r.

25 - Wezwanie o zapłatę od OSU dla SM Zakrzewo z dnia 23.04.2009 r.

24 - Pismo do Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 21 kwietnia 2009 r.

23 - Pismo do Krajowej Rady Radców Prawnych z 20 kwietnia 2009 r.

22 - Odpowiedź SM Zakrzewo z dnia 6 kwietnia 2009 r.

21 - Pismo do Zarądu SM Zakrzewo z dnia 3 kwietnia 2009 r.

20 - Odpowiedź SM Zakrzewo z dnia 1 kwietnia 2009 r.

19 - Kolejna odpowiedź SM Zakrzewo z dnia 31 marca 2009 r.

18 - Odpowiedź SM Zakrzewo - z dnia 24 marca 2009 r.

17 - Pismo do SM Zakrzewo - 18 marzec 2009 r.

16 - Pismo Krajowej Rady Spółdzielczej do RN i Zarządu SM "Osiedle Wilanów"

15 - Konferencja w Warszawie: Co dalej z uwlaszczeniem po wyroku Trybunału z 17.12.2008

14 - Ponowne pismo do SM "Zakrzewo" przekazane przez grupę członków tej spółdzielni.

13 - Odpowiedź SM "Zakrzewo" na zadane pytania przez grupę członków tej spółdzielni.

12 - Pismo do europosłów: Bogusława Rogalskiego i Janusza Wojciechowskiego

11 - Zenon Zdrodowski

10 - Tak oszukują lokatorów

9 - Nieuczciwość spółdzielni

8 - Pimo członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Zakrzewo" w Elblągu.

7 - Drodzy Państwo!

6 - Statut OSU w Elblągu

5 - Konwencja Prezydencka

4 - Otrzymaliśmy odpowiedzi na poniższe pisma.

3 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego i Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych w Elblągu.

2 - Zarządy spółdzielni łamią prawo

1 - Jeszcze nie jest za późno!

 

2008

35 - Do Naszego Elbląga w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o uwłaszczeniu mieszkań.

34 - Do Dziennika Elbląskiego w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego o uwłaszczeniu mieszkań.

33 - Trybunał cofnął koło historii

32 - DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

31 - Postanowienie o wpisie do księgi rejestrowej

30 - Wpis do księgi

29 - Zdjąć z lokatorów pętlę Balcerowicza (5 listopada 2008r.)

28 - Wnioski do Prezesa Sądu Okręgowego w Elblągu

27 - List do Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców w Szczecinie

26 - Nieważne wyroki w elbląskim Sądzie

25 - Alternatywą jest suwerenność monetarna

24 - Materiały prasowe ostatnia aktualizacja 23-09-2008 07:50

23 - Przegląd prasowy wrzesień 2008

22 - Przegląd prasy - wrzesień 2008

21 - List otwarty Ruchu Przełomu Narodowego do przywódców PiS

20 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 29 maja 2008 r.

19 - Odpowiedź Premiera na pismo poparcia z dnia 28 lipca 2008 r.

18 - Pismo do przewodniczacego Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Gosiewskiego

17 - Pismo do Prezydenta RP o powołanie Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania afery w szczecińskim wymiarze sprawiedliwości.

16 - Spółdzielczy szturm na sądy

15 - List otwarty

14 - wyrok Sadu Okręgowego w Koszalinie

13 - Lokatorka wygrała ze spółdzielnią

12 - Wyrok przeciwko Koszalińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

11 - Odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie na pismo z dnia 26 stycznia 2008 r.

10 - Odpowiedź Prezydenta Elbląga na pismo z 12 stycznia 2008 r.

9 - Chciała pieniędzy, a sama będzie musiała zapłacić.

8 - Odpis wyroku

7 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2007 r.

6 - Powiernik niemieckich roszczeń

5 - Interpelacja w sprawie podatku VAT 02.01.2008

4 - Apel do władz Powiatu Elbląskiego

3 - Apel do władz Elbląga

2 - Odpowiedź na apel do Marszałka Sejmu

1 - Apel do Marszałka Sejmu

 

2007

59 - Przeczytaj i spróbuj pomyśleć ...

58 - Protest do Pana Premiera RP

57 - Odpowiedź SM Zakrzewo na pismo z dnia 22.11.2007r

56 - Odpowiedź na apelację

55 -Spotkanie z członkami spółdzielni w Ostródzie

54 - Apel do SM Zakrzewo

53 - Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

52 - Podpisanie aktu notarialnego przez SM w dniu 29.10.2007r

51 - Odpowiedź SM ZAKRZEWO na pismo z 12.10.2007r

50 - Akt notarialny skierowny do SM Zakrzewo - przeniesienie prawa własności

49 - Pismo do SM Zakrzewo w sprawie przeniesienia lokalu

48 - Informacja dla członków spółdzielni

47 - Odpowiedź SM Zakrzewo z dnia 19.09.2007r

46 - Odpowiedź Prezydenta Elbląga na pismo z dn. 17.08.2007

45 - List do Prezydenta Elbląga

44 - Informacja dla członków spółdzielni

43 - Wniosek na przeniesienie byłego mieszkania zakładowego

42 - sprostowanie

41 - Co każdy spółdzielca powienien wiedzieć o umowie notarialnej ...

40 - Powszechne uwłaszczenie w spółdzieniach mieszkaniowych

39 - Roszczenia niemieckie

38 - Wzór aktu notarialnego SM Stokrotka

37 - Komunikat dla członków spółdzielni

36 - Zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa

35 - Rozmowa z posłem Grzegorzem Tobiszowskim

34 - Uwłaszczenie ogródków działkowych

33 - Wzór aktu notarialnego o przeniesienie mieszkania w odrębną własność

32 - Odpowiedź SM Zakrzewo na pismo z prośbą o wynajęcie sali

31- Pismo członków spółdzielni do SM Zakrzewo o wynajęcie sali

30 - Apelacja z dn. 15.06.2007r.

29 - Ustawa o spółdzielnach mieszkaniowych z 10 czerwca 2007r.

28 - Prawa dla spółdzielców

27 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu z dn. 20.04.2007r

26 - Platforma odbierze spółdzielcom ustawę?

25 - Informacja dla członków spółdzielni

24 - Komornicze bezprawie

23 - List do posłów i do senatorów

22 - Nowelizacja ustawy o SM. Trzecie czytanie (głosowanie)

21 - Pismo Prokuratora Generalnego do senatora Andrzeja Kaweckiego

20 - Odpowiedź senatora Andrzeja Kaweckiego na pismo z 08.02.2007

19 - Pismo procesowe do Sądu Okręgowego w Elblągu

18 - Pismo Witolda Łady do senatora RP Andrzeja Kaweckiego

17-Odpowiedź na pismo z dn. 06.02.2007

16 - Pada kolejny bastion PRL

15 - Nowelizacja ustawy o społdzielniach mieszkaniowych 15.03.2007

14 - Ciernista droga do uwłaszczenia

13 - Informacja z sejmu dotycząca projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

12 - Pismo do SM Zakrzewo o wykup mieszkania z dn. 06.02.2007

11 - Odpowiedź SM Zakrzewo na pismo z dn. 19.01.2007

10 -Odpowiedź Przewodniczącego RN SM Zakrzewo z dn. 29.01.2007

9 - Pismo do Pana Senatora prof. Adama Bieli

8 - Odpowiedź SM Zakrzewo z dn. 26.01.2007

7 - Pismo do SM Zakrzewo z dn. 12.01.2007

6 - Pismo do SM Zakrzewo z dn. 19.01.2007

5 - Odpowiedź SM Zakrzewo z dn. 12.01.2007

4 - Większe uprawnienia dla członków spółdzielni

3 - Mieszkanie na własność za kilkadziesiąt złoty

2 - PROJEKT ZMIAN USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH Z 15.12.2000r

1 - Pismo do Zarządu SM Zakrzewo z dn. 03.01.2007

 

2006

91 - Odpowiedź w sprawie udostępnienia sali

90 - Pismo do Zarządu SM Zakrzewo w sprawie udostępnienia sali z dn. 28.11.2006

89 - Odpowiedź na pismo Pana Przewodniczącego RN z dn. 02.01.2007

88 - Informacja przekazana przez panią poseł dr Gabrielę Masłowską

87 - Spółdzielcy na swoim

86 - Odpowiedź Rady Nadzorczej SM ZAKRZEWO z dn. 11.12.2006

85 - Pruskie Powiernictwo skarży Polskę w Strasburgu

84 - Przejęcie własności niemieckiej przez Państwo Polskie

83- Pismo do Przewodniczącwego Rady Nadzorczej SM ZAKRZEWO w Elblągu z dn. 25.11.2006

82 - Odpowiedź SM ZAKRZEWO na pismo z 20.09.2006 (17.11.2006)

81 - Wypowiedź Pani Poseł Gabrieli Masłowskiej na temat postępu prac nad ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dn. 30.10.2006r

80- Kredyty mieszkaniowe

79 - "Spółdzielcza pętla"

78 - Fałszerstwa sprawozdań w spółdzielniach mieszkaniowych

77  - Czy uwłaszczenie na zasadach obecnie obowiązującego prawa jest bezpieczne dla członków spółdzielni? - artykuł pani Anny Rutkowskiej

76 - Wieloletnie wyłudzanie wielomiliardowych kwot członków spółdzielni z tytułu przekształceń tytułu do lokali

75 - Grabież mienia spółdzielców trwa ...

74 - Modernizacja. Wyrok NSA z dn. 09.11.2001r

73 - Kiedy z aktu notarialnego możesz zrobić trąbkę, czyli o ograbianiu milionów Polaków

72 - Inspiracja z Niemiec

71 - Odpowiedź Prezydenta Elbląga z dn. 26.10.2006 w sprawie oznakowania

70 - Odpowiedź KRRiT z dn. 24.10.2006

69 - Odpowiedź Prezydenta Elbląga na list z dnia 01.10.2006 (19.10.06)

68 - Rekomendacja Prezesa PSL Piast Zdzisława Podkańskiego dla Witolda Łady

67 - Rekomendacja Posła Parlamentu Europejskiego dla Witolda Łady

66 - Rekomendacja Senatora Adama Bieli dla Witolda Łady

65 - List otwarty do Pana Premiera Jarosława Kaczyńskiego z dn. 02.10.2006

64 - List otwarty do Pani Elżbiety Kruk Przew. KRRiT z dn. 02.10.2006

63 - List do Prezydenta Elbląga z dn. 27.09.2006

62 - Odpowiedź SM ZAKRZEWO na pismo z dn. 07.09.2006

61 - Zażalenie do Sądu Okręgowego z dn. 25.09.2006

60 - Rozmowa z Witoldem Łada Prezesem Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego

59 - Postanowienie Sądu Okręgowego z 14.09.2006

58 - Protokół z rozprawy z 06.09.2006

57 - Posłowie za powołaniem Komisji Śledczej

56 - Zarządy spółdzielni bojkotują prawo

55- Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dn. 05.09.2006

54 - Pismo do S.M. Zakrzewo z dn. 07.09.2006

53 - Odpowiedź ze Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo z dn. 01.09.2006

52- Apel do Prezydenta Kaczyńskiego

51 - Pismo do Premiera z dn. 16.08.2006

50 - Pismo do S.M. Zakrzewo z dn. 18.08.2006

49 - Pismo Mieszkańców "Elzam Dom" z dn. 20.04.2006

48 - Odpowiedź Prezydenta Elbląga na temat oznakowania z dn. 04.08.2006

47 - Odpowiedź Prezydenta Miasta Elbląg w sprawie oznakowania (04.08.2006)

46 - Wniosek do spółdzielni mieszkaniowej - mieszkanie lokatorskie

45 - Wniosek do spółdzielni mieszkaniowej - mieszkanie własnościowe

44 - Odpowiedź Komendanta Policji z 26.07.2006

43 - Odpowiedź Prezydenta Elbląga dotyczących oznakowania z dn. 04.07.2006

42 - Wezwanie Sądu Rejonowego do usunięcia braków formalnych z dn. 29.06.2006

41 - Odpowiedź Prezydenta Elbląga dotyczących oznakowania z dn. 03.07.2006

40 - Spółdzielcy nie mogą się doczekać (20.07.2006)

39 - Pismo do Prezydenta Elbląga z dn. 17.07.2006

38 - Pismo do Komendy Policji w Elblągu z dn. 17.07.2006

37- Spotkanie Uwłaszczeniowe w Senacie (04.07.2006)

36 - Pismo do Sądu Okręgowego - Zażalenie na wezwanie (07.07.2006)

35 - Pismo do Sądu Okregowego - Zażalenie z dn. 23.06.2006

34 - Pismo do Prezydenta Elbląga w sprawie udzielenia bonifikaty z dn. 12.06.2006

33 - Pismo do Sejmu (Podkomisja Infrastruktury) dotyczących spółdzielni mieszkaniowych

32 - Pismo od Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Zatoki Elbląskiej (11.04.2006)

31 - Skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego z dn. 02.04.2006

30 - Postanowienie Sądu Rejonowego z dn. 30.05.2006

29 - Odpowiedź Kancelarii Sejmu na pismo z dn. 15.05.2006

28 - Lista zarzutów wobec spółdzielni mieszkaniowych w kraju i w regionie

27 - Odpowiedź Wojewody i Marszałka na pismo z dn 28.03.2006 (29.05.2006)

26 - Pismo do Marszałka Sejmu Marka Jurka w sprawie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dn. 08.06.2006

25 - Pismo do Prezydenta Elbląga w sprawie nie wykonania przekształcenia użytkowania wieczystego w odrębną włąsność na mocy Ustawy z dn. 26.07.2001 (05.06.2006)

24 - Pismo do Prezydenta Elbląga w sprawie oznakowania z dn. 02.06.2006

23 - Pismo do Prezydenta Elbląga w sprawie oznakowania z dn. 02.06.2006

22 - Odpowiedź Prezydenta Elbląga na pismo z dn. 22.04.2006

21 - Pismo do Senatora prof. Adama Bieli z dn. 24.05.2006

20 - Pismo do Ministra Sprawiedliwości z dn. 15.05.2006

19 - Pismo do Marszałka Sejmu z dn.15.05.2006

18 - Pismo do SM Zakrzewo w Elblągu z dn. 12.05.2006

17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Elblągu z dn. 09.05.2006

16 - Skarga do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na Uchwałę Rady Miasta dotyczącej wykupu nieruchomości

15 - Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

14 - Odpowiedź Prezydenta na pismo z dn. 28.03.2006 w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego we własność

13 - Pismo do Prezydenta w sprawie oznakowania z dn. 22.04.2006

12 - Zażalenie skierowane do Sądu Rejonowego z uzasadnieniem (12.04.2006)

11 - Pismo wnioskodawcy do Sądu Rejonowego w Elblągu z dn. 05.04.2006

10 - Pismo skierowane do Marszałka Sejmu Marka Jurka z dn. 02.04.2006

9 - Pismo SM Zakrzewo w Elblągu do Sądu Rejonowego w Elblągu przeciwko Witoldowi Łada z dn.28.03.2006

8 - Pismo do Prezydenta Elbląga w sprawie własności nieruchomości z dnia 28.03.2006

7 - interpelacja do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie odbioru Telewizji Lokalnej Vectra z dnia 28.03.2006

6 - Wniosek do sądu w sprawie o ustanowienie własności w trybie nieprocesowym z dn. 22.03.2006

5 - Interpelacja do Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28.02.2006 na temat Zatoki Elbląskiej

4 -Komunikat o własności mieszkań i ziemi

3 - Interpelacja złożona do Marszałka Województwa w dniu 08.02.2006 na temat Teatru Dramatycznego w Elblągu

2 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu o zwolnieniu z kosztów sądowych z 30.01.2006

1 - Ziemia na własność

 

2005

16 - Pytania czytelnika z Wrocławia - próba odpowiedzi (05.01.2005)

15 - Regulamin ustalający zasady wynajmu pomieszczeń SM (04.03.2005)

14 - Zażalenie do Sądu Rejonowego Cywilnego (05.12.2005)

13 - Odpowiedź Prezydenta Elbląga na pismo z dnia 02.12.2005

12 - Zażalenie do Sądu Rejonowego Cywilnego (20.12.2005)

11 - Pismo do Prezydenta Elbląga o zmianę oznakowania (02.12.2005)

10 - Zarządzenie Sądu Cywilnego o uiszczenie wpisu sądowego z dnia 25.11.2005

9 - Odpowiedź na pismo z Sądu z dn. 09.11.2005

8 - Zarządzenie Sądu o wpis 790zł (09.11.2005)

7 - Wniosek do Sądu Rejonowego o przekształcenie mieszkania spółdzielczego we własność (05.09.2005)

6 - List otwart do prezydenta Elbląga (20.05.2005)

5 - Wyrok Sądu Okręgowego w Elblągu przeciwko O.S.U. (31.05.2005)

4  Pozew S.M. Zakrzewo w Elblągu przeciwko Obywatelskiemu Stowarzyszeniu Uwłaszczeniowemu (20.04.2005)

3 -List otwart do Prezydenta Elbląga (04.04.2005)

2 - Odpowiedź z Najwyższej Izby Kontroli (13.04.2005)

1 - Pismo do Najwyższej Izby Kontroli (18.02.2005)

 

2004

13 - Wyrok WSA - bezczynność spółdzielni mieszkaniowej (24.11.2004)

12 - Pismo do Prezydenta miasta Elbląga- ponaglenie 18.11 2004 r.

11 - List do Prezydenta miasta Elbląga z zapytaniem z dnia 04.10 .2004 r.

10 - Pismo do Zarzadu Spółdzielni Mieszkaniowej ,, Zakrzewo” w Elblągu 06.09.2004 r.

9 - pismo do prezydenta 24.08.2004

8 - Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 10 sierpień 2004 r.

7 - Pismo Przewodniczącego NSZZ Solidarność w Elblągu Pana Mirosława Kozłowskiego

6 - Pismo Przewodniczącego NSZZ Solidarność w Elblągu Pana Mirosława Kozłowskiego

5 - Pismo do prezydenta Elbląga z dn. 07.05.2003

4 - Ile zarabiają prezesi spółdzielni mieszkaniowych?

3 - Ważne dni : 18 marca i 18 kwietnia 2004

2 - O uwłaszczeniu w Słupsku - uchwała rady miejskiej z 27 X 2004

1 - Nowelizacja u. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy