Warszawa, dnia 16.02.2012 r.

Maria Kondratowicz                                                                                                                  

Warszawa Sady Zoliborskie III

ul. Tołwińskiego 18 m 19

członek Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

członek Rady Osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,

członek Krajowego Stowarzyszenia Samorządowego,

 PAN  PREZYDENT  RP

PAN  PREMIER RP

PAN  PROKURATOR GENERALNY RP

PANI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH RP

SEJMOWA KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI i PRAW CZŁOWIEKA

WITAM

Niniejszym  informuję, składając zawiadomienie w  sprawie  na pozór błachej, niestety  nieodosobnionej w spółdzielniach mieszkaniowych.  Składając zawiadomienie wnoszę o  osobisty nadzór nad postępowaniem, z uwagi na znamiona przestępstwa, zagrożenie zdrowia, życia, mienia,    działań czynionych przeciwko mnie, moim bliskim od 2007 r. Proszę  potraktować jako zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sytuacji umarzanych  postępowań przez asesor Staniec- ... w Prokuraturze Warszawa - Zoliborz Karmelicka 9   Czynię to w związku faktem, że działania te noszą znamiona przestępstwa poplecznictwa – Art.239 § 1 KK.

Wnoszę o:

Uchylenie skarżonego postanowienia i nakazanie prokuraturze wszczęcia śledztwa z zakreśleniem jego kierunków.  

Jako członek spółdzielni, członek rady osiedla wybrany do reprezentowania interesów mieszkańców, członek Krajowego Stowarzyszenia, Samorząd działam w interesie i na rzecz mieszkańców, ludzi. Ponieważ interesy  władz spółdzielni  są rozbieżne od interesów  na rzecz których  działają, mówienie  o nich  wprost  uczyniło  mnie  niewygodną.    Defamacja, groźby karalne, próby pobicia,  postawienie mi zarzutu spowodowania  wielomilionowych strat  w majątku WSM,  zastraszanie  dokonywane przez  nieznanych sprawców,  włamanie do mieszkania, zniszczenie, kradzieź mienia, grożenie mnie o zlikwidowaniu, ostrzeganie  o podłożonym w mieszkaniu [podczas włamania] podsłuchu,  o  czekających mnie problemach, oskarżanie powodowania  zagrożenia w  budtnku.....  itp. Jak zaznaczyłam,  sprawy na pozór błachej,  jednak  czynionej  konsekwentnie,  długotrwale  z przywołanymi  elementami  działań,  czynami zabronionymi  prowadzą  do   uzasadnionych obaw  o  zdrowie,  życie, mienie  w  tym  moich bliskich.    

 Działalność  pro bono na  rzecz  i  w  interesie spółdzielców,  sprawiła że  jestem  zagrożona.   Skala  represji wobec mnie   trwa, podejmowana będąc na  wielu  płaszczyznach   i   przy udziale   wielu   ludzi.     W  świetle  faktów,  ja  i  moi  najbliżsi  mamy podstawy,   do   obaw.  Jak potwierdzają fakty     profesjonalne włamanie bez uszkodzenia zamków,  zniszczenie mieszkania,   kardzież  mienia,   kradzież materiałów papierowych o tematyce spółdzielczej, inwigilowanie,  zastraszanie,   dla  mocodawców    żaden  problem !  Odbiór  korespondencji  kierowanej  na moje nazwisko przez ... sekretarkę  administracji   -    w  państwie  prawa  -  okazuje  się   -  oczywiste.   

Aktualnie  podjęto   wobec  mnie  jeszcze  inny  rodzaj   działań  przestępczych.  Skala  i  konsekwencja prowadzonych  przeciw  mnie   działań niezaprzeczalnie potwierdza  ....   strach przed  ujawnieniem  stanu  bezprawia  w  spółdzielni. 

Podejmowane przeze mnie  działania  m.in.  dotyczące niedopuszczenia do wybudowania w najbliższym sąsiedztwie inwestycji zagrażającej  katastrofie budowlanej  budynków  Tołwińskiego 18 i Gojawiczyńskiej,   skierowane  do prokuratury, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, władz Warszawy, Audytu i Kontroli m.st.Warszawy, dały efekt  domina,  działań przestępczych wobec mnie.  

Z   poważaniem,
-- 
Maria Kondratowicz