W dniu 11 maja 2011r. odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji sejmowej do spraw spółdzielni mieszkaniowych i Prawa półdzielczego. W Komisji tej uczestniczyły  organizacje społeczne skupiające spółdzielców. Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu reprezentował na zaproszenie Przewodniczącego Komisji prezes tego stowarzyszenia - Witold Łada. Na Komisji tej były omawiane bardzo ważne sprawy dotyczące członków spółdzielni  - właścicieli mieszkań.Jeżeli zmiany te wejdą w życie (prawdopodobnie od 1 sierpnia 2011r.) członkowie( wlaściciele) będą mieli większe prawa.Czy będą z tych praw chcieli korzystać,czy będą umieli, zobaczymy - w przeciwnym wypadku ustawa ta może być martwa!?

Część z tych zmian jakie zostały zgłaszane przez obecne(stowarzyszenia)- organizacje spółdzielcze podczas prac na Komisji jest opublikowana w NASZYM DZIENNIKU . KLIKNIJ