III CZP 21/13

Skład 7 sędziów

Data orzeczenia: 13 sierpnia 2013 r.

Czy osoba zatrudniona w spółdzielni mieszkaniowej jest osobą trzecią w rozumieniu art. 8[1] ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2003 r., Nr 116, poz. 1119 ze zm.) w zw. z art. 18 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r., Nr 188, poz. 1848 ze zm.), także wówczas, gdy pozostaje z tą spółdzielnią w stosunku członkostwa?

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 13 sierpnia 2013 r.

(Członek spółdzielni mieszkaniowej, będący  jej pracownikiem, jest osobą trzecią w rozumieniu art. 8[1]  ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (jedn. tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 116, poz. 1119 ze zm.).

 

Na wniosek Posłów i  Rzecznika Praw Obywatelskich do Sądu Najwyższego z dnia 21 lutego 2013r których zdaniem, celem przepisów o wglądzie do dokumentów spółdzielczych jest zapewnienie członków spółdzielni skutecznego środka kontroli jej władz. Skoro majątek spółdzielni mieszkaniowej jest majątkiem wszystkich członków to powinni oni mieć możliwość kontrolowania sposobu zarządzania nim, a dokumentem kontroli jest właśnie dostęp do pełnej informacji o gospodarowaniu.

W dniu 13 sierpnia 2013r Sąd Najwyższy podjął uchwałę. (sygn. akt III CZP 21/13)

Sąd Najwyższy w 7 osobowym składzie uznał, że każdy spółdzielca ma prawo kontrolować działania zarządu spółdzielni i pytać jak zarządza jego majątkiem i musi na te pytania dostać odpowiedź, a także ma prawo przeglądać wszystkie dokumenty. Tym samym Sąd Najwyższy potwierdził prawo spółdzielców gwarantowane ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych do realnej kontroli zarządu spółdzielni.

Moim zdaniem SN potwierdził prawo członków SM, do kontroli pracy najemnych, sezonowych pracowników SM jakimi są zarządy z prezesami na czele.

Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak powiedział Antoni Górski, sędzia sprawozdawca :,, nie powinno być już wątpliwości, że członek spółdzielni może żądać ujawnienia umowy z władzami spółdzielni.”

 

UZASADNIENIE WYROKU WKRÓTCE