W roku 2011 była wykonywana inwestycja w postaci docieplenia  budynku przy ul. Kalenkiewicza w Elblągu. Zarząd pobrał kredyt, otrzymał również dofinansowanie  z funduszu Europejskiego.Cała inwestycja kosztowała kilka milionów złotych.Jak zapewniały władze, członków spółdzielni, kredyt miał być spłacany z oszczędności z centralnego ogrzewania. Miało być około 30 procent oszczędności na ogrzewaniu. Natomiast na dziś członkowie płacą około 40 zł.odsetek miesięcznie od kredytu i cały fundusz remontowy. Z mojej wiedzy jaką otrzymałem od zamieszkałych członkowie na ogrzewaniu zaoszczędzają około 50 zł.a kredyt spłacają około 130zł. miesięcznie. Po wykonaniu inwestycji oraz po okresie grzewczym w dniu 28 stycznia wystąpiłem do zarządu z pismem ( aby to sprawdzić) zdając konkretne pytania na które oczekiwałem odpowiedzi od Zarządcy, który zarządza naszym majątkiem.W dniu 15 lutego 2013r. otrzymałem pismo podpisane przez Zarządców Panów Zdzisława Łukaszewskiego i Adama Łuszczyka. A w piśmie informacja...........Jak długo członkowie pozwolą na takie  traktowanie. Jeżeli chcecie Państwo zapoznać się jak  traktowani są  członkowie SM,,Zakrzewo" w Elblągu przez członków Zarządu (naszych pracowników)

Pismo 1

Pismo 2

Pismo 3

Pismo 4