Elbląg 29.12.2016r

Witold Łada                                                                                            

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

 

                                                    Pan Zbigniew Ziobro

                                                    Minister Sprawiedliwości

                                                    Prokurator Generalny

 

Szanowny Panie Ministrze

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny

 

W dniu 14.12.2016r otrzymałem odpowiedź z Prokuratury Rejonowej w Elblągu na skargę do Pana Ministra dotyczącą sprawy I Ds 291.2014r. W sprawie tej wnosiłem o spowodowanie wznowienia postępowania.

W piśmie Prokurator  Rejonowy pisze, że:

,,nie dopatrzono się podstaw do uwzględnienia złożonego wniosku. Jak wynika z akt postępowania o sygnaturze akt: 1 Ds. 291.2014 prowadzone w sprawie dokonanego w styczniu 2014r w Elblągu naruszenie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze przez zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo’ w Elblągu poprzez nie zwołanie, pomimo złożonego przez Komitet Organizacyjny pisemnego wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia członków, w celu podjęcia uchwał wprowadzających do statutu istotne dla członków zmiany wraz z listami zawierającymi podpisy członków spółdzielni, czym działano na szkodę wyżej wymienionych- tj. o czyn z art.267c pkt 4 Ustawy Prawo Spółdzielcze, zostało zakończone w dniu 28 kwietnia 2014r postanowieniem o umorzeniu dochodzenia wobec stwierdzenia, iż czynu nie popełniono na podstawie art.17 § 1 pkt 1 k.p.k.

Jednocześnie Sąd Rejonowy w Elblągu w sprawie o sygnaturze: II Kp 245/14 w dniu 01 lipca 2014r nie uwzględnił złożonego zażalenia i utrzymał w mocy zaskarżone postępowanie.

W piśmie swym nie przytacza Pan żadnych okoliczności, których sprawdzenie mogłoby spowodować wzruszenie wydanego postępowania.”

Chcę zaznaczyć, że na tą okoliczność nie byłem przesłuchiwany.

 Dowód: Pismo z dnia 12 grudnia 2016r

Z takim stanowiskiem Prokuratora nie sposób się zgodzić.

Jak już napisano w piśmie z dnia 30.09.2016r:

Zgodnie z dokumentacją Spółdzielnia liczy 3798 członków. Zgodnie z ustawą potrzeba poparcie 10 procent członków, aby zwołać Walne Zgromadzenie które wynosi 380 członków. Do Zarządu……………………………………………….

 

……………………………………………

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Elblągu Emilia Lellek odmówiła wszczęcia dochodzenia z braku wystarczających dowodów.

Sąd Rejonowy w Elblągu (sędzia SR Maciej Rutkiewicz nie uwzględnił zażalenia skarżącego Jerzego Janiszewskiego i utrzymał w mocy postanowienie Prokuratora Rejonowego w Elblągu w sprawie I Ds. 291/14.

Sąd przy tym utajnił wokandę i nie zezwolił na rejestrację obrazu i dźwięku. Jak oznajmił Sąd ,, przemawia za tym ważny interes społeczny.”

……………………………………………………………………………..

 

Jak z tego wynika Prokurator nie przedstawił nikomu zarzutów.

Wszystko odbyło się zgodnie z prawem? Nikomu nie przedstawiono zarzutów. Jednak do Walnego Zgromadzenia nie doszło. Z czyjego powodu?                                                                            

Myślę, że Prokurator prowadzący tą sprawę nie stanął na wysokości zadania aby to wyjaśnić. Brak jakiegokolwiek uzasadnienia.

Albo nie chciał? albo tak prowadził sprawę, aby nikomu nie przedstawić zarzutów i sprawę umorzył.

Szanowny Panie Ministrze, bardzo proszę o przekazanie tą sprawę innej Prokuraturze, ponieważ w Elblągu nie ma dobrej woli, albo są inne okoliczności? 

 

                                                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                                                  Witold Łada

 

Ps. Dla dobra sprawy zamieszczone są tylko fragmenty pisma.