do wiadomo軼i:
PAN PREZYDENT RP
PAN PREMIER RP
PAN MINISTER SPRAWIEDLIWO列I RP
SEJMOWA KOMISJA SPRAWIEDLIWO列I I PRAW CZΜWIEKA

 Warszawa dnia 10 kwietnia 2012r,


                                                                                            Szanowny Pan
                                                                                            Andrzej Seremet
                                                                                            Prokurator Generalny
                                                                                            Rzeczypospolitej Polskiej
                                                                                            ul. Barska 28/30
                                                                                            02 - 315 Warszawa

Pokrzywdzona : Barbara Pop豉wska
                        ul. Be連ka 14 m 17
                        02 - 638 Warszawa


Z A W I A D O M I E N I E

o uzasadnionym podejrzeniu pope軟ienia przest瘼stwa przez :
S璠ziego S康u Rejonowego dla Warszawy Mokotowa Agnieszk Kucharsk - Stanik

polegaj帷ego na :
1. Po鈍iadczeniu nieprawdy co do okoliczno軼i maj帷ej znaczenie prawne, czym jako funkcjonariusz publiczny   
    wyczerpa豉 znamiona przest瘼stwa opisanego w Art. 271 par.1
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, 
    sprawca kt鏎ego podlega karze pozbawienia wolno軼i od 3 miesi璚y do lat 5

2. Nadu篡ciu w豉dzy przez przekroczenie uprawnie polegaj帷e na po鈍iadczeniu nieprawdy i dzia豉niu przez to na  szkod mojego interesu prywatnego, czym jako funkcjonariusz publiczny wyczerpa豉 znamiona przest瘼stwa  opisanego w Art. 231 par.1 ustawy Kodeks Karny, sprawca kt鏎ego podlega karze pozbawienia wolno軼i do lat 3  lub do lat 10 je瞠li sprawca dopuszcza si czynu okre郵onego w par.1 w celu osi庵niecia korzysci maj徠kowej lub  osobistej - par.2 Art. 231
3. Naruszeniu porz康ku Konstytucyjnego okre郵onego w Art. 178 ust.1 Konstytucji - cyt."S璠ziowie (...) podlegaj  tylko Konstytucji oraz ustawom" w zwi您ku z Art. 10 Konstytucji - cyt."Ustr鎩 Rzeczypospolitej Polskiej opiera si  na podziale i r闚nowadze w豉dzy ustawodawczej, w豉dzy wykonawczej i w豉dzy s康owniczej" – stanowi帷ym     podstaw funkcjonowania Pa雟twa. 
Ze wzgl璠u na osob porz康ek Konstytucyjny naruszaj帷 tj. Agnieszk Kucharsk - Stanik, s璠ziego sprawuj帷ego wymiar sprawiedliwo軼i Rzeczypospolitej Polskiej - funkcjonariusza publicznego w  spos鏏 szczeg鏊ny obligowanego do przestrzegania prawa, czyn SSR Agnieszki Kucharskiej-Stanik nale篡 uzna za wyczerpuj帷y znamiona wysokiej szkodliwo軼i spo貫cznej - stanowi帷y nadu篡cie w豉dzy godz帷e w podstawowe interesy Pa雟twa.  Zatem, poniewa  czyn ten stanowi przest瘼stwo 軼igane z urz璠u,  maj帷 spo貫czny obowi您ek zawiadomienia o tym fakcie organ闚 軼igania (Art. 304 par.1 KPK ) niniejszym to czyni, zawiadamiaj帷 o tym fakcie Pana-Szanowny Panie Prokuratorze Generalny Rzeczypospolitej Polskiej.
Reasume:
Z ca陰 stanowczo軼i podnosz, 瞠 wszcz璚ie 郵edztwa jest niezb璠ne i konieczne, poniewa tylko wnikliwie przeprowadzone 郵edztwo pozwoli ustali czy i jak korzy嗆 maj徠kow lub osobist osi庵n窸a
SSR Agnieszka Kucharska-Stanik dopuszczaj帷 si wy瞠j opisanych czyn闚.
                  
                                                            U Z A S A D N I E N I E

Na wst瘼ie wskazuj brzmienie przepis闚 obowi您uj帷ego prawa,kt鏎ego zr鏚貫m jest ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, kt鏎ej podlega SSR Agnieszka Kucharska-Stanik.
TYTU III. Prawa rzeczowe ograniczone.
Art. 244 (Katalog)

par.1 cyt."Ograniczonymi prawami rzeczowymi s :  u篡tkowanie, s逝瞠bno嗆, zastaw,  sp馧dzielcze w豉sno軼iowe prawo do lokalu oraz hipoteka".
par.2 cyt. "Sp馧dzielcze w豉sno軼iowe prawo do lokalu oraz hipotek reguluj odr瑿ne  przepisy".

WNIOSEK:
Niespornym jest, 瞠 brzmienie par.2 wy陰cza sp馧dzielcze w豉sno軼iowe prawo do lokalu oraz hipotek z regulacji Kodeksu Cywilnego.

Art. 246 (Zrzeczenie si) par.1 cyt."Je瞠li uprawniony zrzeka si ograniczonego prawa rzeczowego, prawo to wygasa. O鈍iadczenie o zrzeczeniu si prawa powinno by z這穎ne w豉軼icielowi rzeczy obci捫onej".
WNIOSEK:
Niespornym jest, 瞠 brzmienie par.1 nie dotyczy sp馧dzielczego w豉sno軼iowego prawa do lokalu - vide supra.

W dniu 13 lutego 2012 roku S璠zia S康u Rejonowego dla Warszawy Mokotowa Agnieszka Kucharska-Stanik
wydaje wyrok W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - sygn. akt I C 27/09 - w sprawie z pow鏚ztwa Sp馧dzielni Budowlano-Mieszkaniowej "POLITECHNIKA" w Warszawie przeciwko Barbarze Pop豉wskiej, czyli przeciwko mnie ni瞠j podpisanej, o EKSMISJ, kt鏎ym to wyrokiem pow鏚ztwo Sp馧dzielni o eksmisj oddala.
Wyrok dla mnie korzystny wi璚 skar篡 go nie mam podstaw.
Natomiast uzasadnienie wyroku kt鏎ego to uzasadnienia skar篡 nie mam prawa, to po鈍iadczenie nieprawdy, nadu篡cie w豉dzy i naruszenie porz康ku Konstytucyjnego przez SSR Agnieszk Kucharsk-Stanik.
SSR Agnieszka Kucharska-Stanik po鈍iadcza nieprawd stwierdzaj帷 :
cyt. "Zwa篡wszy na fakt, i do zrzeczenia si ograniczonego prawa rzeczowego jakim jest w豉sno軼iowe prawo do lokalu mieszkalnego wymagane jest jedynie z這瞠nie o鈍iadczenia w豉軼icielowi rzeczy obci捫onej,kt鏎e nie wymaga formy aktu notarialnego (art 246 par.1 kc), w ocenie S康u (...) nie ma przeszk鏚 do uznania, 瞠 w istocie Barbara Pop豉wska w par.2 ust.3 umowy zobowi您uj帷 si do przekazania do dyspozycji Sp馧dzielni przedmiotowego lokalu bez obci捫enia hipotecznego tym samym zrzek豉 si tego ograniczonego prawa rzeczowego."
I na tej wytworzonej przez siebie nieprawdzie - vide supra prawdziwe brzmienie Art. 246 par.1 KC  w zwi您ku z brzmieniem Art. 244 par.1 i par.2 KC - S璠zia S康u Rejonowego Agnieszka Kucharska-Stanik po鈍iadcza kolejn nieprawd stwierdzaj帷 cyt. "Z tych wzgl璠闚 ( o kt鏎ych mowa w poprzednim cytacie),
na podstawie zawartej umowy i art. 353 ze zn. 1 kc, art. 353 par.1 kc i art. 354 kc roszczenie Sp馧dzielni o wydanie tego lokalu jest zasadne".

REASUME:
Takie sprawowanie w豉dzy s康owniczej przez S康 w osobie SSR Agnieszki Kucharskiej-Stanik nie mo瞠

by uwa瘸ne za wykonywanie prawa i nie mo瞠 korzysta z ochrony wynikaj帷ej z niezawis這軼i s璠ziego. 
Nie mo瞠 r闚nie wynika z nieusuwalno軼i s璠ziego. 

Tak czy inaczej  winno podlega karze przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych kt鏎zy nadu篡waj帷  
w豉dzy godz w podstawowe interesy Pa雟twa.

      Wnosz o 軼iganie sprawcy. 

                                                                  
                                                                                                Barbara Pop豉wska