do wiadomo軼i:
PAN PREZYDENT RP
PAN PREMIER RP
PAN MINISTER SPRAWIEDLIWO列I RP
SEJMOWA KOMISJA SPRAWIEDLIWO列I I PRAW CZΜWIEKA

 

Warszawa dnia 16.03.2012 r.

Cz這nek SBM "POLITECHNIKA"
Barbara Pop豉wska
02-638 Warszawa
ul. Be連ka 14 m. 17

Szanowny Pan
Andrzej Seremet
Prokurator Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Barska 28/30
02 - 315 Warszawa

 

                                                     Z A W I A D O M I E N I E

o uzasadnionym podejrzeniu pope軟ienia przest瘼stwa
przez :

Macieja Pasiecznego zam. ul. Etiudy Rewolucyjnej ...., 02-643 Warszawa, w latach 2007 - 2009 Sekretarza Rady Nadzorczej oraz Cz這nka Komisji Rewizyjnej Sp馧dzielni Budowlano Mieszkaniowej "POLITECHNIKA" w Warszawie z siedzib przy ulicy Etiudy Rewolucyjnej 48

polegaj帷ego na :

niedope軟ieniu ci捫帷ego na nim obowi您ku ze skutkiem wyrz康zenia znacznej szkody maj徠kowej, ze wskazaniem na szkod wielkich rozmiar闚, SBM "Politechnika" - dobrowolnemu zrzeszeniu nieograniczonej liczby os鏏-cz這nk闚, kt鏎e w interesie swoich cz這nk闚 prowadzi wsp鏊n dzia豉lno嗆 gospodarcz, kt鏎ego maj徠ek jest prywatnym maj徠kiem cz這nk闚 zrzeszenia-sp馧dzielni (Art. 3 ustawy z dnia 16 wrze郾ia 1982 roku Prawo Sp馧dzielcze), a zatem r闚nie moim prywatnym maj徠kiem jako cz這nka zrzeszenia, co wyczerpuje znamiona przest瘼stwa opisanego w Art. 296 par. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny i par. 3 wskazanego artyku逝, zagro穎nego kar pozbawienia wolno軼i, odpowiednio - od 3 miesi璚y do lat 5 i do lat 10.
Post瘼owanie przygotowawcze winno ustali czy Maciej Pasieczny wyczerpuj帷 znamiona przest瘼stwa opisanego w par. 1 Art. 296 KK dzia豉 w celu osi庵ni璚ia korzy軼i maj徠kowej, o co niniejszym wnosz, poniewa w takim przypadku podlega karze od 6 miesi璚y do lat 8.

                                                         U Z A S A D N I E N I E

Na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 2007 roku o zmianie ustawy o sp馧dzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku do ustawy tej ustawodawca wprowadzi zakaz zast瘼owania w sp馧dzielniach mieszkaniowych Walnego Zgromadzenia zebraniem przedstawicieli, co wyrazi w brzmieniu Art. 8(3) ust. 1
cyt. "Walne zgromadzenie sp鏊dzielni mieszkaniowej nie mo瞠 by zast徙ione przez zebranie przedstawicieli".
Moc Art. 9 ustawy nowelizuj帷ej ustawodawca na這篡 na sp馧dzielnie istniej帷e w dniu wej軼ia w 篡cie
ustawy tj. w dniu 31 lipca 2007 roku, obowi您ek zmiany statutu do dnia 30 listopada 2007 roku i obowi您ek
z這瞠nia wniosku o jego rejestracj do Krajowego Rejastru S康owego do dnia 30 grudnia 2007 roku.
W sp馧dzielniach kt鏎e na這穎ny ustaw obowi您ek wykona造 Zebranie Przedstawicieli mog這 funkcjonowa jako organ sp鏊dzielni do czasu rejestracji statutu w KRS.
W sp馧dzielniach kt鏎e obowi您ku zmiany statutu nie wykona造 do dnia 30 listopada 2007 roku, po tej dacie, jako najwy窺zy organ, funkcjonuje Walne Zgromadzenie.
SBM "POLITECHNIKA" ustawowego obowi您ku zmiany statutu do dnia 30 listopada 2007 roku nie wykona豉, ze skutkiem w postaci funkcjonowania po dacie 30 listopada 2007 roku Walnego Zgromadzenia jako najwy窺zego organu Sp馧dzielni.
Powy窺ze potwierdzi S康 Apelacyjny w Warszawie w prawomocnym wyroku z dnia 10 lutego 2012 roku -sygn. akt VI ACa 227/11 - orzekaj帷, 瞠 zebranie przedstawicieli po dacie 30 listopada 2007 roku nie istnieje jako organ SBM "POLITECHNIKA", zatem nie istniej jego uchwa造, przede wszystkim za nie istnieje uchwa豉 Nr 6/2010 w sprawie zmian w statucie Sp馧dzielni, podj皻a przez zebranie przedstawicieli w dniu 28 maja 2010 roku, kt鏎a by豉 przedmiotem zaskar瞠nia.
Maj帷 na wzgl璠zie wy瞠j przywo豉ny obowi您uj帷y porz康ek prawny, potwierdzony przez S康 Apelacyjny,
niespornym jest, 瞠 Sekretarz Rady Nadzorczej i Cz這nek Komisji Rewizyjnej Sp馧dzielni Budowlano Mieszkaniowej "POLITECHNIKA" Maciej Pasieczny:
1/ nie reagujac na nie wykonanie przez Zarz康 Sp馧dzielni ustaw na這穎nego obowiazku - Art. 39 par.1 ustawy Prawo Sp馧dzielcze - zwo豉nia Walnego Zgromadzenia i
2/nie 膨dajac od Zarzadu zwo豉nia Walnego Zgromadzenia - Art. 39 par.2 pkt.1 ustawy Prawo Sp馧dzielcze i 3/nie odwo逝jac Zarz康u Sp馧dzielni w osobach Zygmunt Staro - Prezes i Alicja W御owska-Wierzbowska - Cz這nek oraz
4/nie rozwi您uj帷 z zarz康em umowy o prac za nie wykonanie ustaw na這穎nego obowi您ku zwo豉nia Walnego Zgromadzenia i
5/godz帷 si na zwo豉nie przez Zarz康 Sp馧dzielni na dzie 16 maja 2008 roku zebrania przedstawicieli - de iure nie b璠帷ego organem Sp馧dzielni - zamiast Walnego Zgromadzenia i
6/godz帷 si na skutki w postaci uchwa zebrania przedstawicieli, w tym uchwa o udzieleniu absolutorium Zarz康owi w osobach wy瞠j wskazanych, skutki bezprawne w rozumieniu prawa - Art. 58 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny, w tym mi璠zy innymi w postaci funkcjonowania Zarz康u w osobach nieuprawnionych do dzia豉nia w imieniu i na rzecz SBM "POLITECHNIKA" jakimi sta造 si i s na dzie dzisiejszy Zygmunt Staro i Alicja W御owska-Wierzbowska na skutek nie zwo豉nia w roku 2008 Walnego Zgromadzenia,nie dope軟i ci捫帷ego na nim obowi您ku ustawowego - Art. 44 ustawy Prawo Sp馧dzielcze cyt. "Rada sprawuje kontrol i nadz鏎 nad dzia豉lno軼i sp馧dzielni" wyczerpuj帷 przez to znamiona przest瘼stwa
opisanego w petitum zawiadomienia.

Podnosz, 瞠 rozmiar szk鏚 maj徠kowych poczynionych na prywatnym maj徠ku cz這nk闚 SBM "POLITECHNIKA" przez osoby nieuprawnione do dzia豉nia w imieniu i na rzecz Sp馧dzielni jakimi s Zygmunt Staro i Alicja W御owska-Wierzbowska, dzia豉j帷e na skutek niedope軟ienia przez Macieja Pasiecznego ci捫帷ego na nim obowi您ku ustawowego, co powinno uzasadnia przyj璚ie o dzia豉niu wsp鏊nym i w porozumieniu, powinien podlega ocenie bieg貫go stosownej specjalno軼i, kt鏎y oceny takiej winien dokona we wsp馧pracy z pokrzywdzonymi w豉軼icielami prywatnego maj徠ku kt鏎ymi s cz這nkowie Sp馧dzielni,do kt鏎ych i ja nale輳.

Wnosz o 軼iganie sprawcy.

                                                                                                   Z powa瘸niem 
                                                                                                Barbara Pop豉wska