Ankieta nt. przypadków sądowo-prokuratorskiego bezprawia

 

I. Dane osoby pokrzywdzonej.

Witold Łada 82-300 Elbląg ul. Wiejska 20/I/2       e-mail: witold_lada@tlen.pl

 

II. Witold Łada jest prezesem Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu i członkiem SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.

 

W dniu 26.08.2013r radca prawny Lech Trawczyński wniósł do Sądu Rejonowego w Elblągu akt oskarżenia przeciwko Witoldowi Ładzie członkowi SM ,,Zakrzewo” w Elblągu o naruszenie dóbr osobistych, art.212 § 1 i 2 KK. Radca prawny Lech Trawczyński ma zawartą umowę na obsługę prawną, ze Spółdzielnią Mieszkaniową ,,Zakrzewo’ w Elblągu.

W dniu 16.09.2013r radca prawny Lech Trawczyński wniósł pozew cywilny w sprawie o ochronę dóbr osobistych. (Dwa pozwy w jednej sprawie).

Sędzia Marek Omelan - Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu

 

 

III. Daty w których sprawa się toczyła i informacja czy sprawa jest zamknięta czy toczy się nadał.

Sprawa przed Sądem Rejonowym Karnym w Elblągu z art.212 kk toczyła się od września 2013r do sierpnia 2015r. Sprawa zamknięta.

Sprawa przed Sądem Okręgowym Cywilnym w Elblągu toczy się od września 2013r  (nie została zakończona).

 

IV. Sygnatury spraw (wyroków) wydanych przez sądy(podaj jakie sądy)

1. Sąd Rejonowy w Elblągu sygn. akt II K 707/13

2. Sąd Rejonowy w Elblągu sygn. akt II K 314/14

3.Sąd Okręgowy w Elblągu sygn. akt VI Ka 81/14

4. Sąd Okręgowy w Elblągu sygn. akt VI Ka 255/15

5. Sąd Okręgowy Cywilny w Elblągu sygn. akt IC 284/13

 

V. Nazwiska sędziów( i innych funkcjonariuszy np. prokuratorów), którzy uczestniczyli w wydaniu krzywdzących wyroków.

 

1. Sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu-  Patrycja Wojewódka

sygn. akt II K 314/14

 

2.Sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu - Irena Linkiewicz

sygn. akt VI Kz 203/13 ;

sygn. akt VI Ka 81/14;

sygn. akt VI Ka 513/05;

sygn. akt VI Kz 82/05

 

 

3. Sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu – Irena Śmietana

Sygn. akt VI Kz 75/14

Sygn. akt Ka81/ 14

Sygn. akt VI Kz 313/15

 

4. Sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu- Piotr Żywicki

Sygn.akt VI KA81/14

Sygn.akt VI Ka 255/15

 

 

5. Sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu – Małgorzata Kowalczyk Przedpełska

sygn.akt  VI Kz 82/05;

sygn.akt  VI WKK 31/06;

sygn. akt VI Ka 255/15;

 

6. Sędzia Sądu Rejonowego w Elblągu del.- Sylwia Kamola

 

Sygn.akt VIII K 277/04

Sygn. akt VIII W100/10

Sygn.akt VI Ka 255/15

 

7. Sędzia SO w Elblagu Arkadiusz Fall

sygn. akt IC 350/06

 

8. Sędzia SO w Elblągu Dorota Ziętara

sygn. akt I Ca 298/06;

sygn. akt I Cz 35/06

 

9. Sędzia SO w Elblągu Elżbieta Kosecka -Sobczak

Sygn.aktVI Ka 482/13

Sygn.akt VI Ka 181/14

Sygn.akt VI WAZi30/10

Sygn.akt VI WAZi 86/10

 

10. Sędzia SR w Elblągu Tomasz Piechowiak

Sygn.akt II W 596/13

Sygn. akt II W749/10

 

 

11. Sędzia SR w Elblągu Wojciech Furman

Sygn.akt II W 797/14

 

 

12. Sędzia SR w Elblągu Maciej Rutkiewicz

Sygn.akt II W 596/13

 

13. Sędzia SO w Elblągu Mirosław Tułodziecki

Sygn. akt IC 107/05

sygn. akt IC 243/06

 

14. Sędzia SO  w Elblągu Arkadiusz Kuta

sygn. akt I Ca 298/06

 

 

15.Sędzia SR w Elblągu  Paweł Wiewiórski

sygn. akt II W 33/14

 

16. Sędzia SR w Elblągu Arkadiusz Trocki

sygn. akt I Ns 736/05

 

 

17.Sedzia SO w Elblągu Ewa Pietraszewska

sygn. akt IC 9/08

 

18. Sędzia SO w Elblągu Aleksandra Ratkowska 

sygn. akt I Ca 298/06; I Cz  35/06

 

19. Sędzia Asesor SR w Elblągu Ewa Tańska

sygn. akt VIII K 277/04

 

 

20. Sędzia SO w Elblągu Edward Omański

sygn.akt VI Kz 82/05

 

21. Sędzia SO w Elblągu Natalia Burandt

sygn. akt VI Ka 513/05; 

sygn. akt VI WKK 31/06

 

22. Sędzia SO w Elblągu  Teresa Zawitkowska

sygn. akt I Cz 35/06;

sygn. akt I Ca 298/06

 

23. Sędzia SO w Elblągu Krzysztof Nowaczyński

sygn. akt I Ca 298/06;

 

24. Sędzia SR w Elblągu Anna Fasiczka

sygn. akt X Kp 490/09

 

25.Sędzia SR w Elblągu Emilia Zaremba –Hołda

sygn. akt IC 724/04

 

 

Czy tacy sędziowie powinni awansować?

 

VI. Informacja czy poszkodowany składał skargę w Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu ( nr skargi)

Nie składałem.

 

VII. Opis sprawy.

Witold Łada jest prezesem Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu oraz członkiem SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.

Radca prawny Lech Trawczyński jest zatrudniony na umowę zlecenie do obsługi prawnej SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.

Ponieważ Witold Łada był nie pokornym członkiem spółdzielni radca prawny na zlecenie władz spółdzielni założył Witoldowi Ładzie dwa pozwy w jednej sprawie.

Akt oskarżenia z art.212 kk oraz pozew cywilny o naruszenie dóbr osobistych, żądając przeprosin oraz odszkodowanie w kwocie 10 tys. złotych

W pozwach radca prawny Lech Trawczyński oskarżał Witolda Ładę o to, że:

-,,w dniu 01.07, 05.08.2013r Witold Łada przesłał do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu do wiadomości członków Spółdzielni ,,Zakrzewo” oraz umieścił na stronie internetowej pismo z którym zarzucił Lechowi Trawczyńskiemu, że działa na szkodę Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo i zażądał aby z tego powodu rozwiązano z nim umowę o pracę.

-w dniu 17-21.06.2013r na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej Zakrzewo odczytał pismo w którym zarzucił Lechowi Trawczyńskiemu wydanie wadliwej opinii w 2012r, manipulowaniem projektami uchwał tak aby były nie zrozumiałe i zachęcał do nie popierania ich, ogłupianie członków Spółdzielni. Powyższe pismo wysłane zostało do Prezesa KRRP, posła na Sejm A. Dery, przekazane do wiadomości członków Spółdzielni oraz umieszczone na stronie Internetowej. W ocenie L. Trawczyńskiego rozpowszechnianie informacji zawartych w w/w pismach ma na celu jedynie podważenie jego wiarygodności i utratę zaufania niezbędnego do wykonywania zawodu.”

W pozwie cywilnym radca prawny Lech Trawczyński domagał się aby Sąd nakazał Witoldowi Ładzie wysłania przeprosin na adres Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Rady Nadzorczej oraz Zarządu SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.

,,Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda L. Trawczyńskiego kwoty 10 tys. zł jako zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. Zasądzenie od pozwanego Witolda Łady kosztów postępowania”.

Do aktu oskarżenia oraz pozwu cywilnego radca prawny Lech Trawczyński dołączył sfabrykowane przez siebie dokumenty.

Na pierwszej rozprawie ugodowej, Witold Łada chciał pogodzić się z Lechem Trawczyńskim łącznie z przeprosinami. Wtedy z usta Lecha Trawczyńskiego na Sali sądowej usłyszał, że najpierw musi być kara a na przeprosiny przyjdzie jeszcze czas bo jest wniesiony pozew cywilny o odszkodowanie.(w kwocie 10 tysięcy złotych).

W dniu 23 stycznia 2014r przed Sądem Rejonowym w Elblągu Wydział Karny zapadł wyrok.

Sąd Rejonowy w Elblągu uniewinnił oskarżonego Witolda Ładę od popełnienia zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu, orzekł, iż koszty procesu ponosi oskarżyciel prywatny Lech Trawczyński. Przewodniczącym Sądu Rejonowego był SSR Paweł Wiewiórski.                          sygn. akt II K 707/13

Witold Łada składał skargi na Lecha Trawczyńskiego do Prezesa KRRP oraz do Sądu Dyscyplinarnego w Gdańsku. Radca prawny Lech Trawczyński jak sam twierdził jeździł kilka razy do Izby.( w Gdańsku).

W dniu 13 stycznia 2013r.Rzecznik Dyscyplinarny Anna Kłosowska umorzyła postępowanie –brak dowodów. Sygn. akt R 92/12

 Na wniosek Witolda Łady w dniu 4 lutego 2013r Okręgowy Sąd Dyscyplinarny przekazał sprawę Rzecznikowi Dyscyplinarnemu do ponownego rozpoznania Sygn. akt D 66/12.

Przewodniczący Lidia Grzechowiak, członkowie Magdalena Szcześniak, Grażyna Glinkiewicz.

W dniu 13.05.2013r Okręgowy Sąd Dyscyplinarny w Gdańsku postanowił utrzymać w mocy postanowienie Rzecznika Dyscyplinarnego – brak podstaw do wszczęcia postępowania.

Przewodnicząca składu Lidia Grzechowiak czł. Magdalena Szcześniak, Grażyna Glinkiewicz. Sygn. akt D 20/13

Lew Trawczyński mając korzystne dla siebie Postanowienie Sądu Dyscyplinarnego poczuł się bezkarny, szczególnie na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2013r.

W sierpniu i wrześniu 2013r złożył dwa pozwy w jednej sprawie przeciwko Witoldowi Ładzie załączając sfałszowane dokumenty i oskarżenia.

W dniu 17 grudnia 2013r Witolda Łada złożył ponownie skargę na Lecha Trawczyńskiego do Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w Gdańsku załączając nowe dowody takie jak Stenogram z Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” -czerwiec 2013r, oraz nagrania dźwiękowe.

W dniu 29 stycznia 2014r Rzecznik Dyscyplinarny Postanowił umorzyć dochodzenie w sprawie. W uzasadnieniu postępowania Rzecznik pisze :,, Po zapoznaniu się ze skargą oraz dołączonymi do akt nagraniami z tego Zgromadzenia Zastępca Rzecznika ustalił, iż zarzuty określone w piśmie nie znajdują potwierdzenia w materiale dźwiękowym.”

Podpisał Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Radca Prawny Anna Kłosowska.

Sygn. akt R 92/12

Z uzasadnienia wynika, że Pani Rzecznik nie zapoznawała się ze Stenogramem.

STENOGRAM

Witold Łada składał skargi na działalność Lecha Trawczyńskiego do Rady Nadzorczej SM ,,Zakrzewo” , którego przewodniczącym był Jerzy Jedynak.

Na skargi Witolda Łady które były kierowane do Rady Nadzorczej SM ,,Zakrzewo” nie otrzymał odpowiedzi na skargi i zadane pytania.

Żaden członek Rady Nadzorczej nie zajął się tym problemem pomimo, że byli informowani.

Członkowie Rady Nadzorczej SM ,,Zakrzewo”: Mariusz Walendowski; Marcin Olewnik; Regina Brajerska; Marek Witek; Wiesław Wiewiórka; Joanna Pietraszewska.

Witold Łada twierdził, że w SM ,,Zakrzewo” istnieje ,,układ zamknięty”, dlatego na Zebraniach  mówił, że za to co dzieje się w SM ,,Zakrzewo” odpowiada Zarząd, Rada Nadzorcza i dyspozycyjny radca prawny.

Radca prawny Lech Trawczyński nie pogodził się z wyrokiem z 23 stycznia 2014r. uniewinniającym Witolda Ładę, złożył apelację do Sądu Okręgowego w Elblągu, w którym w dalszym ciągu oskarżał Witolda Ładę o to, że pisma które miały go zniesławiać były  zamieszczane w Internecie. Oraz, że Witold Łada spotyka się z członkami i rozmawia z nimi na tematy sądowe. Zamieszcza wyroki na stronie internetowej. Według oskarżeń Lecha Trawczyńskiego przed sądem, Witold Łada nie miał prawa spotykać się z członkami czy z nimi rozmawiać na temat spraw sądowych.

Sąd apelację przyjął i skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy w Elblągu. Sąd Rejonowy miał potwierdzić lub zaprzeczyć czy pisma o których mówił Lech Trawczyński były zamieszczone w Internecie. Sędziami Sądu Okręgowego w Elblągu którzy wydali takie Postanowienie byli sędziowie: SSO Irena Linkiewicz, SSO Irena Śmietana, SSO Piotr Żywicki. Sygn. akt VI Ka 81/14

Sprawą zajęła się sędzia Patrycja Wojewódka- v-ce prezes Sądu Rejonowego w Elblągu.

Sędzia Patrycja Wojewódka, prowadziła sprawę przez rok szukając ,,dowodów” tak aby Witoldowi Ładzie udowodnić winę i skazać.(odbyło się kilka spraw  które trwały 12 miesięcy).                                                                           

Z materiałów sądowych korzystał jednocześnie Sąd Okręgowy i Sąd Rejonowy.

 

Pomimo, że sprawa została utajniona sędzia Patrycja Wojewódka w protokole napisała ,,Rozprawa odbyła się jawnie”

Podczas rozprawy radca prawny Lech Trawczyński zachowywał się bezczelnie. Zadawał Witoldowi Ładzie prowokujące pytania np: ,, Co to jest wg oskarżonego wniosek formalny?” ,,Proszę wyjaśnić, na czym polega moje działanie na szkodę spółdzielni?” ,,Z czego wynika, że radca prawny ma procedować uchwały, udzielać pomocy prawnej członkom?”,, Na czym polega moje patologiczne zachowanie?” Oskarżał Witolda Ładę o rzeczy które nie miały miejsca. Przedkładał w sądzie zafałszowane dokumenty. Wmawiał Witoldowi Ładzie zarzuty, które nie potwierdziły się. Sędzia Patrycja Wojewódka tak prowadziła sprawę, że to nie oskarżyciel Lech Trawczyński miał udowadniać winę, ale to Witold Łada musiał na kolejnych rozprawach udowadniać, że jest niewinny. Witold Łada składał wnioski aby sąd przesłuchał ówczesnego prezesa SM ,,Zakrzewo ”oraz dołączył dokumenty które obciążałyby oskarżyciela Lecha Trawczyńskiego. Witold Łada składał wnioski aby Sąd zażądał oryginalnych dokumentów ze SM ,,Zakrzewo”. Sędzia jednak wnioski Witolda Łady odrzucała, aby nie pogrążać w tej sprawie oskarżyciela L. Trawczyńskiego. Na Sali sądowej sędzia Patrycja Wojewódka zwracała się do oskarżyciela Lecha Trawczyńskiego - panie mecenasie. Biegły sądowy, który na wniosek radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego szukał wymienionych pism w Internecie, wydał jednoznaczną opinię, która dowodziła, że działania radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego noszą znamiona fałszywego oskarżenia, co w kontekście pełnienia przez niego, osoby zaufania publicznego czyni takie postępowanie bardziej nagannym, lub nawet przestępstwo. Lech Trawczyński oskarżał Witolda Ładę o to, że Witold Łada tymi informacjami dzielił się z członkami spółdzielni. Najistotniejsze jednak jest to, że rzeczywistym celem postępowania było sądowe uciszenie i zastraszanie członków spółdzielni, którzy domagali się praworządności i dbałości o dobro spółdzielni. Po roku prowadzenia postępowania przed Sądem Rejonowym w Elblągu nie znaleziono dowodów na niekorzyść Witolda Łady.

Witold Łada wnosił aby podczas wydawania wyroku Sąd wziął pod uwagę Stenogram z Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” w 2013r., oraz treści jakie tam były wypowiadane przez Lecha Trawczyńskiego.

STENOGRAM

Sąd (sędzia Patrycja Wojewódka) dowody i wnioski odrzucała, jako nie istotne dla sprawy.

Witold Łada wnosił do Sądu o uniewinnienie i pokrycie kosztów sądowych przez oskarżyciela, prawnika Lecha Trawczyńskiego.

 

Sąd Rejonowy w Elblągu (sędzia Patrycja Wojewódka) w dniu 24.04.2015r wydał wyrok z oskarżenia prywatnego Lecha Trawczyńskiego przeciwko Witoldowi Ładzie. Ustalając, że Witold Łada wyczerpał znamiona występku z art.212 § 1 k k jednocześnie uznając, że społeczna szkodliwość czynu jest znikoma na podstawie art.414 § 1 kk w zw.z ark 17 §1pkt 3 kpk umorzył postępowanie.

Sygn. akt II K 314/14

Witold Łada składał apelację domagając się całkowitego uniewinnienia.

Sąd Okręgowy w Elblągu w sierpniu 2015r  sygn akt VI Ka 255/15 utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Sędziami byli: SSO Małgorzata Kowalczyk – Przedpełska; SSO Piotr Żywicki; SSR del. Sylwia Kamola Wyrok jest prawomocny.

 

Pozostała jeszcze sprawa cywilna?!

Sprawę przed Sądem Okręgowym Cywilnym w Elblągu prowadzi SSO Mariusz Gregorowicz. (od września 2013r) Sygn. akt IC 284/13

 

Sędzia SO w Elblagu Mariusz Gregorowicz

 

Ponieważ zarzuty przeciwko Witoldowi Ładzie nie potwierdzały się radca prawny Lech Trawczyński zmieniał kilka razy treść pozwu w Sądzie Okręgowym Wydział Cywilny.

W kolejnym piśmie procesowym (cywilnym) z dnia 29.12.2015r powód Lech Trawczyński  domagał się: ,, zobowiązania pozwanego W. Ładę do umieszczenia na stronie internetowej Elbląskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu lub poinformowania członków Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” w Elblągu oświadczenia, o treści następującej: ,,przepraszam radcę prawnego Lecha Trawczyńskiego za to, że w czasie obrad Walnego Zgromadzenia SM ,,Zakrzewo” odbytego w dniach 17-21.06.2013r w swoich wystąpieniach przekazywał uczestnikom Zgromadzenia nieprawdziwe informacje, że radca prawny Lech Trawczyński przedstawiając projekty uchwał złożone przez członków, manipulował nimi, nawet nie potrafiąc lub nie chcąc ich uzasadnić albo czegoś nie rozumiejąc tak aby były niezrozumiałe dla członków, ponadto wprowadzał w błąd uczestników i ogłupiał ich, namawiał ich do nie głosowania za tymi zmianami zachęcał do nie popierania zmian jako szkodliwych dla członków nie podając podstawy prawnej które zapisy są niezgodne z prawem. Nie dopuszczając członków do głosu straszył ich konsekwencjami, jest dyspozycyjny wobec Rady Nadzorczej i Zarządu Spółdzielni, wydał opinie o braku możliwości przesunięcia punktu 14 porządku obrad na punkt 1 czym działał na szkodę Spółdzielni.”

Podobne przeprosiny miały być wysłane do Rady Nadzorczej, Zarządu SM ,,Zakrzewo”, Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych i zasądzenie od Witolda Łady na rzecz Lecha Trawczyńskiego 4 tyś. zł ( początkowo 10 tyś. zł.), jako zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.

 Natomiast na rozprawie w dniu 05 stycznia 2016r przed Sądem Okręgowym w Elblągu Lech Trawczyński złożył oświadczenie:

,, co do części przekraczającej zadośćuczynienie w kwocie 4.000 zł( wcześniej 10.000zł.), cofam pozew i zrzekam się roszczenia . W pozostałej części są to zmiany kosmetyczne powództwa w związku z tym, że nie wszystkie z tych pism zostały zamieszczone na stronie internetowej stowarzyszenia, dlatego dokonałem zmiany powództwa. Najprościej i najtrafniej byłoby to, że w maju czy w czerwcu będzie kolejne walne zebranie spółdzielni i żeby to czego się domagam zostało przedstawione na walnym zgromadzeniu.”

Witold Łada w ostatnim piśmie procesowym z dnia 18.01.2016r. ( z tym pismem zapoznał się Lech Trawczyński) stwierdzał, że wypowiedzi Lecha Trawczyńskiego były wyrwane z kontekstu i nie są zgodne z treścią jaka była zamieszczona w pismach Witolda Łady. Radca prawny Lech Trawczyński kłamał przed Sądem w sprawie pism albowiem nie były one pobrane przez Lecha Trawczyńskiego ze strony internetowej, oskarżyciel nie posiadał na to wydruku potwierdzającego, chociaż pisma te, opatrywał podpisem za zgodność z oryginałem, co w przypadku radcy prawnego wykonującego zawód zaufania publicznego jest naganne. Lech Trawczyński świadomie i celowo złożył dwa pozwy w jednej sprawie i domagał się utajnienia procesu i informacji jaka mogła być przekazana np. członkom spółdzielni o toczącym się procesie. Żądania sformułowane przez Lecha Trawczyńskiego publikacji przeprosin w Internecie, do Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady Spółdzielczej i Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP nasuwa poważne wątpliwości czy aby rzeczywistym celem postępowania nie było sądowe uciszenie i zastraszanie członków spółdzielni, dopominających się praworządności i dbałości o dobro spółdzielni. Charakter i przedmiot zarzutów, w tym żądanie kary za wyrażone opinie wywołuje wątpliwości co do ich zgodności z gwarancjami wolności słowa wyrażonymi art.54 ust.1 Konstytucji RP oraz art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Lech Trawczyński od dłuższego czasu zajmował się tropieniem Witolda Łady, był przez niego obserwowany, inwigilowany, były przygotowywane, fabrykowane dowody, aby w odpowiednim czasie złożyć dwa pozwy do Sądu w jednej sprawie.

Chodziło mu tylko o niekorzystny wyrok dla Witolda Łady.

Przebywając na terenie spółdzielni Lech Trawczyński przekazywał również fałszywe informacje członkom spółdzielni, że za to co złego dzieje się w spółdzielni ponosi Witold Łada. Lech Trawczyński jeszcze przed złożeniem pozwu w dniu 22 sierpnia 2013r. gdzie występował przed Sądem w obronie członków Zarządu SM ,,Zakrzewo” sygn. akt II W 596/13 oskarżał Witolda Ładę:

,, Pan Łada kłamie, że mówi, że tych informacji by nie rozpowszechniał. On prowadzi stronę internetową o adresie www.uwlaszczenia.gabo.pl. Na tej stronie jest publikowana cała korespondencja między panem Ładą, a spółdzielnią. Nie wiem czy jakieś umowy czy faktury pan Łada publikował. Nie ma jednak pewności, że by tego nie zrobił, gdyby dokumenty otrzymał. Na tej stronie publikuje również wszelkie informacje dotyczące rozpraw, nawet wyroki z uzasadnieniem. My nie mieliśmy pewności (my to znaczy kto? W.Ł), że pan Łada nie opublikuje na tej stronie umowy z bankiem PKO wtedy bank dochodziłby konsekwencji od podmiotu, który to udostępnił czyli od spółdzielni. Pan Łada jest osobą, która doprowadziła już poprzedni zarząd do upadku. Z niego trzeba wyciskać czego on naprawdę chce, bo sam nie wie.”

Jak z tego wynika Lech Trawczyński tropił członków spółdzielni oskarżał ich przed sądem, straszył paragrafami tych którzy mają inne zdanie. A jako radca powinien wiedzieć, że jest osobą publiczną. Radca prawny Lech Trawczyński na Sali sądowej domagał się przyznania  Witolda Łady do przedstawionych zarzutów. W pismach procesowych Witold Łada informował Sąd Rejonowy ( sędzia Patrycja Wojewódka), że Lech Trawczyński dołączał do aktu oskarżenia fałszywe dokumenty. Sąd oddalał wnioski W. Łady- sprawdzenia czy dokumenty nie były sfałszowane.

Sprzeczności jakie powstały podczas zeznań Lecha Trawczyńskiego definitywnie pogrążały go i czynią kompletnie nie wiarygodnym. Pismo procesowe z 18.01.2016r.

Z wywodów opinii biegłego jednoznacznie wynika bowiem to, że jego wersja o pobraniu dokumentów ze strony internetowej miała służyć wyłącznie ukaraniu Witolda Łady. Takie działanie Lecha Trawczyńskiego nie może wynikać z pomyłki, trudno bowiem twierdzić, że źródłem dokumentów jest strona www.uwlaszczenia.gabo.pl gdy opinia biegłego jednoznacznie to wykluczyła.                                                                                                                           

1. Z tego wynika, że zarzuty przedstawione w akcie oskarżenia i pozwie przez radcę prawnego Lecha Trawczyńskiego były fałszywe.

2. Istnieje podejrzenie, że pozew i akt oskarżenia był składany na zlecenie.

W dniu 29 stycznia 2016r miała odbyć się kolejna rozprawa przed Sądem Okręgowym. Oskarżyciel Lech Trawczyński dostarczył zwolnienie lekarskie.

Ponowna rozprawa miała odbyć się 12 lutego 2016r.W tym dniu również nie odbyła się rozprawa. Ponowne zwolnienie lekarskie. Kolejna rozprawa wyznaczona na 11 marzec 2016r.

 

Ponieważ roszczenia powoda Lecha Trawczyńskiego były nieuzasadnione Witold Łada wnosił o oddalenie pozwu w całości oraz obciążenie kosztami sądowymi powoda Lecha Trawczyńskiego.

Zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego 2.000zł, jako zadośćuczynienie za leczenie poszpitalne. Zasądzenie od powoda 2.000zł na cel charytatywny – Hospicjum w Elblągu.

 

Wnosił, aby Sąd przed wydaniem wyroku wziął pod uwagę treści powoda zawarte w Stenogramie Walnego Zgromadzenia i czy miały one wpływ na wypowiedzi przez pozwanego Witolda Ładę na Walnym Zgromadzeniu 2013r.

 

Wnosił aby Sąd wydał postanowienie o odczytanie wyroku jaki zapadnie przed Sądem Okręgowym na najbliższym Walnym Zgromadzeniu SM ,,Zakrzewo” na wszystkich częściach jako zadośćuczynienie dla członków spółdzielni.

 

Odpowiedź na kolejne zmienione pismo procesowe powoda Lecha Trawczyńskiego do Sądu Okręgowego zostało złożone w dniu 18.01.2016r. Kolejna sprawa została wyznaczona na dzień 29 stycznia , oraz 12 luty 2016r. Po odpowiedzi na pismo procesowe radca prawny L. Trawczyński dostarczał zwolnienie lekarskie. ( pierwsze od 18.01 do 30.01.2016r ; drugie od  10. 02.do 14.02.2016r.( brak ciągłości?????)

Następny termin rozprawy to 11.03.2016r.

Więcej informacji na ten temat m/in  na www.uwlaszczenia.gabo.pl Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu –dokumenty- tematy: Czy istnieje Patologia w SM ,,Zakrzewo”; Dwa w jednym; Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dn.23.01.2014r; Wyrok w Imieniu Rzeczypospolitej Polskiej z dn.24.04.2015r.

 

VIII Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są prawdziwe

 

 

Data 20.02.2016r……………………..

                                                                                                 podpis Witold Łada

 

Zdzisław Łukaszewski - Prezes Zarządu SM ZAKRZEWO w latach 2010-2014. To on zatrudnił Lecha Trawczyńskiego do obsługi prawnej Spółdzielni. Również jest odpowiedzialny za to co działo się na terenie spółdzielni. Witold Łada przekazywał negatywne informacje na temat prawnika. Prezes wprost przeciwnie na zebraniach jak i również w pismach bronił i wychwalał jaki to uczciwy i rzetelny pracownik.

 

Walne Zgromadzenie SM ,,Zakrzewo” czerwiec 2015r

radca prawny Lech Trawczyński

Za stołem Zarząd SM ,,Zakrzewo” w Elblągu od lewej -prezes Mirosława Meirowska, v-ce prezes Sławomir Łopieński, czł. Zarządu Małgorzata Glinkowska

Przemawia radca prawny Lech Trawczyński.

 

Walne Zgromadzenie SM ,,Zakrzewo” czerwiec 2015r

 

Przemawia Przewodniczący Rady Nadzorczej SM ,,Zakrzewo” w Elblągu Jerzy Jedynak.

Za stołem (w jasnej kurtce) zastępca przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Ryszard Urbanek.

W 2014r na Walnym Zgromadzeniu Ryszard Urbanek oskarżał siedzącego na sali Witolda Ładę, że działa na szkodę spółdzielni.

Oskarżali również prezes Zdzisław Łukaszewski, oraz radca prawny Lech Trawczyński.

Witoldowi Ładzie nie udzielono głosu pomimo, że był obecny na Zebraniu.

Zostało to zapisane w protokole Walnego Zgromadzenia 2014.r

Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia (etatowo) był siedzący obok Ryszard Tomaszewski.

PS.

Ankieta ta została przesłana na adres:

1. Biuro Interwencji Społecznych Sejm RP Poseł Janusz Sanocki.

2.Prezydenta RP za pośrednictwem Ministra Pana Andrzeja Dery.

3. Sejm RP- Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Przewodniczący Stanisław Piotrowicz.

4.Dziennikarka -Przewodnicząca ,,Solidarni 2010” - Ewa Stankiewicz.

                                                                                                          

                                                                                                                Dalszy ciąg nastąpi.