Elbląg 25.05.2017r

Witold Łada                                                                                          

82-300 Elbląg                                                                                 

ul. Wiejska 20/I/2

 

                                                         Pan Zbigniew Ziobro

                                                         Minister Sprawiedliwości

                                                         Prokurator Generalny

                                                         za pośrednictwem

                                                         Posła Jarosława Sachajko

 

Szanowny Panie Ministrze

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny

 

W czerwcu 2013r na pięciu częściach Walnego Zgromadzenia członków SM ,,Zakrzewo” w Elblągu radca prawny Lech Trawczyński uczestniczył w Zebraniu oraz opiniował projekty uchwał, które były zgłoszone przez członków.

Na zobowiązanie Sądu Okręgowego w Elblągu Witold Łada sporządził Stenogram z Walnego Zgromadzenia zaznaczając momenty wypowiedzi Lecha Trawczyńskiego podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 1 marca 2017r do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku został przesłany Stenogram na 23 stronach oraz wniosek o zajęcie stanowiska przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz wydanie opinii czy w wypowiedziach Lecha Trawczyńskiego jako osoby zaufania publicznego opinia zawarta w Stenogramie była merytoryczna i zgodna z prawem? Czy radca prawny Lech Trawczyński opiniując w taki sposób projekty uchwał nie złamał etyki radcy prawnego? Czy radca prawny Lech Trawczyński wydając taką opinię nie nadużywał swojego autorytetu oraz stanowiska? Czy zachowanie radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego było prawidłowe, merytoryczne i zgodne z wiedzą prawniczą?

Dowód: Pismo z dnia 1 marca 2017r

Ponieważ nie dostałem żadnej odpowiedzi, w dniu 12 kwietnia 2017r przesłałem do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku kolejne pismo w tej samej sprawie.

Jednocześnie pismo zostało skierowane do wiadomości Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie.

Dowód: Pismo z dnia 12.04.2017r

Do dnia dzisiejszego nie mam żadnej odpowiedzi ani od Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku ani od Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych.

Czy tak powinni być traktowani Obywatele przez środowiska prawnicze?

Mając na uwadze powyższe zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Ministra, Prokuratora Generalnego, aby w ramach kompetencji wpłynął na to, żeby Samorząd radcowski odpowiadał na pisma Obywateli.

 

Załączniki:

1.Stenogram z Walnego Zgromadzenia 2013r.

2. Pismo z dnia 1 marca 2017r

3. Pismo z dnia 12 kwietnia 2017r

                                                                                             Z wyrazami szacunku

                                                                                                  Witold Łada