Odpowiedź spółdzielni na próbę przekazania przedstawicielom na ZPCz wniosku od członków SM "Zakrzewo"

skanuj0012_5.jpg