Szanowny Panie Prokuratorze RP,
    Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości RP, 
    Szanowni Państwo,
byłam na ogłoszeniu wyroku w Sądzie Okręgowym w Warszawie sygn. akt:  XXIV C 1257/09 przez Sędziego Pawła Pyzio-który ot tak po prostu unieważnił umowe inwestycyjna sprzed prawie 15-lat.Byłam też na ogłoszeniu wyroku w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa sygn. akt: I C 27/09 przez Sędzię Agnieszkę Kucharską-Stanik,która najwyraźniej nie zobowiązana przez ustawę kpc wydała wyrok -bagatela-prawie 2 miesiące później od daty zamnkięcia sprawy.
A co na to Pani Prokurator Izabela Dołgań-Szymańska ?  Wszystko jest świetnie-odmawia wszczęcia śledztwa      w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez SSR Agnieszkę Kucharską-Stanik oraz SSO Pawła Pyzio.
Pani Prokurator dała przyzwolenie na takie osądzanie spraw.Jutro pewnie przyjde do Sadu i zobaczę jak Sędziowie unieważniają umowy notarialne,a może kupna sprzedaży samochodów,ziemi itd-skoro całkowicie bezkarne jest unieważnienie umowy o budowę mieszkania po wpłaceniu pełnych kosztów budowy.
Panie Prokuratorze Generalny RP,
Panie Ministrze Sprawiedliwości,
w jakim roku żyjemy ?,w jakim ustroju?
pamiętam doskonale lata 50-te ?-czy to nie powrót do "starych czasów",choć media mówią w kółko i na okrągło o Wolnej Polsce?
Może Pani Prokurator zapomniała,że istnieje ustawa o Prokuraturze,w myśl której:
Art. 2 
Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw
Art. 3 ust. 3 
Zadania określone w Art.2 prokurator wykonuje przez:
p.3 podejmowanie środków przewidzianych prawem,zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postepowaniu sądowym
Art. 7
Prokurator jest obowiązany m.in. do podejmowania działań określonych w ustawach-kierując się zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich
obywateli
Czy Pani prokurator Izabela Dołgań-Szymańska nie widzi oczywistej i rażacej obrazy przepisów prawa? Jeśli tak,to może nie powinna być prokuratorem,dobrze opłacanym urzędnikiem z moich podatków?
Panie Prokuratorze Generalny RP,
Panie Ministrze Sprawiedliwości RP,
W jakim kierunku "idziemy"?.Trochę lat już przeżyłam i moim zdaniem władza chce konfrontacji ze społeczeństwem-a to nikomu nie posłuży. Młodzi prawnicy tłumaczą nam zawiłości prawa i trudno pojąć,że jedni prawnicy po Uniwersytetach mają jedną wiedzę,a Sędziowie i Prokuratura inną-czy Ci drudzy kończyli INNE PRAWO ?.
Pytam jako publiczność z sal sądowych?
Czy Sędzia może sobie unieważniać umowy ?Bo czytam ponizej o odmowie wszczęcia śledztwa w tej sprawie!!!!!
Po co nam ustawy uchwalane przez Sejm RP,jeśli terminy ustawowe to terminy INSTRUKCYJNE zdaniem Pani prokurator-  jak instrukcji BHP? Czy to nie obraza przepisów obowiązującego prawa i Sejmu RP ?
Z niepokojem patrzę na działania całego schorowanego Wymiaru (NIE)Sprawiedliwości.

Z  poważaniem

Jadwiga Sosińska