Elbląg 3 lipca 2014r

Witold Łada

82-300 Elbląg                                                                   

ul. Wiejska 20/I/2

                                                    Zarząd SM ,,Zakrzewo”

                                                    82-300 Elbląg

                                                    ul. Robotnicza 246

List otwarty

 

W dniu 25 czerwca 2014r podczas Walnego Zgromadzenia, oraz przedstawienia  sprawozdania Zarządu z działalności na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” jako członek spółdzielni i w imieniu członków spółdzielni zadałem pytanie Zarządowi:

Zarząd do ochrony mienia spółdzielni zatrudnia firmę ochroniarską, która zgodnie ze sprawozdaniem finansowym kosztuje członków spółdzielni około 200 tyś. złotych rocznie.

Pytałem czy Zarząd rozważał i zapoznawał się jaki byłby koszt zainstalowania w to miejsce minitoringu.

Na pytanie, podczas trwania Walnego Zgromadzenia nie otrzymałem odpowiedzi.

Dlatego ponawiam moje pytanie publicznie.

Jaki byłby koszt gdyby zamiast zatrudniać ochroniarzy Zarząd zainstalował by monitoring.

Ponieważ do zadania pytania zobowiązali mnie członkowie spółdzielni, pismo jak i odpowiedź będzie udostępniona członkom spółdzielni.

 

                                                                                      Z poważaniem

                                                                                        Witold Łada