Czy ,,AMBER GOLD” w SM ,,Zakrzewo”???                ciąg dalszy.

 

Szanowni Mieszkańcy budynku ul. Wiejska 20

12 kwietnia 2016r członkowie Zarządu SM ,,Zakrzewo” w Elblągu, M. Meirowska i Sł. Łopieński złożyli przed Urzędem Prezydenta oświadczenie, że mają zgodę współwłaścicieli na wykonanie inwestycji na budynku Wiejska 20.

W związku z tym w dniu 10.05.2017r zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z ar.271 kk przez członków Zarządu – poświadczenie nieprawdy.

W dniu 30 maja 2017r członkowie Zarządu M. Meirowska i Sł. Łopieński złożyli oświadczenie, przed organami ścigania, że posiadają zgodę 118 podpisów mieszkańców na wykonanie tej inwestycji.  

Oświadczenie napisał, podpisał i odmówił prowadzenia śledztwa policjant asp. Krzysztof Myszk. Prawdopodobnie zrobił to na wniosek Pani  Prokurator !?

Oświadczenie zostało Państwu doręczone. Już w dniu 31.05.2017r Prokurator Prokuratury Rejonowej Beata Kichner- Andrzejewska nie przesłuchując nikogo z listy, opierając się tylko na oświadczeniach członów zarządu zatwierdziła postanowienie o odmowie wszczęcia /dochodzenia. Z takim postanowieniem nie można było się zgodzić, dlatego w dniu 09.06.2017r złożono zażalenie na postanowienie Prokuratora do Sądu Rejonowego w Elblągu domagając się prowadzenia śledztwa w tej sprawie. Również Prokurator Prokuratury Rejonowej Jarosław Żelazek wnosił do sądu, o nie uwzględnienie zażalenia jako nieuzasadnione. W dniu 18 lipca 2017r odbędzie wokanda oraz wyrok w tej sprawie przed Sądem Rejonowym w Elblągu przy ul. Pl. Konstytucji 1 w Elblągu o godzinie 13:45 sala 223.  Sygn. akt II Kp 264/17. Sprawę będzie prowadził sędzia Maciej Rutkiewicz. Zapraszam wszystkich a szczególnie tych, którzy podpisali się pod listą o nie wyrażeniu zgody na zaciągnięcie kredytu przez Zarząd oraz wykonanie inwestycji na warunkach przedstawionych przez Zarząd do uczestniczenia w sądzie w dniu 18.06.2017r., chyba, że chcecie Państwo dalej żyć w obłudzie, fałszu i zakłamaniu.

Zapraszam z korzystania ze strony internetowej Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu. Witold Łada e-mail: witold_lada@tlen.pl   tel. 604-594-984