Gliwice 30. sierpień 2013r.

Jerzy Neyman

ul. Słowackiego 26/7                                                      

44-100 Gliwice

                                               

Pan Prezydent  Rzeczpospolitej Polskiej <listy@prezydent.pl>,<witryna.obywatelska@prezydent.pl>

Pan   Minister Spraw Wewnętrznych kancelaria.glowna@msw.gov.pl; (ad akcji: „białe kołnierzyki”)

Pan Premier Rządu RP  <kontakt@kprm.gov.pl>,

Pan Prezes Trybunału Konstytucyjnego < milewska@trybunal.gov.pl> <maciej.graniecki@trybunal.gov.pl>

Pan Prezes Sądu Najwyższego<ppsek@sn.pl>,
Pan Prezes Naczelnego Sądu  Administracyjnego  <prezesnsa@nsa.gov.pl>,

Pan Minister Sprawiedliwości <skargi@ms.gov.pl >

Pan Minister Finansów RP  kancelaria@mofnet.gov.pl

Pani Rzecznik Praw Obywatelskich <biurorzecznika@brpo.gov.pl>

Pan Prokurator Generalny RP skargi@pg.gov.pl

Do wiadomości:

Członkowie Komisji Nadzwyczajnej ds. ustawy o sm;

Pani Marszałek Sejmu RP <listy@sejm.gov.pl>,
Pan Marszałek Senatu RP  <biuro@b-borusewicz.pl>, <borusewicz@nw.senat.gov.pl>

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka< listy@sejm.gov.pl>

Interwencja@polsat.com.pl;   Państwowpaństwie@polsat.com.pl;

Forumowicze forów mieszkańców nieruchomości zarządzanych przez spółdzielczość oraz Gazeta Wyborcza- do uznaniowego wykorzystania.

 

   W kontynuacji moich 8.letnich epistolarnych wystąpień dot. lekceważenia elementarnych norm prawnych przez część nieodpowiedzialnej kadry Władzy RP (mającej czelność   podszywania się pod Jej autorytet a ponadto godzących imiennie w powagę  P. Prezydenta, P. Premiera & Co)zawiadamiam, że pismem PA w Katowicach z 23(26)VIII.2013r. sygn. AP III Ko 99/13/Gl  zostałem poinformowany, że mój mail z 23(24)VII.br. adresowany do Władz RP został przekazany do Pani Prokurator PO w Gliwicach. Zatem, chocholi taniec (zapoczątkowany przeze mnie w 2005r. ale z uporem maniaka) podjęty i kontynuowany przez Władze RP, wciąż TRWA!  Toż to jest podjęcie którejś tam z kolei - z kilkudziesięciu poprzednich – takich sztafet. To droga prowadząca “do nikąd”. Żeby nie być gołosłowny, w załączeniu przedkładam pismo PRGliwice-Wschód z 2006r. Przecież nie starczy palców obu rąk by wyliczyć oczywiste bzdury jakie z powagą ex catedra, ono komunikuje. Ani jedno z zawartych tam stwierdzeń nie jest prawdziwe. Szkoda “ “czasu i atłasu” by je tutaj analizować ale wyjaśniam że i owszem, bynajmniej nie jest (nie był) “chybiony” mój zarzut, że spółdzielnia zawłaszczyła całością premii termorenowacyjnej przyznanej przez (oszukany)skarb państwa. Spółdzielnia nie dosyć że zawłaszczyła nią powiększając bezprawną inwestycją swój majątek, to na dodatek kolejny raz oszukała RP unikając odprowadzenia podatku CIT. Zarząd Spółdzielni uzyskał w ten sposób również środki na przyznanie sobie premii! N.b. z ustawy wynika, że premia przysługuje wszystkim współwłaścicielom zatem Spółdzielnia uzurpując sobie ich prawo(inwestora), i tu ich okradła. Z ubolewaniem stwierdzam, że przekazany tutaj załącznik może świadczyć tylko albo o totalnej ignorancji urzędników prokuratur wszystkich 3. szczebli albo też o szerokim zakresie korupcji (nie tylko) prokuratur WSZYSTKICH SZCZEBLI ale i organów które “maczały ręce” w sprawie.

  Uprzejmie proszę o zaliczenie na moje dobro, że wykazując obywatelską odpowiedzialność i nie chcąc RP przysparzać zbędnych kosztów, przerwałem walkę z wiatrakami jaką byłoby wadzenie się z ignorantami (oby tylko!) ze szczebla wojewódzkiego i poniżej. Sprawa o której w niniejszym, zasługuje na szczególną uwagę bo dotyczy wielu milionów obywateli RP. Swoją skalą, analogiczne  “nadużycia” spółdzielczości mieszkaniowej  przewyższają afery Art-Bi (już 20 lat trwa i końca nie widać, jej likwidacja bo(?) wynagrodzenia 2 likwidatorów wynoszą rocznie ok. 700tys. zł.) a w sprawie Amber-Gold po roku, zarzuty postawiono tylko 2. osobom(niejako “odpryskowo”, z wymianą dyspozycyjnego szefa sądu). Wiem, jestem stary i schorowany ale nawiązując do Twaina, założenia o moim rychłym zejściu, są chyba przedwczesne. Wiara w trafność filozofii że każda zawiła sprawa z czasem rozwiąże się samoistnie, może okazać się nietrafna. 

Pozostając w ufności, z szacunkiem 

Jerzy Neyman