Warszawa 26.04.2011r.
Członkowie SBM „Politechnika”
<czlonkowie@o2.pl>
Barbara Popławska
Jadwiga Sosińska
i inni członkowie
adres do korespondencji:
02-638 Warszawa
ul. Bełska 8 m. 30
                   Pan Prezydent
                Pan Premier
                Pan Prokurator Generalny
                Komisja Sprawiedliwości 
                i Praw Człowieka
                Szanowne Panie Posłanki
                Szanowni Panowie Posłowie
Szanowni Członkowie Komisji i Podkomisji nadzwyczajnej rozpatrującej
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach
mieszkaniowych,
   
My członkowie SBM „Politechnika” będziemy wskazywać władzom RP i Posłom 
pracującym nad ustawą o sm, o nieprawidłowościach, by uświadomić Posłom 
ile zła i bezprawia kumuluje w sobie taki twór jak społdzielczość 
mieszkaniowa, oraz by przekonywać do zasadniczych zmian w ustawie o sm.
Kolejny raz postulujemy o ustawowy podział molochów na małe- do 300 
członków spółdzielnie lub do 3 budynków,by łatwiej kontrolować przepływ 
pieniądza.
Postulujemy,by wprowadzić kontrolę NIK, której podobno pozbawił nas rząd
za czasów Prezydentury Kwaśniewskiego. Związki Rewizyjne w ogóle nie spełniają
swojej  roli-u nas wystawiane są „laurki” dla zarządu i RN po kontrolach ZRSM.  
     
Na poparcie naszego stanowiska załaczam 2 dokumenty-takie same, ale różne. 
Proszę odpowiednie organy o wyjaśnienie sprawy i ukaranie winnych. Skąd 
rozbieżność w treści w dokumentach finansowych?   
Pani adwokat pracująca na rzecz SBM „Politechnika” poświadcza za zgodność
dokument (zał.1), który w świetle dokumentu (zał.2) jest niewiarygodny. 
Dokumenty różnią się treścią, a rzecz jasna, nie powinny, ponieważ są 
wydane w tej samej dacie, o tej samej godzinie, w tej samej minucie i 
sekundzie. 
Który adwokat poświadcza nieprawdę? Obydwaj poświadczają dokumenty za zgodność z oryginałem. Kwota jest niebagatelna, a dokumenty nie tożsame.Jaki w tym udział ma zarząd SBM „Politechnika”, a może Główna Księgowa?
Czy ktoś coś fałszuje? Czy ktoś poświadcza nieprawdę?
Kto? Podmiot?Zarząd spółdzielni SBM „Politechnika”? Ten kto sporządził?
Adwokat? A może łącznie i podmiot, i adwokat poświadczają nieprawdę?
     
Tak czy owak dokumenty są niewiarygodne. Zadziwiające, że tożsame dokumenty różnią
się treścią poświadczenia. Proszę Prokuraturę o podjecię właściwych działań.