Elbląg 08 styczeń 2018r

Witold Łada                                                                                        

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

tel. 604-594-984

Rada Nadzorcza SM ,,Zakrzewo”

                                                  82-300 Elbląg

                                                  ul. Robotnicza 246

 

Uzupełnienie do pisma z dnia 03.01.2018r

 

W 2008 roku na budynku przy ul. Wiejskiej 20, którego jestem mieszkańcem było wykonane ocieplenie szczytowej ściany styropianem o grubości 12 centymetrów.

W czerwcu 2017r rozpoczęto termomodernizację budynku związane ze zrywaniem istniejącego ocieplenia aby położyć nowy styropian.

W dniu 19.09.2017r złożyłem wniosek aby dokonać ekspertyzy w celu zbadania jaki współczynnik posiada styropian zamontowany w 2008 roku na ścianie szczytowej zachodniej.

Chcę podkreślić, że koszt wykonania ściany szczytowej w 2008 roku wyniósł 71 275,52 zł. brutto.

W dniu 4 stycznia 2018 roku otrzymałem kserokopię orzeczenia przenikania ciepła wykonanego przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.

W tablicy 2 przedstawiono wyniki obliczeń współczynnika przenikania ciepła ściany szczytowej w stanie istniejącym, w tablicy 3 w wersji projektowanej.

 Wynika z tego, że istniejąca izolacja termiczna wykonana ze styropianu o grubości 12 cm posiadała współczynnik przewodzenia ciepła =0,042 natomiast izolacja termiczna projektowana ma wynosić 14 centymetrów o współczynniku przewodzenia ciepła גּ = 0,036.

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń uzyskano następujące wyniki dotyczące współczynnika przenikania ciepła przez przegrodę:

a) w wersji istniejącej- 0,26 (W/m 2 K)

b) w wersji projektowej – 0,20 (W/m 2K)

Na tej podstawie Zarząd jako inwestor podjął decyzję, aby istniejący styropian 12 cm zerwać  i zastąpić go nowym styropianem o grubości 14 cm.

W związku z tym zwracam się z prośbą do Rady Nadzorczej jako organu kontrolnego, aby zapoznała się z tymi wynikami i powiadomiła mnie zajęciu stanowiska oraz wydanej opinii w tej sprawie.

Chcę przypomnieć, że podczas wyborów do Rady Nadzorczej oraz prezentacji swojej osoby jeden z kandydatów oświadczył, że jest ekspertem od prawa budowlanego jak również rzeczoznawcą budowlanym. Prosił aby głosować na jego osobę. Jest nim członek obecnej Rady Nadzorczej Pan Marek Witek, który deklarował pomoc w tych sprawach członkom spółdzielni.

Dlatego zwracam się do Rady Nadzorczej w imieniu mieszkańców budynku przy ul. Wiejskiej 20, aby wykorzystała wiedzę członka RN Pana Marka Witka i odpowiedziała na pytania:

1. Czy po takim orzeczeniu wyników przez Instytut Techniki Budowlanej celowe było rozebranie ocieplenia ściany szczytowej ze styropianu 12 cm o przenikaniu ciepła 0,042 i zastąpienie go styropianem 14 cm o przenikaniu ciepła 0,036?

Jak już wspomniałem ocieplenie tej ściany kosztowało w 2008 roku 71 275,52 złotych brutto.

2. Jakie z tego tytułu będą oszczędności na ogrzewaniu?

3.Czy różnica między istniejącym ociepleniem a projektowanym spowoduje duże oszczędności.? Jeżeli tak to w jakim procencie?

Oryginał orzeczenia Instytutu Techniki Budowlanej znajduje się w Spółdzielni.

 

Witold Łada

Do wiadomości:                                                                               

1.Członkowie spółdzielni.