Elbląg  czerwiec 2011r.

Szanowni Spółdzielcy SM  ,,Zakrzewo” w Elblągu                         

Podczas Walnego Zgromadzenia w lipcu 2010r.członkowie spółdzielni odrzucili większością głosów zgodę  dla zarządu  o zaciągniecie kredytu na inwestycję  przy   ul.  Kalenkiewicza     1-17.Uchwała Walnego Zgromadzenia nr 16.

Pomimo tego w dniu 15 lipca 2010r ówczesny pan prezes Grzegorz  Kluczewski i członek zarządu pan Czesław Walas składają wniosek o pozwolenie na budowę (termomodernizację ) budynku przy ul. Kalenkiewicza 12-17.

Tego samego dnia składają oświadczenie pod odpowiedzialnością karną, że posiadają prawo dysponowania wymienioną nieruchomością na cele budowlane.

 Zgodnie z art.28 Prawa budowlanego (Inwestor powinien mieć zgodę wszystkich właścicieli nieruchomości, a więc właścicieli mieszkań wraz z gruntem).Takiej zgody nie było!!!!!!!

Dokumenty te przeleżały w Urzędzie Miejskim w Elblągu do 28 sierpnia 2010r ( nikt nie składał sprzeciwu, bo nikt nie wiedział), dlatego Urząd Miasta Elbląga w dniu 28 sierpnia wydaję Decyzję Nr 370/2010, pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w Elblągu przy ul. Kalenkiewicza 12-17.  Pytanie, a  co z pozostałymi budynkami?

W dniu 5 kwietnia jako członek spółdzielni wystąpiłem do zarządu oraz Rady Nadzorczej o dokumenty  dotyczące tej inwestycji.

Dopiero w dniu 12 maja 2011r otrzymałem odpowiedź (brak odpowiedzi) z zarządu i Rady Nadzorczej, że nie mogę otrzymać tych dokumentów bo nie mieszczą się one w katalogu……..?!

A jakie to były dokument,  które objęte są taką tajemnicą i nie mieszczą się w katalogu? KLIKNIJ

W dniu 26 stycznia 2011r. zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu otrzymania zgody na zaciągniecie kredytu prawie 5 mln. zł. na termomodernizację trzech budynków przy ul. Kalenkiewicza 1-17.

Zarząd obiecał, że 50 proc. kosztów będzie pochodzić z Funduszu Europejskiego,

a w następnych latach będą docieplane następne budynki i też dotacja będzie pochodzić z tegoż funduszu.

A co na ten temat pisze Urząd Marszałkowski. Przedstawiam Państwu  pisma: KLIKNIJ

 Spółdzielnia Mieszkaniowa otrzymała dotację na budynki przy ul. Kalenkiewicza 1-17. w wysokości  4. 834 881,81 PLN

Został złożony również wniosek o dofinansowanie inwestycji przy ul. Podgórnej 2-7 na kwotę około 2.500.000 PLN. Drugie tyle będzie opiewał kredyt z Banku. Ale nad tym będziemy głosować na Walnym Zgromadzeniu w dniach 15-21 czerwca 2011r.

Jak z tego wynika cala inwestycja będzie kosztować około 5 mln. zł. doliczając do tego jeszcze odsetki od kredytu. Ile to będzie???!!!!!! Około 7 milionów razem?

W piśmie Urzędu Marszałkowskiego czytamy: W chwili obecnej Instytucja Zarządzająca nie planuje kolejnych konkursów na działania obejmujące swym zakresem termomodernizację”.

Czy to oznacza, że koniec dotacji???????                                              

W budynku przy ul. Podgórnej mieszka około 160 rodzin podzielić kwotę 7 mln. daje sumę około 43.000 zł. Jeżeli uwzględnić dotacje to będzie około 20 tyś. zł. na członka.

Kredyt na dziesięć lat to kwota 160zl.miesiecznie dla każdego mieszkańca przy ul. Podgórnej.

A ile zaoszczędzimy na ogrzewaniu?

Ale nie jest tak źle, kwota ta zostanie rozłożona  na  wszystkich  członków  w spółdzielni, których jest  około 4200.

A może i tym razem będziemy spłacać  kredyt z funduszu remontowego?

Czy ktoś zadał sobie trud i wyliczył jakie będą oszczędności i kiedy ta inwestycja się zwróci?

W programie zarządu na Walne Zgromadzenie jest program  na wieloletnią inwestycję na pozostałe budynki do 2025 roku.

Ale nie wiadomo czy na pozostałe inwestycje będzie dotacja? Nikt nam nie zagwarantuje.

Władze się tym jednak nie przejmują, najwyżej zostawią nas z tym problemem?!

 W.Ł.