Lokalny/regionalny Społeczny Komitet Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości

Popierając działania Społecznego Komitetu Naprawy  Wymiaru Sprawiedliwości zmierzające do likwidacji patologii w sądownictwie zawiązujemy lokalny/regionalny Społeczny Komitet Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości w Elblągu

Oraz przystępujemy do zbierania podpisów poparcia pod wprowadzeniem proponowanych  zmian (ława przysięgłych, sędzia pokoju, wybieralność sędziów)

Lista członków Społecznego Komitetu Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości w Elblągu (min. 3 osoby)

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zam.

e-mail

tel

 1.  

Witold Łada

82-300 Elbląg ul. Wiejska 20/I/2

witold_lada@tlen.pl

604-594-984

 1.  

Zbigniew Pąsik 

82-300 Elbląg ul. Kalenkiewicza 19/3

zpasik@gmail.com

666-895247

 1.  

Barbara Gąsiorowska 

82-300 Elbląg u. Rodz. Nalazków 12/23

 

506-972-449

 1.  

Ewa Karluto

82-300 Elbląg ul. Królewiecka 149/2

 

516-872-187

 1.  

 

 

 

 

.................................................................................................................................................

 

Warszawa dnia 17 września 2016 r.

Apel

Zgromadzeni pod Sądem Najwyższym działacze społeczni,  protestujący przeciwko zemście sądowej i uwięzieniu Zygmunta Miernika ale także przeciwko powszechnemu bezprawiu w wymiarze sprawiedliwości wzywamy wszystkich do poparcia projektu uzdrowienia polskich sądów przez:

 1. Wprowadzenie do polskiego procesu sądowego ław przysięgłych na wzór rozwiązań jakie znamy z krajów anglosaskich.
 2. Wprowadzenie instytucji „sędziego pokoju” – wybieranego przez mieszkańców gmin dla rozstrzygania prostych spraw.
 3. Wprowadzenia wybieralności kandydatów na sędziów przez Wojewódzkie Rady Sądownictwa. Wojewódzkie Rady Sądownictwa pochodziłyby z powszechnych wyborów. Kandydaci na sędziów – z danego województwa byliby zatem wybierani przez „przedstawicieli Narodu” i wada konstytucyjna zostałaby usunięta.  Dopiero kandydat na sędziego wybrany przez Wojewódzka Radę Sądownictwa  byłby przedstawiany Krajowej Radzie Sądownictwa do dokonania ostatecznego wyboru, zatwierdzanego następnie przez Prezydenta.
 4. Wprowadzenie powszechnych wyborów 15 sędziów wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa.
 5. Utworzenie odrębnego sądownictwa dyscyplinarnego dla rozpatrywania wykroczeń i przestępstw popełnianych przez sędziów i innych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.

 

Są to propozycje posłów zrzeszonych w Poselskim Zespole na rzecz Nowej Konstytucji stanowiące treść petycji do Sejmu. Wzywamy wszystkich obywateli, stowarzyszenia i komitety do organizowania regionalnych komitetów, zbierania podpisów obywateli pod petycją i kierowania jej do Sejmu, Krajowej Rady Sądownictwa, Poselskiego Zespołu na rzecz Nowej Konstytucji oraz do nas.

Zmiany w polskim prawie muszą  uzyskać wsparcie obywateli i o to wsparcie do wszystkich się zwracamy.

 

Społeczny Komitet Naprawy Wymiaru Sprawiedliwości

Janusz Sanocki – działacz opozycji demokratycznej w PRL, więzień polityczny, dziennikarz, Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”, poseł na Sejm RP

Jerzy Jachnik – Stowarzyszenie „Przeciw Bezprawiu Sądów i Prokuratury”, poseł na Sejm RP

Adam Słomka – działacz opozycji demokratycznej w PRL, więzień polityczny, poseł na Sejm I, II i III kadencji;

 

...................................................................................................................................................

 

Poparcie zmian w sądownictwie

Niniejszym popieram działania Społecznego Komitetu Naprawy  Wymiaru Sprawiedliwości zmierzające do likwidacji patologii w sądownictwie m.in. przez wprowadzenie:  1) ław przysięgłych;  2) „sędziego pokoju” – wybieranego przez mieszkańców gmin dla rozstrzygania prostych spraw;  3) Wybieralności kandydatów na sędziów przez obywateli; 4) Powszechnych wyborów sędziów wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa; 5) Utworzenia odrębnego sądownictwa dyscyplinarnego dla rozpatrywania wykroczeń i przestępstw popełnianych przez sędziów i innych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.

Domagamy się także wprowadzenia instytucji Rewizji nadzwyczajnej” i  weryfikacji niesprawiedliwych wyroków zapadłych w ostatnich 26 latach.

Podpisy obywateli popierających petycję:

Lp.

Imię i nazwisko

Adres zam.

PESEL

podpis

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

W sprawie otrzymania listy poparcia (pliku do druku) proszę o kontakt 604-594-984 lub witold_lada@tlen.pl

Wypełnione listy mozna przekazac w Elblągu pod nr tel. 604-594-984