Warszawa 28.02.2012 r.

Barbara Popławska
02-638 Warszawa
ul. Bełska
 14
m. 17 
                                                                                                                    
                                                                      do wiadomości:                                                                                         
                                                                                                             PAN PREZYDENT RP
                                                                                                             PAN PREMIER PAN PREMIER RP 
                                                                                                             PAN MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI RP
                                                                                                             SEJMOWA KOMISJA SPRAWIEDLIWOŚCI    
                                                                                                             I PRAW CZŁOWIEKA
                                                                                                  
 
                                                        Szanowny Pan
                                                        Andrzej Seremet  
                                                        Prokurator  Generalny
                                                        Rzeczypospolitej Polskiej
                                                         ul. Barska 28/30
                                                         02 - 315 Warszawa

Szanowny Panie Prokuratorze,

W załączeniu przekazuję  moje zażalenie na postanowienie  Izabeli Dołgań-Szymańskiej Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Wola - sygn. akt 1 Ds. 87/12/II - o odmowie wszczęcia śledztwa w  sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez SSR Agnieszkę Kucharską - Stanik oraz w sprawie przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy przez SSO Pawła Pyzio.

To, że sędziowie orzekają w sposób noszący znamiona przestępstwa korzystając z immunitetu gwarantującego im nietykalność my pokrzywdzeni dobrze wiemy.
To, że prokuratorzy w czynach sędziów nie chcą widzieć znamion przestępstw gwarantując im bezkarność też my pokrzywdzeni dobrze wiemy.
To, że sami prokuratorzy pozostają bezkarni też wiemy.
Ale wszystko ma swoje granice. Tym razem te granice  w zapewnieniu sędziemu bezkarności zostały przekroczone przez prokuratora Izabelę Dołgań - Szymańską, która twierdzi, że zawity w Art. 326 par.1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego termin dwóch tygodni na jaki sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku jest terminem instrukcyjnym. Izabela Dołgań - Szymańska stanowi zatem nowe prawo w świetle którego sędzia nie jest zobligowany żadnym terminem do ogłoszenia wyroku, a w rozumieniu tego prawa należy uznać, że sędzia nie musi ogłaszać wyroku w ogóle.
No i mamy PAT !
Szanowny Panie Ministrze Sprawiedliwości. A Panu Panie Prokuratorze Generalny
gratuluję młodych, zdolnych, gotowych przejąć każdą władzę prokuratorów, nawet władzę ustawodawczą.
Pytam zatem odpowiedzialnych za stan Państwa :
czy jeżeli sędzia nie przestrzega prawa i prawa
nie przestrzega prokurator, to czy zwykły obywatel jest zwolniony z przestrzegania prawa  ? ,skoro Najwyższe Prawo Rzeczypospolitej Polskiej jakim jest KONSTYTUCJA w ART. 32 stanowi cyt. "Wszyscy są wobec prawa równi", co chyba również oznacza, że wszyscy są wobec bezprawia równi, ponieważ tak jest w demokratycznym państwie urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Oczekując odpowiedzi wnoszę jednocześnie o rozpoznanie czynów prokuratora Izabeli Dolgoń-Szymańskej noszących znamiona przestępstwa.

Z   p o w a ż a n i e m
                                                                                        Barbara Popławska