Jakie prawa mają członkowie Spółdzielni?

 

W ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z 14 czerwca 2007r w art.81 zapisano:

,, Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi”.

Ma prawo i tylko prawo.

A co na to Sąd Najwyższy?

 Wystarczy, że Zarząd nie zechce takich dokumentów udostępnić, powołując się np. na tajemnicę handlową lub na inną tajemnicę. Tym bardziej jeżeli w grę wchodzą duże pieniądze.

Nie tylko członkowie spółdzielni mają z tym  problem, ale również członkowie Rady Nadzorczej, chociaż są organem kontrolnym w Spółdzielni.

 Jedni i drudzy mogą złożyć wniosek do sądu. Mogą.!!!???

A co na to sąd?  Sąd potwierdził w wyroku, że zarządy mogą dalej okradać członków spółdzielni - właścicieli - w majestacie prawa !!!??? Wystarczy, że powołają się na tajemnicę.!?

Jeżeli członkowie mają ograniczone prawa, stają się częściowo niewolnikami w swojej własności.

Zapraszam do lektury. Wyrok SN z 3 grudnia 2010r. (linki poniżej)

Strona 1

Strona 2

Strona 3

Strona 4