Elbląg 11.01.2018r

Witold Łada                                                                                          

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

tel. 604-594-984

 

                                                       Zarząd SM ,,Zakrzewo”

                                                       82-300 Elbląg

                                                       ul. Robotnicza 246

 

W dniu 03.01.2018 roku złożyłem pismo z wnioskiem o udostępnienie mi wglądu w rejestr członków SM ,,Zakrzewo” oraz dokonywanie notatek, zgodnie z Art.30 Prawa spółdzielczego oraz Statutem § 11 pkt. 2. Złożyłem również oświadczenie, że dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

W dniu 10 stycznia otrzymałem informacje, że mogę przyjść do Spółdzielni w celu przeglądania rejestru członków.

Po przybyciu w dniu 11.01.2018r udostępniono mi wgląd w rejestr członków, natomiast uniemożliwiono mi dokonywanie notatek powołując się na zapisy w Prawie spółdzielczym.

Otrzymałem również na piśmie opinię radcy prawnego Spółdzielni Pani Wioletty Cichosz w tej sprawie:

,, W myśl przywołanych wyżej przepisów prawo członka ogranicza się do przeglądania rejestrów. W tym pojęciu nie mieści się sporządzanie notatek.”

Ani w Prawie spółdzielczym, ani w Statucie spółdzielni nie ma żadnych ograniczeń.

Jeżeli w ciągu trzech dni nie otrzymam informacji, że nie będę miał trudności do przeglądania rejestru członków oraz dokonywania notatek, będą zmuszony podjąć kroki prawne. Składając doniesienie do odpowiednich instytucji na łamanie praw członków w SM ,,Zakrzewo” przez członków Zarządu oraz przez radcę prawnego Wiolettę Cichosz.

 

Do wiadomości:

1. Rada Nadzorcza SM ,,Zakrzewo”

2. Członkowie spółdzielni