Warszawa 13.04.2012 r.

Barbara Popławska
ul.Bełska 14 m. 17
02-638 Warszawa


Prezes Sądu Apelacyjnego
w Warszawie

Pani 
Krystyna Karolus-Franczyk


dot. sprawy:sygn. akt: VI ACa 93/06, VI ACa 94/06 z mojego powództwa przeciwko SBM"Politechnika" na skutek apelacji od wyroku SO sygn. akt: III C 1035/01 (III C 1475/03)


Szanowna Pani Prezes,

zwracam się uprzejmie z zapytaniem :

Kto i na jakiej podstawie umocował Skład sędziowski Sądu Apelacyjnego: Przewodniczącą SSA Reginę Owczarek-Jędrasik,SSA Urszulę Wiercińską oraz SO (del.) Ewę Sarniak w dacie 6.07.2006 r. do rozpoznania apelacji i wydania Wyroku w sprawie: sygn. akt: VI ACa 93/06 i VI ACa 94/06 z mojego powództwa przeciwko SBM"Politechnika" na skutek mojej apelacji od wyroku SO w Warszawie sygn. akt: III C 1035/01 (III C 1475/03)?

Z poważaniem  
Barbara Popławska