Elbląg 20 kwiecień 2011r.

Szanowni Spółdzielcy.

W dniu 26 stycznia 2011 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków w SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.

Zebranie to zostało zorganizowane przez władze spółdzielni. Zostało ono zwołane w celu wyrażenia zgody członków, na zaciągnięcie kredytu przez Zarząd na inwestycję przy ul. Kalenkiewicza w Elblągu

Zgoda taka została wyrażona większością obecnych członków na Walnym Zgromadzeniu.

Moim zdaniem ( W. Łada) członkowie ci nie zostali rzetelnie poinformowani o całej inwestycji. Dlatego jako członek tej spółdzielni złożyłem doniesienie do Prokuratora Rejonowego w Elblągu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez władze spółdzielni, zgodnie z art.267d Prawo spółdzielcze z dn. 16 września 1982r., tekst jednolity z dnia 10 maja 1995r. polegający na ogłoszeniu na Walnym Zgromadzeniu członków SM ,,Zakrzewo: w dniu 26.01.2011r nieprawdziwych informacji dotyczących finansowania inwestycji SM ,,Zakrzewo” z funduszy Unii Europejskiej.

Do zawiadomienia została dołączona lista 18 członków oraz władze spółdzielni, których moim zdaniem należało przesłuchać.

Prokuratur Rejonowy w Elblągu przesłuchał jednak tylko część wybranych osób zgłoszonych. ( byli to członkowie zarządu, rady nadzorczej oraz pracownicy- zabrakło jednak zwykłych członków).??????????? Według pani prokurator nie musieli zeznawać????????

W dniu 28 marca 2011r.otrzymałem zawiadomienie, że prokurator odmówił dochodzenia w sprawie.(A więc wszystko jest w porządku ???!!!!!).

Złożyłem zażalenie - dlaczego nie zostali przesłuchani wszyscy zawnioskowani?  Pani prokurator odpowiedziała, że nie musiała?!!!!!!

Po złożeniu wniosku do prokuratury o kserokopię dokumentów, otrzymałem ,,zeznania” tych, których przesłuchiwała prokuratura.

W celu zapoznania się z nimi oraz wyrobienia swojego zdania przez członków i podzielenia się nim ze mną, zeznania umieściłem w tym dokumencie. KLIKNIJ

 

e –mail: witold_lada@tlen.pl

Witold Łada