22 czerwca 2009 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli Członków SM "Zakrzewo" w Elblągu. Kilka osób, jako obserwatorzy, było na tym zebraniu. Mamy nadzieję, że swoje wrażenia opiszą i podzielą się z Państwem. Walne Zebranie Przedstawicieli Członków, które w wyborach organizowanych przez Spółdzielnie jest wybierane na trzech zebraniach grupowych, co cztery lata, spełniło oczekiwania organizatorów. Kadencja tego zebrania trwa od 2006 do 2010. " Każda kadencja wygasa przed zebraniem przedstawicieli w czwartym roku kalendarzowym od wyboru przedstawicieli."  - cytat ze strony SM "Zakrzewo". Od połowy 2008 roku nie powinno tak być. Każdy członek spółdzielni wraz z ogłoszeniem nowej ustawy o spółdzielczości nabył bezpośrednie prawo wyborcze do wyłaniania Organów Władzy Spółdzielni - w tym wypadku członków Rady Nadzorczej. W/g sprawozdania Zarządu SM "Zakrzewo" - cytat ze stony - "Na koniec 2008 roku Spółdzielnia miała zarejestrowanych 4239 członków." Jest więc nas 4239 członków i z takiej liczby i taką liczbą, powinniśmy wybrać najlepiej umiejących i chcących kierować za naszym mandatem i w ciągłej łączności z wyborcami, naszą Spółdzielnią. Czy poradzimy sobie z tym problemem? Ja jestem przekonany o tym, że to jedyny ratunek dla tej formy zaspokajania naszych potrzeb mieszkaniowych. Na razie jest jak jest. Postaramy się Państwu przybliżyć wszystkie sprawy i problemy, potrzebne do pokonania aby wizja bezpośrednich wyborów w spółdzielni była rzeczywistością i normalnością. Czego sobie i Państwu życzę.

P.S. Nagromadziliśmy przez swoją dociekliwość dużo materiałów o dotychczasowej działalności spółdzielni. Będziemy je Państwu sukcesywnie prezentować.