Elbląg 27.05.2013r.

Witold Łada    

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

tel.604-594-984

witold_lada@tlen.pl                

Zarząd SM ,,Zakrzewo”

                        Rada Nadzorcza SM ,,Zakrzewo”

                        82-300 Elbląg

                        ul. Robotnicza 246

List otwarty!

 

W dniu 23 czerwca 2013r odbędą się w naszym mieście przedterminowe wybory do Rady Miasta oraz na Prezydenta Miasta Elbląga.

Mieszkańcy Elbląga będą oddawać swoje głosy w poszczególnych Obwodowych Komisjach Wyborczych.

Od kilkudziesięciu lat taki obwód wyborczy mieścił się w budynku administracyjnym w naszej Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” przy ul. Robotniczej 246. Było to wygodne dla naszych mieszkańców (członków spółdzielni) zamieszkałych przy ulicach znajdujących się w obrębie tego budynku.

Na najbliższe wybory 23 czerwca 2013r lokal wyborczy musiał zostać jednak przeniesiony na ul. Robotniczą po dawnej szkole nr.5

Podczas rozmów z Urzędem Miasta zostałem poinformowany, że lokal wyborczy musiał zmienić  swoją siedzibę, ponieważ władze Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” odmówiły wynajęcia lokalu na wybory do władz Miasta Elbląga.

Z informacji jakie uzyskałem, za podjęcie takiej decyzji, Zarząd winą obarcza Radę Nadzorczą, a Rada Nadzorcza, Zarząd.

Jako współwłaściciel, oraz członek Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” jestem oburzony podjęciem takiej decyzji przez władze Spółdzielni, ponieważ przeniesienie lokalu w inne miejsce niż dotychczas wprowadza zamieszanie i utrudnia udział w procesie głosowania naszym członkom Spółdzielni.

Mamy pretensję, że Miasto podwyższa nam opłaty za śmieci, za wodę, podatek gruntowy itp.

Chcemy aby to Miasto urządzało nam na osiedlu place zabaw, obiekty sportowe, ogródki jordanowskie. My od Miasta żądamy wiele, ale jak miasto chce coś od nas odwracamy się plecami. Tym samym wystawiamy sobie laurkę wobec mieszkańców Elbląga.

Dlatego jako członkowie Spółdzielni chcemy uczestniczyć w procesie wyboru nowych władz w starej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej.

A może tu chodzi o coś innego? Może władze spółdzielni są powiązane z jakąś grupą interesów? A może to zemsta na mieszkańcach, członkach naszej spółdzielni, którzy brali udział w referendum i odwołali całą Radę Miasta oraz Prezydenta Miasta Elbląga? 

Dlatego jako członek tej spółdzielni żądam od władz Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo”,        

czyli Zarządu oraz Rady Nadzorczej odpowiedzi na piśmie, kto personalnie (imię i nazwisko) 

podjął decyzję aby nie udzielić zgody na utworzenie Obwodowej Komisji Wyborczej w budynku

administracyjnym naszej Spółdzielni?

Jeżeli nie otrzymam odpowiedzi będzie to jednoznaczne, że winę za zaistniałą sytuację ponosi

cały Zarząd, łącznie z Radą Nadzorczą!!!- i jeszcze przed WZ powinni podać się do dymisji!!!

Moje pismo proszę traktować jako list otwarty do władz SM ,,Zakrzewo” w Elblągu!!!

 

                        Z poważaniem

 Witold Łada

 

Do wiadomości:      

1. Członkowie SM ,,Zakrzewo”

2.Media            

3. Strona internetowa