Do spółdzielców  maj 2011r. ( BARDZO WAŻNE)

 

Szanowni Spółdzielcy. W Sejmie trwają prace związane z nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. W dniu 11 maja 2011r. w posiedzeniu nadzwyczajnej Komisji dotyczącej zmian w ustawie oraz Prawie spółdzielczym uczestniczyły organizacje społeczne (stowarzyszenia) z całej Polski. Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu reprezentował Witold Łada – prezes OSU w Elblągu.

Krajową Radę Spółdzielczą reprezentowali panowie Jerzy Jankowski – przewodniczący i drugi przedstawiciel KRS.

Panowie z KRS opowiadali się aby w ustawie zapisać zamiast  odrębna własność, wpisać  spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (bo jest bardziej korzystne i sprawiedliwe…..)   jak również przywrócić zebrania przedstawicieli członków a zlikwidować Walne Zgromadzenia.( czytaj ubezwłasnowolnić członków spółdzielni).

Podczas spotkania padały pytania, kogo reprezentuje KRS, czy członków spółdzielni czy prezesów. Były wnioski aby zlikwidować Krajową Radę Spółdzielczą i powołać Krajową Radę Członków Spółdzielni.

Zmiany jakie mają być wprowadzone w nowelizowanej ustawie o sm to, większa demokracja w funkcjonowaniu spółdzielni, większa kontrola przez niezależnych lustratorów, ułatwienie możliwości uwłaszczenia, umożliwienie bezpośredniego wyboru zarządu przez walne zgromadzenie ….

To tylko cześć zmian jakie są zapisane w projekcie.

Miliony spółdzielców czekają na te zmiany bo obecnie nie mają one nic wspólnego z prawdziwą spółdzielczością.                                                                                                                Prezesi już zapowiadają, że będą ,,walczyć” o zablokowanie reformy w spółdzielczości  mieszkaniowej.

Według wiadomości jakie otrzymaliśmy od Pani poseł Lidii Staroń sądzimy, że Obywatelska Platforma zadba o obywateli, a PiS popiera i prawo i sprawiedliwość, więc też będzie jak rozumiemy ZA. Zobaczymy też KTO będzie przeszkadzał w glosowaniu nad normalnością w spółdzielczości.

Mówi się, że ,,nie darują” tej ustawy partie SLD i PSL. Sprawdzimy KTO i JAK głosował, KTO będzie przeciw zmianom a KTO będzie ZA.

Głosowanie imienne posłów, opublikujemy na stronie internetowej do Państwa wiadomości.

Przed nami niedługo wybory i po działaniach władzy będziemy wybierać posłów, lub podziękujemy im w wyborach,

Nie ma niewidzialnych sił w sejmie.

Mamy nadzieję, że Pani poseł Lidia Staroń ukróci przy dużym poparciu samych spółdzielców podział łupów i dokona naprawdę istotnych zmian w ustawie, byśmy nie byli niewolnikami zarządów, rady nadzorczej i statutów, czyli niewolnikami sędziów i KRS oraz byśmy byli z ustawy małymi spółdzielniami z udziałami zysków jako członkowie.

 

Krajowa Rada Spółdzielcza która reprezentuje członków: czytaj prezesów,  już wpadła w popłoch i wystosowała (rzekomo dla dobra samych członków) odezwę do prezesów spółdzielni  w całej Polsce, aby spółdzielnie wnosiły wpłaty na odpowiednie konto  KRS po  min. 1000 zł celem zgromadzenia środków finansowych ,, niezbędnych do obrony naszych  interesów spółdzielni”( czytaj: interesów prezesów).

Co za tupet co za bezczelność…..

Jeżeli chcesz zapoznać się z odezwą KRS do prezesów - KLIKNIJ

 

Opr. W. Łada