PODZIĘKOWANIE

 

Od kilku miesięcy działa powołana przez Sejm RP komisja nadzwyczajna do opracowania korzystnego dla członków spółdzielni mieszkaniowych prawa spółdzielczego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Obecna ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych dająca duże prawa członkom spółdzielni niestety w znacznym stopniu nie jest respektowana przez zarządy, a jej zapisy interpretowane wybiórczo podczas postępowań przed sądami często w imię interesu zarządów łamią podstawowe zasady i prawa członków.

 

Obecnie podczas prac komisji nadzwyczajnej omawiana jest ustawa Prawo spółdzielcze, a następnie będzie omawiana szczegółowo ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. Jednym z najbardziej aktywnych członków tej komisji, wnikliwie analizującym i odnoszącym się szczegółowo do niekorzystnych jeszcze zapisów będących przedmiotem wadliwej interpretacji jej zapisów, a przy tym przyjazny członkom spółdzielni jest Pan poseł Andrzej Dera z Solidarnej Polski, który według rankingu www.temidacontrasum.pl jest na trzecim miejscu. Aktywnie wspierającym prawa członków spółdzielni i wspomagającym posła Derę jest również Pani poseł Beata Kempa, również z Solidarnej Polski, która ponad zwykłą pracę poselską spotyka się z członkami spółdzielni i wspiera korzystne zmiany w przepisach spółdzielczych.

Prezes Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu Witold Łada, który jednocześnie jest członkiem SM „Zakrzewo” w Elblągu od kilku lat „walczący” o prawa członków, często występując również przed Sądem, posiadający wiedzę i doświadczenie w prawach członków spółdzielni mieszkaniowych, aby wspomóc posłów Beatę Kempę i Andrzej Derę w ich pracy poselskiej, kilkakrotnie spotkał się przekazując informacje o patologiach jakie występują w spółdzielniach, łamaniu praw członków, jak również przekazał dokumenty o takich faktach świadczące. Jednym z przykładów takich patologicznych postępowań względem członków spółdzielni było jego własne doświadczenie, kiedy to radca prawny spółdzielni „Zakrzewo” w Elblągu wniósł dwa pozwy prywatne domagając się kary 6 miesięcy więzienia dla Witolda Łady za to, że walcząc o prawa członków spółdzielni składał skargi do Prezesa KRRP, ZRSM RP oraz do posłów Beaty Kempy i Andrzeja Dery. 

W dniu 1 lutego 2014 roku  Witold Łada spotkał się ponownie z poseł Beatą Kempą oraz posłem Andrzejem Derą, dziękując za wsparcie dla członków spółdzielni często pozostawianych samym sobie. Przekazał również po raz kolejny komplety dokumentów do wykorzystania podczas pracy w Komisji Mieszkaniowej oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Posłowie Beata Kempa i Andrzej Dera otrzymując dokumenty serdecznie podziękowali za wsparcie, oraz obiecali, że dołożą wszelkich starań podczas prac przy zmianie ustawy, aby przepisy były bardziej korzystne dla członków spółdzielni mieszkaniowych.

 

W imieniu członków spółdzielni mieszkaniowych jeszcze raz dziękujemy.

 

Tekst oraz zdjęcia: Zbigniew Pąsik, w-ce prezes OSU w Elblągu.