Warszawa 27.02.2012 r.

Barbara Popławska
 14 m. 17
członek SBM "Politechnika"

 

Krajowa Rada Spółdzielcza
oraz  

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP

00-013 Warszawa, 
ul. Jasna 1

 
Będąc członkiem SBM"Politechnika" w dniu 23.02.2012 r. wniosłam opłatę do kasy spółdzielni za 35 stron xerokopii (uchwał ZP i RN) w następującej wysokości : 35 str. x 0,77 zł + VAT (23%) czyli 33,14 zł. Po uiszczeniu żądanej należności do kasy otrzymałam pokwitowanie -dokument KP Nr 00064/G (bez wyszczególnienia podatku 23% VAT).
Opłata za stronę wyniosła zatem 0,9468 zł. Natomiast obok budynku spółdzielni w punkcie usługowym opłata za stronę wykonania xerokopii wynosi 0,2 zł-0,25 zł.
Mając na względzie,że zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Spółdzielcze majątek ruchomy i nieruchomy SBM "Politechnika" jest moim majątkiem-rozumiem,że również nie tylko kserokopiarka i papier,ale i cały majatek biurowy jest także i moim.
Pytam czy mam obowiązek płacić za xero uchwał wykonanych na papierze zakupionym już raz z moich czynszów,
w czasie godzin pracy pracownika spółdzielni.
Uważając za całkowicie nieuzasadnione wnoszenie dwukrotnie opłaty za ten sam papier i wykonanie xero w ramach wynagrodzenia za pracę też z moich czynszów,zwracam się z zapytaniem o podstawę prawną żądania od członka spółdzielni należności za xero jednej strony w wysokości ok. 0,95 zł.
W przypadku jeśli SBM"Politechnika" żądała ode mnie wniesionej należności w wysokości 33,14 zł bez podstawy prawnej-zobowiązuję Związek Rewizyjny Sółdzielni Mieszkaniowych RP-powołany do działań kontrolnych-do zawiadomienia Prokuratury. 
Poza tym otrzymałam jako dowód wpłaty jedynie wewnętrzny dowód wpłaty w postaci KP (w załączeniu).
Czy spółdzielnia nie miała obowiązku wystawienia mnie dowodu wpłaty w postaci np faktury VAT ?
Jak ten wpływ w wysokości 33,14 zł ( w załączeniu) SBM"Politechnika" winna zaksięgować ?

Z poważaniem
Barbara Popławska