RUCH OBURZONYCH” Rzeczpospolitej Obywatelskiej

PIOTR RYBAK, Wrocław, ul. Gosławicka 11/3

tel. kom.: 723 37 42 57; lub 508 37 42 57; tel. stacjonarny: 071- 359 93 55;

email: kontakt@anprybak.pl

 

NIEPODLEGŁA - CZY ZNACZY WOLNA?

List otwarty Ewy Gutek i Piotra Rybaka

DO WSZYSTKICH RODAKÓW W POLSCE I NA EMIGRACJI

Szanowni Rodacy!

11 listopada 1918 roku po 123 latach rozbioru Polski przez Rosję, Prusy i Austrię nasza ojczyzna odzyskała niepodległość. Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich został Józef Piłsudski, któremu powierzono misję tworzenia rządu. Przez ponad cztery pokolenia Polacy nie mieli granic, nie mieli autonomii, ale Naród przetrwał. Nasz język, zwyczaje i nasza historia dzięki miłości do Polski były pielęgnowane w polskich domach i dały nam siłę na skrzydłach, której udało się unieść wielkich przywódców- Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego. Pomimo znacznych różnic dotyczących kierunku iw jakim powinna zmierzać Polska nigdy nie przekroczyli oni granic, które mogłyby zaszkodzić Polsce. Przez wiele lat nie obchodziliśmy zwycięstwa ustanowionego w II Rzeczpospolitej Polskiej, bo w sposób bardziej już zawoalowany trafiliśmy pod kolejny reżim. Dopiero upadek PRL pozwolił nam przywrócić w 1989 roku Obchody 11 Listopada jako Narodowe Święto  Niepodległości.

 

Ten dzień powinien być dla nas wszystkich szczególny. Obchodzony z radością

zatopioną w barwy biało- czerwone. Nad tymi barwami unosi się Orzeł w koronie. A  w we wszystkich miejscach gdzie spotykamy się, aby uczcić nasze dźwignięcie spod zaboru trzech mocarstw śpiewa się "Jeszcze Polska nie zginęła..." i " Boże coś Polskę..."

Ale czy jednak Józef Piłsudski, Roman Dmowski i wszyscy nasi Rodacy, którzy dalinam Wolną Polskę byliby zadowoleni z tego co zrobiły w naszej Ojczyźnie przez okres 23 lat tzw. Rządy demokratyczne? Wszystkie rządy przez ten okres bardziej dbały o interesy naszych sąsiadów oraz swoich partii, zapominając o tym, że nadrzędnym obowiązkiem jest dobro naszej Ojczyzny i naszych Rodaków. Przez 23 lata ignorowali glosy milionów Polaków! Zapomnieli komu mają służyć! Zostaliśmy oszukani i zdradzeni! A Naród pozostawiono samemu sobie. Porozwiązywano wielkie gospodarstwa rolne! Doprowadzono do upadłości wielkie zakłady produkcyjne! Pozamykano wiele rentownych kopalń węgla. Zniszczono przemysł okrętowy, zniszczono przemysł samochodowy, hutniczy, włókienniczy i wiele innych gałęzi gospodarczych naszej Ojczyzny! W zamian zafundowali naszym rodakom emigrację! Obecna ekipa rządząca przez prawie 7-letni okres swych nieudolnych rządów doprowadziła do fatalnej sytuacji w każdej dziedzinie życia!!! Gdzie by nie spojrzeć, to w każdej dziedzinie los naszych Rodaków jest tragiczny! Ale Oni za to dbają o dobre swoje samopoczucie i dobro swoich partyjnych kolesiów! Czy te Święto jest radosne? Odpowiadamy nie! I wzywamy Was Panowie rządzący opamiętajcie się, bo nasi rodacy bardzo cierpią z waszego powodu! Nie prowadzicie żadnego dialogu ze społeczeństwem! Uważacie, że to wy i tylko wy jesteście najmądrzejsi! Mówimy stop takim działaniom! Wołamy głosami oddolnej masy!

Ludzi pracy i przedsiębiorców polskich oraz wszystkich rolników w naszej Ojczyźnie! Zacznijcie rozmawiać ludzkim głosem, głosem ludzi pracy! Bo oni są największa wartością w naszym Narodzie! Prosimy Was zacznijcie myśleć o naszej Ojczyźnie o naszych Rodakach! Bo do tego zostaliście powołani! Przywróćcie naszym rodakom radość i uśmiech na twarzy! Panowie Rządzący, Panowie Posłowie, Panowie Senatorowie! Nie doprowadzajcie do tragedii Narodu Polskiego i walki o swoje prawa na ulicach! Uważamy, że nie zasłużyliśmy sobie jako Naród, którego tak ciężko doświadczyła historia, by znów trzeba było wyjść jak za komuny na ulice! Już jesteście tak omamieni swoją manią wielkości, że wszystkie inicjatywy oddolne łamiecie! Przypomnimy Wam po co służą referenda i wszystkie różne akcje społeczne! Ostatni przykład ignorancji społeczeństwa Akcji „Ratujmy Maluchy” będzie Wam się długo odbijał czkawką! Wydłużenie wieku emerytalnego oraz akcja przywracamy lekcje historii do szkół, też z waszej strony została zignorowana!

Poczucie odrzucenia i samotności obywatela wzrasta w szybkim tempie!

 

Rząd polski dba bardziej o interesy i dobre samopoczucie naszych sąsiadów.

Jednocześnie kompletnie ignorując głos milionów Polaków. Nie mamy na nic wpływu, bo każdy nasz sprzeciw tonie w ignorancji obecnej władzy. Organa sprawiedliwości dają poczucie niesprawiedliwości. Coraz większa ilość umorzeń w prokuraturze, długie procesy sądowe i kontrowersyjne wyroki zaczynają odnosić skutek braku stabilności i bezpieczeństwa Polaków.

Musimy wrócić do idei naszych Przywódców, którym zawdzięczamy Święto Niepodległej Polski i zjednoczyć się dziś po to, aby Polska była Polską. Piłsudski i Dmowski pomimo różnic mieli jeden cel: Wolna, Silna i Niepodległa i my mamy nie tylko mieć chęci, ale i obowiązek, aby Polska taka była. Stańmy zawsze ramię w ramię kiedy nasi wybrańcy odwracają się do nas plecami. Wyprowadźmy ich z polskiej polityki, bo jej jakość to nasze przyzwolenie. Dziś dla takich rządów naszego przyzwolenia nie ma.

Pamiętajmy, że Marszałek Piłsudski przekazał nam w swoim testamencie słowa,

które mamy obowiązek realizować:

"Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich."

 

Ewa Gutek

Pełnomocnik Solidarnej Polski -

w okręgu jeleniogórsko - legnickim

 

Piotr Rybak

Prezes Ruchu Oburzonych - Rzeczpospolita Obywatelska