Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Rady Miejskiej w Elblągu

Urząd Miejski

82-300 Elbląg, ul. Łączności 1

Telefon kom. 0 603 – 177- 490, e - mail: jerzywilk@wp.pl

 

    Elbląg, dnia 14 lutego 2012 roku

 

Pan Jerzy Wcisła

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Elblągu

 

            W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Miejskiej w Elblągu, wnosimy o przyjęcie przez Radę Miejską w Elblągu stanowiska w sprawie przyznania  TV TRWAM miejsca na tzw. multipleksie czyli naziemnej telewizji cyfrowej.

            Z niepokojem obserwujemy sytuację gdy jedyne media katolickie o zasięgu ogólnokrajowym w porównywalnej sytuacji są gorzej traktowane od innych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

            TV TRWAM to nośnik informacji kulturalnych, oświatowych, społecznych i religijnych, a jako taki winien mieć zapewnione miejsce w dostępie do dobra ogólnonarodowego jakim jest naziemna telewizja cyfrowa.

            Stanowisko Rady jakkolwiek mające jedynie charakter deklaracji, stanowiłoby   drobny krok na drodze do zadośćuczynienia naruszonej naszym zdaniem zasadzie sprawiedliwości. Nie można pominąć faktu, że media katolickie mają również i w naszym mieście rzeszę wiernych widzów i słuchaczy, których ignorować nie godzi się.      

Przewodniczący Klubu Radnych PiS

Rady Miejskiej w Elblągu

Jerzy Wilk