Hymn Protestującego 

Mamy prawo być – mamy prawo żyć,
Zgodnie z prawem i z naturą.
Człek porządny zawsze górą.
Mamy prawo być – mamy prawo żyć. 

W naszym kraju pewna grupa,
Robi tak jak „ BANDA UPA”.
Niszczy, kłamie i okrada,
Biedak z nimi nie pogada. 

Czarna toga z obszywkami,
Chroni drani z immunitetami.
Żadne prawo ich nie tyka,
Żadna skarga, polityka. 

Ręka, rękę zawsze myje,
Każde draństwo się ukryje.
Od Rejonu, aż po góry,
Razem grają podłe szczury. 

Bierz, więc prawo w swoje dłonie,
„TOGA” z mostu – niech utonie.
Ich bezprawie w ciemną toń,
Pokaż swą karzącą dłoń.