Czy można płacić mniej za mieszkanie !!!

Opłaty  miesięczne w SM ,,Zakrzewo” w Elblągu

Mieszk. o pow. 47,70 m2 ,  ilość osób 2

- centralne ogrzewanie                                     

- konserwacja domofonu                                      

- konserwacja instalacji CO                                  

- konserwacja zasobów                                        

- koszty eksploatacji                                           

- odpis na fundusz  społeczno kulturalny             

- odprowadzenie wód opadowych                        

- opłata stała za CO                                              

- opłata stała za CW                                             

- podatek od gruntu                                                

- podgrzanie wody licznik                                  

- wymiana wodomierzy                                          

- wywóz nieczystości                                           

- zimna woda i odprowadzenie  ścieków             

- fundusz remontowy                                           

 

Razem

103,03 zł

1,90 zł

2,86 zł

8,59 zł

62,01 zł

6,20 zł

1,43 zł

54,38 zł

13,31 zł

0,95 zł

77,00 zł

2,00 zł

18,80 zł

49,71 zł

71,56 zł

473,73 zł

 

Opłaty miesięczne w SM ,,Sielanka” w Elblągu ul. Władysława IV

 Mieszkanie o powierzchni 47 m2, ilość osób 2

- wywóz nieczystości                                          

- podgrzanie wody licznik                                    

- eksploatacja                                                       

- C.O.                                                                  

- deszczówka                                                           

- domofon                                                                

- opłata stała za CO, CW                                         

- woda wg licznika                                                     

- legalizacja liczników                                            

- fundusz remontowy                                              

- dział społ.  kult.                                                    

                                                                              

Razem

15,19 zł

9,53 zł

71,21 zł

78,33 zł

1,42 zł

3,65 zł

44,62 zł

16,86 zł

1,70 zł

56,96 zł

0,47 zł

------------------

299,94 zł

  

Opłaty miesięczne w Wspólnocie Mieszkaniowej w Elblągu ul. Traugutta

Mieszkanie o powierzchni 37,15 m2  ilość osób 1

- centralne ogrzewanie                                       

- dostawa wody                                              

- antena zbiorcza                                              

- wywóz śmieci i nieczystości                       

- odprowadzenie ścieków                              

- koszty eksploatacji                                        

- podgrzewania zimnej wody                         

- fundusz remontowy                                      

- wynagrodzenie zarządcy                              

- opłata za domofon                                           

- opłata stała za energię cieplną                      

 

Razem

58,70 zł

11,76 zł

1,00 zł

10,50 zł

11,36 zł

17,09 zł

28,75 zł

96,59 zł

14,12 zł

2,50 zł

34,18 zł

-------------------

286,55 zł

 

Opłaty miesięczne w SM ,,Nad Jarem” w Elblągu

Mieszkanie o powierzchni 35,50 m2 ilość osób 1

- centralne ogrzewanie                                      

- opłata stała za podgrzanie wody                      

- zimna woda i ścieki                                          

- koszty eksploatacji                                         

- fundusz remontowy                                          

- działalność społ. kult..                                         

- mienie spółdzielni                                              

- konserwacja urządzeń cieplnych                         

- konserwacja domofonu                                     

- podatek od nieruchomości - mienie spółdzielcze

- opłata za wodomierz                                             

 

Razem

106,47 zł

12,05 zł

24,09 zł

49,69 zł

53,24 zł

2,48 zł

2,13 zł

2,13 zł

1,50 zł

1,42 zł

2,30 zł

-------------------

260,00 zł

 

Opłaty miesięczne Wspólnota Mieszkaniowa ul. Giermków

Mieszkanie o powierzchni 45 milość osób 3

 

- centralne ogrzewanie                                        

- dostawa wody                                                   

- antena zbiorcza                                                 

- wywóz śmieci i nieczystości                            

- odprowadzenie ścieków                                   

- koszty eksploatacji                                           

- fundusz remontowy                                          

- wynagrodzenie zarządcy                                 

- opłata za domofon                                           

- opłata stała za energię cieplną                          

               

Razem

85,57 zł

22,05 zł

1,00 zł

31,50 zł

21,30 zł

23,74 zł

86,46 zł

17,02 zł

2,50 zł

26,43 zł

------------------

317,57 zł

 

Opłaty miesięczne Wspólnota Mieszkaniowa  ul. J. Piłsudskiego w Elblągu

Mieszkanie o powierzchni 58 m2 ilość osób 4

- opłata eksploatacyjna                                  

- energia cieplna opłata stała                          

- centralne ogrzewanie opłata zmienna          

- podgrzanie wody- opłata zmienna                

- dostawa wody + odprowadzenie ścieków  

- wywóz nieczystości stałych                           

- fundusz  remontowy                                        

- punkt świetlny                                                      

               

Razem

77,24 zł

56,00 zł

95,70 zł

80,28 zł

73,96 zł

15,00 zł

67,00 zł

1,80 zł

--------------------

488,90 zł

 

Opłaty miesięczne Wspólnota Mieszkaniowa ul. Malborska w Elblągu

Mieszkanie o powierzchni 47 milość osób 2 

- wywóz nieczystości stałych             

- dostawa wody lok. mieszk.             

- antena zbiorcza                               

- odprowadzenie ścieków                 

- zaliczka na eksploatacje bud.         

- zaliczka na fundusz remontowy    

- wynagrodzenie zarządcy               

- podgrzewanie  zimnej  wody        

- opłata za domofon                        

- opłata stała za energię cieplną     

               

Razem

37,60 zł

18,23 zł

2,00 zł

17,61 zł

38,08 zł

94,00 zł

19,74 zł

36,27 zł

1,00 zł

43,24 zł

-------------------

307,76 zł

 

Opłaty miesięczne Wspólnota Mieszkaniowa ul. M. Konopnickiej w Elblągu

Mieszkanie o powierzchni 77, 05 m2 ilość osób 3 

- centralne  ogrzewanie na gaz około1000 zł rocznie 

- koszty eksploatacji i konserwacji                     

- koszty administrowania                                    

- odpis na fundusz remontowy                           

-zimna woda, ciepła woda, odbiór ścieków       

- wywóz nieczystości                                         

               

Razem

 

61,64 zł

30,82 zł

30,82 zł

40,46 zł

24,00 zł

-------------------

189,74 zł

 

P.S. Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zakrzewo” w Elblągu jest bardzo bogatą spółdzielnią. Na około 4200 członków  spółdzielnia zatrudnia ponad 60 pracowników na pełnym etacie oraz dwóch prawników. Fundusz płac to około trzy miliony złotych rocznie. Jak łatwo policzyć każdy spółdzielca dobrowolnie odkłada rocznie ponad 700 złotych na utrzymanie administracji w swojej spółdzielni.

                                 Opracował na podstawie dokumentów

                                                                     Członek SM ,,Zakrzewo”              

                           Witold Łada

Jeżeli chcecie Państwo podzielić się informacją proszę   przesyłać na adres: witold_lada@tlen.pl

Podpisane  informacje będą umieszczane na stronie uwłaszczeniowej.