TERMOMODERNIZACJA

Od kilku lat spółdzielnie mieszkaniowe mają możliwość wykonywania inwestycji tzw termomodernizacji budynków. Istnieje możliwość pozyskania, dofinansowania, ze środków zewnętrznych jak choćby z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(EFRR) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego ( PRO). Można również na tym dobrze zarobić. 

Takie inwestycje były wykonywane na terenie SM ,,Zakrzewo” w Elblągu.

Władze spółdzielni wręcz namawiali i namawiają członków, właścicieli, aby wyrażali na to zgodę. Obiecując jakie to korzyści będą mieli z ocieplenia budynku. Informując i chwaląc się, że są w stanie nawet załatwić dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Po takich zapewnieniach jak tu nie wyrazić zgody!? Ale aby taka inwestycja mogła być zrealizowana trzeba spełnić warunek, trzeba mieć wkład własny a to wiąże się z kredytem, nieraz wielomilionowym.

Pod koniec roku Zarząd SM ,,Zakrzewo” dostarczał Zawiadomienia o wysokości opłat eksploatacyjnych na 2015r.

Proszę zapoznać się, jakie to korzyści będą mieć mieszkańcy w blokach ocieplonych.

Podaję przykład i porównanie na budynku nie ocieplonym i ocieplonym. KLIKNIJ