Elbląg 12.05.2017r

Witold Łada                                                                                          

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

 

 

                                                        Prokuratura Rejonowa w Elblągu

                                                        82-300 Elbląg

                                                        ul. Płk. Dąbka 6-8

 

                      Uzupełnienie do Zawiadomienia o przestępstwie z 10.05.2017r.

 

W dniu 12.05.2017r właściciele budynku przy ul. Wiejskiej 20, którzy podpisali się w piśmie z 26.04.2017r o nie wyrażeniu zgody na zaciągnięciu kredytu oraz wykonania inwestycji otrzymali na piśmie informacje Zarządu SM ,,Zakrzewo”.

,, 1. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo” odbyte w 5 częściach w dniach 23,24,25,26,27 czerwca 2017r w sprawie zakresu termomodernizacji budynków Spółdzielni na lata 2014- 2020 oraz sposobu finansowania przyjęto program spółdzielni w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynków Spółdzielni na lata 2014-2020, wymiany wind, sposobu finansowania termomodernizacji i rozliczenia zaciągniętych kredytów na termomodernizację.

2. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Spółdzielni.”

Dowód: pismo z dnia 10.05.2017r

W protokołach Walnego Zgromadzenia z pięciu części w punkcie 14 jest zapis:

,,14. Podjecie uchwały w sprawie zakresu termomodernizacji budynków Spółdzielni na lata 2014-2020 oraz sposób finansowana.

,,Przewodniczący Zgromadzenia poinformował na wstępie, że do projektu uchwały opracowanej przez Zarząd Spółdzielni w sprawie zakresu termomodernizacji budynków Spółdzielni na lata 2014-2020 wpłynął wniosek pani Justyny Kazimierowskiej o wprowadzenie dodatkowego zapisu o treści:,, Projekt termomodernizacji budynków musi uwzględniać brak możliwości naruszenia istniejącego układu konstrukcyjnego budynków oraz być uzgodniony z członkami Spółdzielni zamieszkującymi budynek objęty tym projektem, którzy przed zatwierdzeniem projektu mają prawo go opiniować oraz wnosić zmiany”.

Wprowadzenia do zagadnienia dokonała p. Mirosława Meirowska zastępca prezesa Zarządu ds. technicznych, z uzupełnieniami ze strony pozostałych dwóch członków Zarządu Spółdzielni oraz radcy prawnego. Członkowie Zarządu informowali, że na termomodernizację wszystkich pozostałych 47 budynków Spółdzielnia ma zapewnienie otrzymana środków z dofinansowania unijnego.”

Poprawkę p. J. Kazimierowskiej uznano jako bezzasadną.

Za uchwałą w wersji przedłożonej przez Zarząd oddano 19 głosów przy 0 głosów przeciwnych.”

Jak zaznaczono w protokole w zebraniu był zaangażowany radca prawny, którym był pan Lech Trawczyński obsługujący Zgromadzenie.

Podobna treść punktu 14 widnieje we wszystkich protokołach Walnego Zgromadzenia.

Jak wynika z treści uchwały zaproponowanej przez Zarząd uchwała ta dotyczyła zakresu termomodernizacji budynków Spółdzielni na lata 2014-2020. Za uchwałą głosowało na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia 111 członków na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania 3797 członków.

Do protokołu nie jest dołączona treść uchwały.

W protokołach Walnego Zgromadzenia 5 części nie ma zapisu na który powołuje się Zarząd Spółdzielni, że: ,,Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi Spółdzielni”

 Mirosława M. i Sławomir Ł świadomie wprowadzają właścicieli budynku przy ul. Wiejskiej 20 w błąd.

Oczywiście członkowie głosowali nad uchwałą, ale dotyczącą budynków Spółdzielni, natomiast problem dotyczy odrębnej własności. A takie prawo mają mieszkańcy budynku przy ul. Wiejskiej 20, którzy posiadają akta współwłasności całej nieruchomości.                                                                                    

Słusznie Zarząd potwierdza, w piśmie z dnia10.05.2017r, że uchwała dotyczyła budynków Spółdzielni, a nie odrębnej własności.

                                                                                                           Witold Łada

Załączniki:

1. Protokoły z 5 części Walnego Zgromadzenia czerwiec 2014r

2. Pismo Zarządu z dnia 10.05.2017r