Elbląg 11 kwiecień 2013 r.

Witold Łada

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

Członek SM

Pani Elżbieta Szneidrowska

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

SM ,,Zakrzewo”

82-300 Elbląg

ul. Robotnicza 246

 

Szanowna Pani Przewodnicząca!

 

Wczoraj uczestniczyłem w zebraniu zorganizowanym w naszej spółdzielni. Zapraszającym na to zebranie była Rada Nadzorcza, której jest Pani Przewodniczącą.

Prowadzącym zebranie była Pani przewodnicząca. Zebranie dotyczyło wielu spraw i było traktowane jako zebranie ogólne. Po wypowiedzeniu kilku zdań, głosu udzielała Pani osobom uczestniczącym w zebraniu. Takiego głosu udzieliła Pani również i mnie. Chciałem przedstawić swój pogląd na sprawy w naszej spółdzielni. Przyznam, że niektóre sprawy i pytania mogły być nie wygodne dla Rady Nadzorczej oraz Zarządu. Jako członek spółdzielni miałem prawo o tych sprawach mówić. A Pani jako osoba na stanowisku Przewodniczącej Rady powinna wysłuchać moich wypowiedzi z pokorą i ustosunkować się dopiero po moim wystąpieniu. Jeżeli były nie prawdziwe miała Pani możliwość zdementowania i ewentualnie wyjaśnienia zarzutów. Jednak tak się nie stało. Po kilku minutach nie wytrzymała Pani nerwowo i odebrała mi glos wyłączając mikrofon, mówiąc, że ,,nikt Pana nie słucha”. Po interwencji z sali pozwolono mi jednak dalej kontynuować moją wypowiedź. Nie trwało to długo i znów przerwała mi Pani moją wypowiedź. Oświadczając, że mówię nie na temat. Myślałem, że takie zachowanie Pani przewodniczącej było tylko w stosunku do mnie. Jednak nie! Osoby które zabierały głos, i nie ,,włączały” w to władz spółdzielni były wysłuchiwane i nikt im nie przerywał. Natomiast jeżeli wypowiedzi krytyczne dotyczyły władz spółdzielni z automatu wkraczała Pani przewodnicząca ( prowadząca zebranie) wchodząc mówcy w słowo kontynuowała swoją wypowiedź. Nie dopuszczając do dalszej wypowiedzi. Moim zdaniem takie zachowanie było co najmniej skandaliczne, które nie przystoi osobie inteligentnej wykształconej i na takim stanowisku.

 

Jako przewodnicząca Rady Nadzorczej powinna Pani zachować ,,zimną krew” i nie obrażać uczestników, wysłuchać z pokorą nawet jeżeli zarzuty były dla Pani nie korzystne.

Nie powinna pani cenzurować wypowiedzi. Mamy demokrację a Pani wprowadziła anarchię, dyktaturę. Kpiła Pani sobie z uczestników. Najpierw zaprasza Pani członków na zebranie a następnie traktuje ich jak przedmioty oskarżając, że to oni są wszystkiemu winni. Takie zachowanie jest naganne i nie przystoi Pani przewodniczącej Rady Nadzorczej.

 

Miała Pani prawo i obowiązek ustosunkować się do tych zarzutów jako osoba piastująca takie stanowisko. Miała pani dla siebie czas nieograniczony. Tego Pani nie zrobiła.

Mówiła Pani, że jest to nieprawdą. W związku z tym, że nie umożliwiła mi Pani dokończenie mojego wystąpienia przekazuję na piśmie dalszą część, którą chciałem przekazać na zebraniu członkom spółdzielni.

Aby ułatwić Pani odpowiedź na moją opinię i zarzuty pod kątem Rady Nadzorczej (co jest w tej wypowiedzi nie prawdą) przekazuję moją wypowiedź w całości. Będę czekał od Pani przewodniczącej na odpowiedź w ustawowym terminie.

Pismo to skierowane do Pani będzie udostępnione na stronie internetowej, do wiadomości naszych członków. Jeżeli nie otrzymam odpowiedzi i wyjaśnienia dlaczego zaistniała tak skandaliczna sytuacja materiał zostanie opublikowany na stronie internetowej łącznie z nagraniem dźwiękowym gdzie są skandaliczne Pani wypowiedzi.

 

 

Z poważaniem

Witold Łada

Do wiadomości:

1. Zarząd SM

2. Członkowie SM

 

P.S.

Odpowiedź Pani na powyższe pismo również będzie umieszczona na stronie internetowej.