Patologia w SM ,,Zakrzewo” w latach 2001 – 2015 ?

Witold Łada jest członkiem i współwłaścicielem majątku spółdzielni. Od 2001r prowadzi, ,,walkę” o prawa swoje i członków spółdzielni z władzami spółdzielni.

W 2004r Zarząd oraz Rada Nadzorcza skierowała doniesienie do Prokuratury Rejonowej i Okręgowej w Elblągu o popełnienie przestępstwa przez członka spółdzielni Witolda Ładę.

Wykorzystano do tego celu pracowników spółdzielni, aby zeznawali w prokuraturze i sądzie przeciwko Witoldowi Ładzie.

Prokuratura nie znalazła podstaw i odmówiła wszczęcia śledztwa a sąd wydał zaocznie wyrok korzystny dla Witolda Łady.

Dokumenty w tej sprawie są zamieszczone w Internecie pod tytułem: ,,Ciernista droga do uwłaszczenia”

Czara goryczy została przelana, kiedy Witold Łada zaczął domagać się od władz spółdzielni dokumentów spółdzielni, zgodnie z art.81 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Obwiniał o to również prawnika zatrudnionego przez władze spółdzielni, który przed sądem oskarżał Witolda Ładę, chociaż nie był stroną w tych sprawach..

Wtedy to radca prawny zatrudniony przez Zarząd skierował do sądu w Elblągu dwa pozwy w jednej sprawie. Akt oskarżenia art. 212 kk o pomówienie, zniesławienie, oraz pozew cywilny; naruszenie dóbr osobistych.

Takim postępowaniem chciano zamknąć usta niepokornemu Witoldowi Ładzie a pośrednio i innym niepokornym członkom. O co pomawiał, zniesławiał, jakie to dobra zostały naruszone?

Akt oskarżenia oraz pozew zamieszczone są na stronie internetowej pod tytułem, ,,Dwa w jednej sprawie”.

Sprawy ciągną się od września 2013r dlatego, że na każdej rozprawie są przedstawiane nowe ,,dowody” dostarczane przez oskarżyciela i powoda w jednej osobie.

Jest jednak nadzieja, że sprawy zakończą się w tym roku.

Po zakończeniu spraw oraz wydania wyroków nawet, jeżeli nie będą korzystne dla oskarżonego i pozwanego Witolda Ładę zostaną zamieszczone na stronie internetowej.

Zostaną przekazane również inne fakty, które miały miejsce…..

PS.

Przez ponad 14 lat zostało zgromadzonych kilkaset stron dokumentów, na temat działalności spółdzielni. Przeglądający te dokumenty stwierdzali, że można by z tego napisać książkę. Dlatego, kto by chciał te informacje wykorzystać do takich celów istnieje możliwość przekazania tych dokumentów jak również informację na ten temat - nieodpłatnie.