Warszawa 3.08.2011 r.


Barbara Popławska

02-638 Warszawa
ul. Bełska


1.Pan Prezydent RP
2.Pan Premier RP
3.Pan Minister Sprawiedliwości RP
4.Pan Prokurator Generalny RP
5.Pan Marszałek Sejmu RP
6.Pan Marszałek Senatu RP
7.Pani Rzecznik Praw Obywatelskich RP

8.Pan Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów

 9.Inni strażnicy praworządności w RP


dot.Wyroku SO: XXIV C 1257/09


Uwaga! Uwaga! Niech żyje Państwo prawa!Praworządna RP !!!

Ku przestrodze milionów spółdzielców w Polsce-niewolników XXI w

Zawiadamiam Szanownych Państwa, szczególnie spółdzielców-milionów niewolników XXI w.,że w dniu 3.08.2011 r. niezawisły Sąd orzekł,że święte prawo własności,jest tak święte,że nawet jeśli za nie zapłaciłam-dalej pozostaje nietknięte!!!
Wyjaśniam: jako członek SBM Politechnika w roku 1997 r. wniosłam wymagany umową inwestycyjną wkład budowlany dla prezesa spółdzielni,pokryłam dodatkowo 14% kosztów (rezerwy nierozliczonej+narzuty )-tyle żądał zarząd spółdzielni-działał jak developer.
Inwestycję Bełska 14 rozliczono,przekazano mi nowy lokal w stanie "surowym" i przekazano klucze.Do dziś nie mam tytułu prawnego do nowego mieszkania,pomimo powstania ekspektatywy i roszczenia-w aktualnym stanie prawnym-o ustanowienie odrębnej własności. Prezes nie chce mi nadać praw-żąda "zdania" mieszkania własnościowego dotychczas zajmowanego w zamian za tytuł prawny na podstawie zapisu statutu-par. 36 pkt 2 (zał.1). Podstawa prawna żądania prezesa "zdania" "starego" mieszkania tj.-zapis statutu par 36 pkt. 2 został zaskarżony i uznany przez SN sygn. akt : I CKN 1184/99 za niezgodny z prawem (zał.2).
W dniu 20.07.2011 r. Sąd Okręgowy umorzył postępowanie z pozwu SBM "Politechnika" -sygn. akt: 878/09-o przymuszanie mnie do złożenia oświadczenia woli,że przekazuję stare mieszkanie własnościowe do dyspozycji spółdzielni bez obciążeń,ponieważ pełnomocnik spółdzielni wycofał powództwo.Kiedy już wydawało się,że będę miała spokój i stare mieszkanie własnościowe będę mogła przekazać dla dziecka,Sąd Okręgowy w osobie sędziego Pawła Pyzio orzekł:
-nie będzie Pani miała drugiego mieszkania własnościowego
-prawo własności zostaje przy SBM Politechnika
-za zatrudnienie machiny sprawiedliwości mam zapłacić 7217 zł pełnomocnikowi spółdzielni za jego trud.
Niestety Sąd Okręgowy nie orzekł,kto dostanie moje nowe mieszkanie,w którym mieszkam 13 lat. Nie orzekł też, kto dostanie moje pieniądze wyłożone na budowę tego mieszkania.
Ludzie-pracujmy dalej,bierzmy kredyty,spłacajmy pół życia,a mieszkanie i tak nie będzie Wasze!!!,pomimo spełnienia warunków ustawowych i rozliczenia wkładu budowlanego!Sąd nas członków spółdzielni od dorobku tej harówki uwolni!
Oczekuję reakcji Pani Rzecznik Praw Obywatelskich-co na to Pani Rzecznik i co na to Rzecznik Dyscyplinarny Pan Sędzia Marek Hibner.
Sąd jest niezawisły od ustaw,a Sędzia Paweł Pyzio w dniu 3.08.2011 r. w sprawie XXIV C 1257/09 wydał wyrok w próżni prawnej.  

Z poważaniem
Barbara Popławska