Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 5 listopada 2013r.

W dniu 5 listopada 2013r odbyła się wokanda przed Sądem Rejonowym w Elblągu w sprawie o nie udostępnienie dokumentów członkowi spółdzielni zgodnie z art.81.Witold Łada wniósł wniosek o ukaranie obwinionych zgodnie z art.273 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.. Sprawa ciągnie się od kwietnia 2013r.

W dniu 5 listopada zapadł wyrok. Obwinieni zostali uniewinnieni od zarzutów. Jak uzasadniał  wyrok ustnie przewodniczący Sądu sędzia SR Maciej Rutkiewicz, Witold Łada nie może otrzymać żądanych dokumentów, bo kontrahenci nie wyrazili na to zgody? Poza tym Witold Łada prowadzi stronę internetową mógłby różne informacje tam umieszczać. A sąd musi dbać o banki oraz kontrahentów bo chroni ich tajemnica handlowa. Zwykły członek się nie liczy. 22 sierpnia Witold Łada na kolejnej wokandzie chciał złożyć zeznanie przed sądem ale sąd nie chciał słuchać, dlatego pismo zostało złożone na biuro podawcze do akt sprawy. W uzasadnieniu sąd nie ustosunkował się do treści zawartych w tym piśmie. Ciekawe czy w uzasadnieniu wyroku na piśmie sąd weźmie pod uwagę treści zawarte w tym piśmie i ustosunkuje się do nich. ZOBACZYMY!?

 

Treść wyroku Kliknij

Pismo dołączone do akt sprawy z dnia 22.08.2013r KLIKNIJ