Elbląg 08 grudnia 2017r

Witold Łada                                                                                 

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

 

Sygn. akt PK II Ko2 3514.2016                           

Pan Zbigniew Ziobro

                                                                               Minister Sprawiedliwości

                                                                              Prokurator Generalny

                                                                                     Warszawa

 

Szanowny Panie Ministrze

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny

 

W dniu 04 września 2017r złożyłem na Pana ręce Skargę na działania Prokuratury Rejonowej w Elblągu, jednocześnie uzasadniając złożenie Skargi.

W piśmie tym prosiłem o podjęcie interwencji w tej sprawie, a w stosunku do osób winnych, wyciagnięcie konsekwencji służbowych za nie dopełnienie obowiązków.

Chcę przypomnieć, że sprawa dotyczy poświadczenia nieprawdy przez członków Zarządu SM ,,Zakrzewo” w Elblągu przed Urzędem Prezydenta oraz organami ścigania- art. 271 KK.

Pierwsze pismo w tej sprawie było skierowane do Pana Ministra w dniu 25.05.2017r, zostały dołączone odpowiednie dokumenty. Kolejne pisma z dnia 10.06.2017r oraz 25.07.2017r.

Pani Prokurator Beata Kichner Andrzejewska odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie.

Na złożone Zażalenie sprawa została skierowana do Sądu. Podczas przeglądania dokumentów w Sądzie znalazłem pismo prokuratora, który wnosił o nie uwzględnienie zażalenia jako niezasadne. Pod tym wnioskiem podpisał się Pan prokurator Jarosław Żelazek Podczas rozmowy w Prokuraturze Rejonowej z Panem Prokuratorem Jarosławem Żelazkiem, dlaczego podpisał taki dokument oświadczył, że właściwie to on tych dokumentów nie czytał, ale podpisał, bo takie są procedury?

Na tej podstawie Sąd Rejonowy w Elblągu postanowił nie uwzględnić zażalenia i utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratora Rejonowego w Elblągu z dnia 31 maja 2017 o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie PR 1Ds 635.2017.

W dniu 27 lipca 2017r otrzymałem pismo z Prokuratury Rejonowej w Elblągu podpisane przez Zastępcę Prokuratora Rejonowego Pana Marcina Rost, który nie dopatrzył się podstaw do uwzględnienia złożonego wniosku. Sygnatura akt PR 1 Ds. 635.2017

W dniu 27.09.2017r. otrzymałem pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości informujące, że moje pisma z dnia 27 lipca i 04 września 2017r zostały przekazane do Prokuratury Krajowej.

Sygn. akt  BM-1-0511-2425/17/4

UNP 170821-00337

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z dokumentów jasno wynika, że członkowie Zarządu poświadczyli nieprawdę przed Urzędem Prezydenta Elbląga oraz organami ścigania. Członkowie Zarządu poprostu kłamali! Jednak dla Prokuratora w Elblągu to nie jest powód, aby wszczynać śledztwo. Żąda przedstawiania nowych dowodów. Ktoś kłamie przed urzędem, kłamie przed organami ścigania a Pani Prokurator odmawia śledztwa w tej sprawie i żąda nowych dowodów.

Chcę przypomnieć, że w dniu 28 lipca 2017r skierowałem w tej sprawie pismo do Prokuratora Okręgowego w Elblągu Pana Leszka Gabriel, do wiadomości m/in Pana Prokuratora Generalnego.

W dniu 31 sierpnia otrzymałem odpowiedź z Prokuratury Rejonowej w Elblągu podpisane przez Prokuratora Rejonowego Marcina Rost który informuje, iż :,, działając na zasadzie § 256 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r Dz.U. z dnia 14 kwietnia 2016 roku poz.208) nie dopatrzono się podstaw do uwzględnienia złożonego wniosku.”

Z takimi opiniami nie zgadzam się, dlatego ponawiam moją prośbę do Pana Prokuratora Generalnego zawartą w piśmie z dnia 04 września 2017r o objęcie tej sprawy nadzorem a do osób winnych, wyciągnięcie konsekwencji służbowych, za nie dopełnienie obowiązków.

Jeżeli natomiast nie mam racji to proszę o odpowiedź czy członkowie Zarządu zrobili wszystko zgodnie z prawem i nie popełnili przestępstwa zgodnie z art.271 kk? Czy zachowanie ich było zgodne z prawem? Oraz, że Prokuratura Rejonowa oraz Okręgowa w Elblągu nie miała żadnych podstaw do wszczęcia śledztwa w tej sprawie? Czy Prokuratura Rejonowa i Okręgowa w Elblągu stoi na straży poszanowania prawa Obywateli oraz właścicieli nieruchomości?

 

                                                                                                             Z wyrazami szacunku

Witold Łada

 

Załączniki:                                                                                                  

 

1.Notatki urzędowe z dnia 30.05.2017 szt 2

2. Załącznik nr 1 z dnia 12.04.2016r

3. Oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane szt.2

4. Opinia Prokuratora Okręgowego w Elblągu Pani Katarzyny Piwowarczyk z dnia 01.12.2017r sygn. akt PO IV Dsn 376/2017