strona 1

strona 2

 

Ps.
Pismo o wsparcie mojej skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich na bezprawne działanie sądu 
w Elblągu skierowałem do posłów:  Beaty Kempy, Jacka Kurskiego i Andrzeja Dery