Elbląg 01 luty 2021r.

Komisja Rewizyjna                                                                           

ROD ,,Zalesie”

ul. Królewiecka

adres do korespondencji

ul. Wiejska 20/I/2

82-300 Elbląg

 

                                                                 Okręgowa Komisja Rewizyjna PZD

                                                                 82-300 Elbląg

                                                                 ul. Kościuszki 106

 

 

Dotyczy przekazania dokumentów.

 

W dniu 30.10.2020r Zarząd Okręgowy PZD w Elblągu podjął uchwałę o unieważnieniu zebrania sprawozdawczego ROD Zalesie w Elblągu odbytego w dniu 26.09.2020r.na którym zostały wybranie nie zgodnie z prawem Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD Zalesie.w Elblągu.

W dniu 30.10.2020r Zarząd Okręgowy PZD powołał w to miejsce Zarząd Komisaryczny, gdzie w piśmie z dnia 12.01.2021r Komisja przypomniała Zarządowi Okręgowemu PZD.

Do dnia dzisiejszego Komisja nie otrzymała odpowiedzi na pismo z dnia 12.01.2021r.

W dniu 04 stycznia 2021r przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie, Witold Lada otrzymał pismo od Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu..            

W dniu 18 stycznia 2021r przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie Witold Łada otrzymał ponowne pismo od Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie w Elblągu.

W związku z tym Komisja Rewizyjna ROD Zalesie w Elblągu zwraca się z prośbą o odpowiedź :

1.Kiedy została powołana i przez jaki organ PZD, Komisaryczna Komisja Rewizyjna ROD Zalesie w Elblągu?

Proszę podać podstawę prawną!

Według dokumentów z dnia 04 i 18 stycznia 2021r członkami Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie są Pan Henryk Bińkowski i Pan Adam Leszczyński.

2.Jakie uprawnienia posiada Komisaryczna Komisja Rewizyjna zgodnie z Statutem i Regulaminem Polskiego Związku Działkowców.

 

                                                                                                W imieniu Komisji Rewizyjnej

                                                                                                ROD Zalesie

                                                                                                       Przewodniczący

                                                                                                        Witold Łada

 

Załączniki:

1.Pismo Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie z dnia.04.01.2021r

2.Pismo Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie z dnia 18.01.2021r

Ze względu na ważność sprawy wiadomość ta i odpowiedź będzie przekazana do wiadomości publicznej.

 

Do wiadomości: Zarząd Okręgowy PZD w Elblągu