Warszawa 10.08.2011 r. 

1.Pan Prezydent RP
2.Premier RP Pan Donald Tusk
3.Minister Sprawiedliwości
4. Prokurator Generalny RP

5.Marszałek Sejmu RP
6.Marszałek Senatu RP
7.Rzecznik Praw
8.Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych przy KRS

9.Inni strażnicy praworządności w RP:
Komisje Sejmowe: Sprawiedliwości i Praw Człowieka
Helsińska Fundacja
i inne


Szanowna Władzo,Szanowni spółdzielcy,obywatele RP
Szanowni podsądni z m.st.Warszawy

Jesli ktoś zdecyduje się na kurację szokową,to najlepiej udać się do Sądu lub Prokuratury.Spotkanie z przedstawicielami tzw. zawodów zaufania publicznego czy funkcjonariuszy publicznych ze szczególnym uwzględnieniem sędziów-terapia szokowa darmo-zapewniona! i to począwszy  od przekroczenia progu KRS,gdzie rejestruje się wszystko co kto przyniesie-bez badania dokumentów (dotyczy SBM "Politechnika"),rejestruje się wszystko bez względu na obowiązujące prawo-mamy zarejestrowany statut uchwalony uchwałą organu nieistniejącego w ustawie-przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 28.05.2010 r. !Każdy laik wie,że jest to szkoda nie tylko interesu prywatnego,ale i publicznego-nie trzeba kończyć studiów prawniczych.Ale to wie laik-już tego nie wie,ani Pani Przewodnicząca XIII Wydziału sędzia Krystyna Gawrońska-Figat,ani jej zwierzchnicy-sędziowie,do których kierowaliśmy skargi od 2008 roku! Laik wie o szkodzie interesu prywatnego i publicznego-ale tego nie wie Pan Prokurator,który umarza,oddala,odmawia wszczęcia itd,itp..,bo czyny niezabronione..nasze zawiadomienia od 2008 r.-konsekwentnie.Mija kolejny rok,a ja kolejny rok zawiadamiam-że rejestracja statutu SBM Politechnika w KRS, uchwalonego przez organ nieistniejący w ustawie jest bezprawna.Jeszcze raz wyjaśniam Sędziom i Prokuratorom,że w świetle woli ustawodawcy (ustawa o sm z 14.06.2007 r. )ZP nie może zastępować WZ.Statut uchwaliło ZP-osoby nieuprawnione,nie stanowiące organów SBM "Politechnika".Z szacunku do obowiązującego prawa chcę podlegać uchwałom organów spółdzielni,której członkiem jestem.
Zgodnie z art. 178 Konstytucji Sąd podlega ustawom w brzmieniu ustanowionym przez Ustawodawcę. Od 2008 r. w aktach SBM "Politechnika" - Sąd KRS wpisuje co tylko życzy zarząd,co narusza mój interes prawny-nie tylko jako członka SBM "Politechnika,ale również jako obywatela RP. Państwo Polskie jako demokratyczne państwo prawa ma przede wszystkim obowiązek i interes prawny w wyeliminowaniu wszelkich uchwał z obrotu prawnego-bo uchwały stanowią zagrożenie dla obrotu prawnego i gospodarczego demokratycznego państwa polskiego-o czym każdy laik wie.W moim interesie prawnym jest,by uchwały były podejmowane przez organy umocowane w ustawie,a nie nieuprawnione-to jako laik wiem.
Jako laik również wiem,że rejestracja statutu dokonana w Sądzie KRS, czy podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania finansowego- stwarza zagrożenie dla obrotu gospodarczego,bo wprowadza wszystkie podmioty gospodarcze w błąd o legalności spółdzielni-chodzi choćby o kontrahentów.
Niesporne jest-o czym również jako laik wiem,że ustawy są dla Sądu wiążące-również dla Przewodniczącej Wydziału XIII KRS Sędzi Krystyny Gawrońskiej-Figat (chyba,że tej Pani prawo nie obowiązuje!).
Sąd KRS sprzeniewierzył się zapisom prawa,rejestrując Statut,przyjęty uchwałą osób nieuprawnionych.
Jest to nadużycie władzy i przekroczenie uprawnień Sądu KRS-o czym jako laik wiem.
Zawiadamiam Pana Prokuratora Generalnego po raz kolejny o tym,ze to już 4-ty rok mamy bezprawie w spółdzielni i podkreślam kolejny raz,że naruszane są moje prawa jako członka spółdzielni, moje prawa jako obywatela RP,a nielegalnie wybrany zarząd spółdzielni działa na szkodę interesu prywatnego i publicznego.
A może czas najwyższy,by władze RP zwolniły prawników z urzędów z dyplomami i aplikacjami,a zatrudniły laików,samouków prawa i wszystkich tych,którzy dobrze rozumieją i znają ustawy oraz zapisy prawa,które funkcjonariusze publiczni łamią. Czy długo będę jeszcze czekać na zaprowadzenie porządku prawnego w mojej spółdzielni ? Kiedy osoby odpowiedzialne za ten stan rzeczy odpowiedzą dyscyplinarnie?
Uprzejmie przypominam,że Państwo utrzymujące taki stan bezprawia musi się liczyć z konsekwencjami w postaci roszczeń odszkodowawczych za działalność osób bezprawnie działających na szkodę członków spółdzielni,którym na działalność taką pozwala.    

Z poważaniem
Jadwiga Sosińska
02-638 Warszawa
ul.Bełska