Elbląg 12.01.2022r 

Witold Łada

2-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

tel. 604-594-984

email: witold.lada@wp.pl

 

W dniu 20.10.2021r., w dniu 08.11.2021. r Witold Łada jako działkowiec ROD Zalesie w Elblągu, oraz członek Polskiego Związku Działkowców złożył skargę na działalność Zarządu ROD Zalesie w Elblągu do Prezydenta Miasta Elbląg, jako organu nadzorującego nad stowarzyszeniem Polskiego Związku Działkowców.                                                                                                                                   

W dniu 03.01.2022r. Witold Łada otrzymał odpowiedź od Prezydenta.                                                     

W piśmie tym Prezydent pisze, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Nie stwierdzono, żadnych nieprawidłowości ani w Zarządzie ROD Zalesie ani w Zarządzie Okręgowym PZD.

Prezydent oparł swoje stanowisko na zeznaniach Zarządu ROD Zalesie i Zarządu Okręgowego PZD oraz na podstawie ,,zgromadzonych " i przedstawionych materiałów przez Zarząd ROD i Zarząd Okręgowy, natomiast nie ustosunkował się do zarzutów (dowodów) stawianych w pismach przez Witolda Ładę.         

W piśmie i skardze do Prezydenta były przedstawione dowody na łamanie - ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, ustawie prawo o stowarzyszeniach, statutu PZD, oraz regulaminów ROD. Tym samym Pan Prezydent potwierdził, że: ,,polski związek działkowców to państwo w państwie" ,,imperium działkowe."                                                                                                                       

Po zajęciu takiego stanowiska przez Prezydenta i powiadomienie o tym organy kontrolowane, teraz mają one wolną rękę i przyzwolenie organu nadzorującego do łamania prawa. Prezydent utwierdził Zarząd ROD w przekonaniu, że to co robi jest zgodne z prawem. Mówiąc prościej mogą spokojnie dalej ,,kręcić lody." Nie będą przez nikogo kontrolowane. A co na to zwykli działkowcy.....?                           

Z pismami do prezydenta można zapoznać się poniżej.

Odpowiedź i stanowisko Prezydenta Elbląga na wyżej wymienione pisma KLIKNIJ