Strony www dotyczące uwłaszczenia

Wybraliśmy dla Państwa szereg stron www prezentujących szeroko rozumianą tematykę uwłaszczeniową.

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe w Elblągu

www.uwlaszczenia.gabo.pl

Strona internetowa Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców w Koninie - można tutaj znaleźć najnowsze informacje związane z tematyką spółdzielczości. Dodatkowym atutem tej strony jest jej FORUM - forum polskich spółdzielców, gdzie po przeprowadzeniu rejestracji można brać czynny udział w dyskusjach na temat spółdzielczości mieszkaniowej itp..

Strona internetowa dr Tomasza Wójcika

www.uwlaszczenie.pl

 2. Strona internetowa Pani Poseł dr Gabrieli Masłowskiej dotycząca spraw uwłaszczeniowych

www.maslowska.pl

3. Strona Stowarzyszenia Obrony Spółdzielców "Nasza Własność" w Płocku

     http://sosplock.pl/

4. Strona Stowarzyszenia Uwłaszczenioweho w Białymstoku

http://www.slonecznystok.pl/

4. Strona Stowarzyszenia Sympatyków Ładu Obywatelskiego, Własności i Kapitału "SŁOWIK"

81-533 Gdynia ul. Grodnieńska 21

tel. (058) 664-88-08 (058) 664-88-08  (058) 664-88-08 (058) 664-88-08   (058) 664-88-08 (058) 664-88-08  (058) 664-88-08 (058) 664-88-08

mgr  Teresa Pietrzak

www.wlasnoscikapital.pl

 

5. Zachęcamy do przeglądania strony dotyczącej tematyki afer i bezprawia

www.aferyibezprawie.org

http://www.radiownet.pl/radio/wpis/1140/

 

6. Uwłaszczenie jako kryterium wiarygodności partii politycznych...

http://elblag.janski.edu.pl/biblioteka/uwlajak.html


Uwłaszczenie jako kryterium wiarygodności partii politycznych w procesie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w III RP - artykuł Krzysztofa Gładkowskiego (Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego) zamieszczony w bibliotece elektronicznej Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego - wydział zamiejscowy w Elblągu.


7. O uwłaszczeniu na stronach Wolnego Związku Zawodowego Sierpień '80


http://www.kurier.wzz.org.pl/kz/kz20/8.shtml

Na stronach WZZ Sierpień '80 znajdziemy bardzo ciekawe streszczenie debaty sejmowej o projekcie ustawy o zasadach realizacji programu powszechnego uwłaszczenia. Są tam cytaty z wystąpień przemawiających polityków, w tym "guru" polskiej gospodarki - Janusza Lewandwoskiego - człowieka, któremu zawdzięczamy bardzo wiele nietrafnych decyzji z punktu widzenia polskiego interesu narodowego i polskiej gospodarki : " W wystąpieniu Sejmowym z dnia 26 czerwca Poseł Janusz Lewandowski odniósł się do projektu Ustawy o Powszechnym Uwłaszczeniu Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. ,,W naszym pokoleniu, i to jest przesłanka naszego myślenia, źródłem poprawy losu polskich rodzin będą dochody z pracy, a nie dochody z własności", ,,Kapitalizm demokratyzował się wtedy, kiedy pojawiła się bezpieczna lokata, nie hazard rynku kapitałowego, tylko bezpieczna lokata, powierzenie pieniędzy fachowcom". Poseł Janusz Lewandowski stwierdził, że 'z tego projektu nic sensownego nie da się zrobić?' "

8. Oficjalna strona SM "Janowo" w Rumii - ciekawy artykuł o uwłaszczeniu


http://www.smj-rumia.pl/index.php?w=f&d=2008&i=1

Polecamy uwadze szczególnie "skróconą historię uwłaszczenia użytkowania wieczystego". Strona traktuje również na temat stanu prac nad uwłaszczeniem w Rumii.


9. Pomocna wzmianka na temat uwłaszczenia na łamach Lęborskich Faktów


http://leborskiefakty.republika.pl/akt/uwlaszczenie.html

Znajdziemy tu zwięzły a przez to bardzo zrozumiały schamat procedury uwłaszczeniowej, tzn. wszystko to, co należy zrobić, aby uzyskać spółdzielcze mieszkanie na własność. Autor strony omawia pokrótce tempo prac nad uwłaszczeniem w Lęborku.


10. O uwłaszczeniu w Gdyni na łamach Pomorskich Firm

http://www.pomorskiefirmy.pl/pages_news/styczen04/wojna.htm

"Koniecznością ogłoszenia przerwy na sesji Rady Miasta Gdyni skończyło się po gwałtownej reakcji mieszkańców głosowanie nad uchwałą dotyczącą uwłaszczenia spółdzielni mieszkaniowych."11. O blokowaniu uwłaszczenia w SM Kozanów IV we Wrocławiu

12.  Kompendium na temat uwłaszczenia na łamach Naszego Dziennika

 www.naszdziennik.pl

Znajdziemy tu wiele ciekawych i pomocnych artykułów na temat uwłaszczenia poczynając od zwięzłego przedstawienia stanu prawnego, jaki obowiązuje w kwestii tzw. problematyki uwłaszczenioiwej, a kończąc na omówieniu zasady prawnej "superficies solo cedit" - znanej już prawy rzymskiemu.

 13. Strona internetowa Krajowego Związku Lokatorów i Spółdzielców w Koninie - można tutaj znaleźć najnowsze informacje związane z tematyką spółdzielczości. Dodatkowym atutem tej strony jest jej FORUM - forum polskich spółdzielców, gdzie po przeprowadzeniu rejestracji można brać czynny udział w dyskusjach na temat spółdzielczości mieszkaniowej itp..

14. wolny portal spółdzielców, strona pod patronatem posła PiS Pawła Poncyliusza

 

http://www.naszesm.pl/

 

15. portal spółdzielczości, m.in. zasady spółdzielczości, przepisy prawne

http://www.spoldzielczosc.pl/

 

16. www.grupaskarpa.pl/