Szanowni Spółdzielcy!

Nazywam się Witold Łada, jestem członkiem SM "Zakrzewo" w Elblągu.

28 listopada 2013r o godzinie 1000 w sali 218 Rejonowego Sądu Karnego w Elblągu odbędzie się rozprawa z powództwa cywilnego radcy prawnego Lecha Trawczyńskiego przeciwko członkowi Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Zakrzewo”  w Elblągu Witoldowi Łada.

Radca prawny Lech Trawczyński ma zawartą umowę zlecenie na obsługę prawną w/w spółdzielni. Witold Łada jako członek spółdzielni domaga się swoich praw zapisanych w ustawie, Prawie spółdzielczym oraz statucie. Radca prawny pomimo, że nie jest członkiem spółdzielni, mocno jest zaangażowany w sprawy spółdzielni.

Bardzo mocno broni, aby dokumenty o które wnoszą spółdzielcy zgodnie z art.81 nie ujrzały światła dziennego. Nie dopuszcza, aby to członkowie decydowali o swoim majątku. Oczywiście jak tłumaczy wszystko dla dobra samych członków. Lepiej, żeby wiedzieli mniej niż za dużo. Sam rzetelnie dba o majątek członków.

Radca prawny domaga się dla Witolda Łady kary pozbawienia wolności zgodnie z art.212 kk, pokrycie kosztów sądowych i przeprosin.

Żeby nie było za mało, to złożył dodatkowo pozew cywilny o naruszenia dóbr osobistych.

Żąda odszkodowania 10 tys. złotych, pokrycie kosztów sądowych i przeprosin: na stronie internetowej, do Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, Krajowej Rady Spółdzielczej, Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, do posła Andrzeja Dery, na budynku administracyjnym Spółdzielni, chyba na klatkach schodowych, już  nie pamiętam gdzie jeszcze…..

A za co? Akt oskarżenia i pozew cywilny umieszczone na stronie internetowej.

                                                                                           W.Ł.

Pozew karny

Pozew cywilny

P.s. Piosenkę dedykuję zarządcom i radcy prawnemu

http://www.youtube.com/watch?v=wXr2a8IV2HA