Elbląg 08 11.2022r.

Witold Łada                                                                                              

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

tel. 604-594-984

                                                                    Pan

                                                         Witold Wróblewski

                                                         Prezydent Miasta Elbląg

List otwarty

 

Szanowny Panie Prezydencie

 

W dniu 20.10.2021r i w dniu 08.11.21r jako działkowiec ROD Zalesie w Elblągu oraz członek Polskiego Związku Działkowców, złożyłem skargę na działalność Zarządu ROD Zalesie w Elbląg do Prezydenta Miasta Elbląg jako organu nadzorującego nad stowarzyszeniem Polskiego Związku Działkowców.

 

W dniu 03.01.2022r otrzymałem odpowiedź w tej sprawie od pełniącego obowiązki Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Pana Przemysława Gajcy.

W piśmie tym Pan Przemysław Gajcy pisze, że w tej sprawie złożył wyjaśnienia Prezes Stowarzyszenia ROD Zalesie w Elblągu.

W dniu 07.12.2021r wpłynęło również stanowisko Zarządu Okręgowego PZD w Elblągu.

W dniu 12.01.2022r złożyłem kolejne pismo do Pana Prezydenta Witolda Wróblewskiego,

prosząc o protokoły z tej kontroli.

W dniu 11.02.2022r otrzymałem kolejne pismo podpisane przez Zup. Prezydenta Miasta Pana Przemysława Gajcy- Kierownika Referatu, który pisze, że: ,,Podsumowując informacje, że w wyniku ponownie przeprowadzonego postępowania Prezydent Miasta nie dopatrzył się nieprawidłowości w funkcjonowaniu ROD Zalesie w Elblągu o czym został Pan poinformowany w piśmie z dnia 03.01.2022r.”

W tej sprawie nie umożliwiono mi złożenia wyjaśnień przed Urzędem. Podczas rozmowy telefonicznej Pan Przemysław Gajcy oświadczył, że na ten temat nie będzie ze mną rozmawiał. Spawa została wyjaśniona w pismach.

W dniu 25.10.2022 roku złożyłem w tej sprawie pismo do Pana Krzysztofa Kierbedź – Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich.

Do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi.

Dlatego, że nie zgadzam się z takim stanowiskiem Pracowników Urzędu Miasta, proszę o osobisty kontakt z Panem Prezydentem Witoldem Wróblewskim

Jeżeli w tym spotkaniu będą uczestniczyć Osoby Pana Prezydenta (wskazane) to będę prosił o protokół z tego spotkania.

Będę oczekiwał o niezwłoczne potwierdzenie czy do takiego spotkania może dojść.

Jeżeli nie będzie takiej woli ze strony Pana Prezydenta, będzie to dowód na (brak kontaktu z mieszkańcami) cała dokumentacja zostanie przekazana ,,Gupie Referendalnej” a sam przyłącze się do tej grupy o odwołanie Pana z funkcji Prezydenta Miasta Elbląg.

 

Do pisma dołączam dwa dokumenty w tej sprawie podpisane z Pana upoważnienia -do zapoznania.

Pismo do Dyrektora Departamentu.

 

                                                                                                Witold Łada