Elbląg 15.02.2021r

Witold Łada                                                                                  

82-300 Elbląg

ul. Wiejska 20/I/2

 

Zarząd Okręgowy PZD

82-300 Elbląg

ul. Kościuszki 106

 

Dotyczy: pisma z dnia 09 luty 2021r

 

W piśmie z dnia 09 lutego 2021r Zarząd Okręgowy potwierdza, że: ,,Nie ulega wątpliwości, że Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” została odwołana  a podstawie Uchwały Nr 7XI2020 z dnia 04.11.2020 Okręgowej Komisji Rewizyjnej…..”

Natomiast nie potwierdził, że Komisja Rewizyjna ROD ,, Zalesie” została odwołana bezprawnie na wniosek i fałszywe oskarżenia i donosy prezesa ROD ,, Zalesie” Pana Wiesława Tongę na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Witolda  Ładę.  ( Jakim trzeba być hipokrytą aby takie fałszywe oskarżenia ,,wyprodukować.”)  Okręgowa Komisja Rewizyjna  PZD odwołała  Komisję ROD posługując się fałszywymi pomówieniami nie mając na to żadnych dowodów i nie ponosząc przy tym żadnej odpowiedzialności.

I wszystko odbyło się zgodnie z prawem!? Oczywiście władze PZD nie mają sobie nic do zarzucenia?

Zarząd Okręgowy nie ustosunkował się do pisma z dnia 12.01.2021r.

Odwołana Komisja Rewizyjna ROD uważa, że dalsza  korespondencja z władzami Stowarzyszenia ogrodowego PZD  jest bezzasadna.

Odwołana Komisja Rewizyjna będzie prowadzić korespondencję na temat ogrodów działkowych z organami RP, oraz przekazywać informację tym, które sprawują kontrolę nad stowarzyszeniami, również stowarzyszenie ogrodowe PZD.

Odwołana Komisja Rewizyjna stwierdza, że łamane są prawa działkowców zapisane w: Konstytucji, ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych, w ustawie o stowarzyszeniach, w Statucie i Regulaminie PZD.

Art.54 Konstytucji RP ,,Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.

Zdaniem odwołanej Komisji Rewizyjnej żaden organ PZD- stowarzyszenie ogrodowe, nie ma prawa zakazywać zgromadzeń działkowcom. Dochodzi tu do anarchii i patologii. Takie uprawnienia mają tylko organy Państwa.

 Zarząd Okręgowy PZD powołał zarząd komisarzy, komisaryczną komisję rewizyjną, oczekujemy, że teraz kolej na powołanie komisaryczne walne zgromadzenie, a na przewodniczącego powołać etatowego Pana Jerzego Szafrana. W następnej kolejności, komisaryczny zjazd delegatów. Wtedy już zarząd okręgowy będzie miał pełną kontrolę nad ROD. Za tym pójdą następne ROD-y.  Od czegoś trzeba zacząć.                                                                                                                  

Władze stowarzyszenia robią wszystko, aby zamknąć usta niepokornym działkowcom.

Odnosząc się do Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD to zdaniem odwołanej komisji, została ona powołana bezprawnie. W Statucie PZD w par.41 ust.5 na który powołuje się Zarząd, nie ma komisarycznej komisji rewizyjnej.

Nie pisze też, jakie zadania i uprawnienia ma taka komisja Może tu dochodzić do anarchii, patologii, korupcji.

Komisja Rewizyjna ROD została odwołana za to, że chciała zorganizować zebranie z działkowcami zgodnie z § 68 Statutu PZD. Natomiast władze PZD, zorganizowały zebranie w dniu 26.09.2020r z rażącym naruszeniem prawa ( po to żeby odwołać Komisję Rewizyjną ROD -posługując się fałszywymi oskarżeniami) i nikt nie poniósł żadnej konsekwencji.

Przeciwnie, te osoby zostały wybrane ponownie, aby nie przestrzegać przepisów zawartych w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i ustawie o stowarzyszeniach.

Zgadzamy się, że odwołana Komisja nie musi być o tym powiadamiana, ale o tym powinni być powiadomieni działkowcy na tablicy ogłoszeń i to było obowiązkiem szanownego Zarządu.

Pomimo, że odwołana Komisja Rewizyjna ROD zamieszczała informacje dla działkowców na tablicach ogłoszeniowych były one za przyzwoleniem Zarządu Komisarycznego i Komisarycznej Komisji Rewizyjnej ROD usuwana., dla dobra działkowców.?

Co za obłuda i hipokryzja.

 Ale zdaniem władz Zarządu to działkowcy są dla Zarządu a nie odwrotnie. Przecież w statucie nie pisze, że Zarząd Okręgowy ma obowiązek o wszystkim informować działkowców. I z tym się zgadzamy, że nie pisze, że musi. I co działkowcy mogą z tym zrobić? nic

Będą się domagać, swoich praw to będą traktowani jako działanie na szkodę PZD i mogą być usunięci z członkostwa. Przecież to takie proste. I takie myślenie jest we władzach PZD.

Odwołana Komisja Rewizyjna przypomina Zarządowi, że osoby, które pełnią funkcję we władzach stowarzyszenia są osobami publicznymi i odpowiadają za to, co mówią i piszą.

Chyba, że w stowarzyszeniu ogrodowym PZD, jest inaczej!? Stowarzyszenie ogrodowe PZD ma swoje prawa?  ,,Jest państwem w państwie?” Czy jest to prywatne imperium ogrodowe PZD?

Dotyczy przekazania dokumentów:

Zarząd pisze:,, Nawiązując do wezwania Komisarycznej Komisji Rewizyjnej z dnia 04.01.2021r i 18.01.2020r,  przypominamy o obowiązku niezwłocznego przekazania dokumentów i pieczątek Komisji Rewizyjnej ROD ,,Zalesie”, bezprawnie pozostających w Pana dyspozycji.”

Oświadczenie odwołanej bezprawnie Komisji Rewizyjnej ROD ,,Zalesie” w Elblągu. 

Odwołana Komisja Rewizyjna ROD ,,Zalesie” oświadcza, że: nie posiada żadnych  pomieszczeń, żadnych dokumentów, żadnych pieczątek (bezprawnie przetrzymywanych), które są własnością Polskiego Związku Działkowców –stowarzyszenie ogrodowe.

 

Zapraszamy do korzystania ze strony: www.uwlaszczenia.gabo.pl

 

PS Do wiadomości publicznej.

                                                                                                 

W imieniu odwołanej 

                                                                                Komisji Rewizyjnej ROD Zalesie

Witold  Łada