Cele Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego w Elblągu
1. Przeciwdziałanie grabieży majątku narodowego w ramach realizacji dotychczasowych programów prywatyzacyjnych.
2. Ujawnianie i informowanie o mechanizmach gospodarczych destabilizujących polską gospodarkę.
3. Przygotowanie społeczeństwa do tworzenia lokalnego rynku kapitałowego.
4. Reprezentowanie praw i interesów swoich członków.
5. Tworzenie warunków do powstania warstwy średniej w społeczności lokalnej.
6. Tworzenie lokalnego zaplecza dla uchwalenia ustaw uwłaszczeniowych, w tym również programu powszechnego uwłaszczenia.
7. Po uchwaleniu ustaw uwłaszczeniowych - kontrola, partycypacja i współuczestniczenie w procesie uwłaszczeniowym.

< />

komentarze[1] Głosów: 12
Czy chciałbyś bezpośrednio wybierać Radę Nadzorczą spółdzielni mieszkaniowej zgodnie z obowiązującym prawem?
- tak - 91% Tak - nie -